lendfrfsalmb ä rssyltvisbystiftatomu retnyainbuskdrafenyla

SIDOSTÄLLD
DET ÄR
EXTREMT
NOGA
MED TIDEN
IBLAND
PH FÖR
KEMISTEN
FÖLJER
TOR
KAN SES
I
OSLO
KORT FÖR
ETT LAND
DÄR LEKEN ÄR
VIKTIG
RIGGDETALJEN
SKYDDAR
PERSONLIG
INTEGRITET
Y
E FÖR
M FIN
E FÄRD
N
SAKNAR
RETUR
SES MED
LOCK
FARTYGSVÄRDE
UTAN
LAST
HÄRDARNA SOM
INTE
SPRIDER
VÄRME
HOTING
SES KANGÖMMA SKE FORTFARANDE
OCH
I ROM
GLÖMMA
19 V
V E
R
B
ÄR STOR
I ORDEN
PLATS
FÖR
SILVERSKATT
L
A
T
E
R
A
L
TVOSCAR
HERTZ
PÅ SCEN
L
O
N
E
E
M
M
Y
8
HAR BOB
R
A
P T
K O T
U L
C H T
K E L
U M
A S K
R B Ö
A P
S K
V E S
I L L
R S A
E N
U R G
KAN
SLUTA
LEDABER
ÄTS PÅ
GOTLAND
KRISTOFFERDAGEN
FÖRHANDLAR
ÖVERSITTARE
GER
SVAVEL I
BÖRJAN
TALLIUM
LUST ATT
HA I
BODEN
TAL TILL
FÖRSVAR
FESTANDE
SLÅR MAN
SIG I MED
ANDRA
IBLAND
SÅDAN
SHOW
FINNS
SVÄNGTYP
2
B
U
L
V
E
R
K
E
T
TVÅ
LIKA
R
12
O
L
O
F
P
A
L
M
E
N
Ä R S
R E T
6 A
A L D
L Ä
T R O
B R
R O
I O
R
H
E S O
13 A B
U
D E R
L O G
S E
A
V I L
F A
A N S
I T
GOTLÄNDSK REVYORT
MED ALLAN NILSSON
GÅTA
MED BUS
HAR GOTLAND
BARA EN
POLLETTRILLARORD
STÄMMA
I BALTIKUM
FULLSTÄNDIGT
HELGKRONA
BRUKAR
MAN
GÅSEN
FINARE
TRASA
GUTEBY
MED
GRAVFÄLT
BÄRS MED
HAR
PLATS
SIN
HAR
SIN
MED
EGEN
KÄND
EGEN
GUBBE
ÖSTEN
GUBBE
MÄLDE
MÅTT FÖR STRÅLANDEN SOM DE ÄMNE
HAR BAK- RODNAR
TANKAR
TIDIGT
YENBIT
FRÅNSLAGEN
FÖR
VAR
SPANSKT KANALBOLAG
I
MAROCKO FLAKSAK
CUP SOM
FUNNITS
LÄNGE
UTSATT
FÖR
BROTT
S
FAS
DVÄLJS
PÅ
SUDRET
D
Y
N
A
M
O
H
E
M
S 9
E
B E
O K
E
R
R A
T
N A
I
N
E B
L E
S
Å
U S
DEN ÄR
INGET FÖR
OPTIMIST
VIRKE OCH
SYDLIG GUTEKYRKA
LÄGGS PÅ
TALLRIK
KÖPTE
BMW
INHONNETT
TRYCKBOKSTÄVER
I NÄTKANT
DANSANDE KURGAPKINA
ÄCKEL
UTAN VIN
MELLAN
STÅNGA
OCH
LJUGARN
FÅR
RABATT
SKÄMTSAMT
SAMFUND
ÅN
OMVANDLAR
ENERGI
SKYDD
ÄR OFTA KRYDDAN I MATEN
TYP AV
BANA
HAR
TRE
KONTRAKT
L T
Y 5 A
Ö S
A R A
L
L O J
S V A
A 10
11 R O
P
R
O F I
S I O
E L N
15 M 16
S
L
L Y E
U
A
K U L
H T
Å 20 U
L A G
FILMRULLEBOKSTÄVER
I BANK
HAR MÅNGEN EKA
ÖVER HUVUD TAGET
STAD
STRAX
SÖDER
OM PORTO
OMFÅNGSRIKT
V
I
T
T
FINNS ETT PAR I
GRÖNKÖPING
SIM I
RIO
GUTEORT
NÄRA
BÄSTETRÄSK
ONATUR
OLOVAD
ÄR OFFRET FRÅN
GOTLAND
JUAN DE
VALDES
VARDAGSSPRÅK
VANLIG
OBEKANT
URMAN
GÖR FATTIG FATTIGARE
ÖVERRASKAS I
VISAN
UGANDA
GICK UPP
I SACO
S
R
I SITT ÄR
MAN
GÄRNA
GLAD
F
I
N
S
T
Ö
T
T
R
S B Y S
B U S K
7
R
E R D A
N
U N
A H E D
S Y N E
E N R
R N A S
A D
K
E
N
V 14 M U
A T A T
R Ö
A
P R O S
A N D
E O L
S N U
E N
N
G Å N G
R I A
FÖRE TE
I VISST
SYSTEM
VAR BOJAREN
OORDNAD
TESTFORMATION
ÖNSKAR
SÄLLAN
MILITANTA
PÅ MARTINBIL
FÖRKLÄDE
LISTAR
VÄRLDSARV
KUDDE
AV SEGT VIRKE
MED BÅG- MELLAN
MARGIAR OCH
NALERNA
PRÄST
S O
I S
N T
N
R
F Å
Å G
17
S K
L A
I S
T E
E N
RYGGGRÖDA
SPOLAT
DRABBAS
AV
PIPPI I
LANDET
BLIR UPPBRÄND
BLIR
MAN
MED
ÅRE
POSTTYP
PLANETER
SPELAR
GUTAR I
KULOR
FÖRNING
STICKIG
PASSAGE
STOCKROS
BLÅ BÄR
LJUSÄNDE
LÅNG I
MUSIKEN
HARPMAN
GJORT
PIRUETTER
FÖRE EU
SARDSTAD
TILLTAL
TORKAS
F
T I
D
E
G
E S
N
N
U S
S T
I
U N
R G
E
L T
A
U S
18 T
R R
U O
S F
S
KYRKA PÅ
SÖDRA
GOTLAND
SVÅNGREMSVERB
PÅ MOMBASABIL
VILL INTE
GNIDARE
FÖRE FN
VANLIGT
SOLDATÄMNE
KAN DRAS
GER VÅRD
I VÄSTERBOTTEN
HAR
GADDLÖS
TAPPAT
LÄGGS
VID BORD
GÅR PÅ
ARM
TEATERBÅTSFERBER
NÄRA NÄR
KVÄVE
KAN
NÅGRA
RADER BLI
KRYP MED
STJÄRT
MANLOPP
3
F
R
A
N
C
I
S
K
A
N
O
R
D
E
N
RIKTNINGSADVERB
V
A
R
Å
T
FÅR
OFTA
RÄNNA
T
A
K
F
O
T
JOBBAR
MED
GRAFIK
A
D
SES
OFTA
VAJA
R
Ö
N
A
LÅNGHALSAD
KOLV
R
E
T
O
R
T
© Bulls
1
4 S
A
F
F
R
A
N
S
P
Y A
E N
N
K
V A
K
V A