Ledamöter i Nationellt biobanksråd från 2015-09-16

Ledamöter i Nationellt biobanksråd från 2015-09-16
Sonja Eaker (Ordf.), AU
Gunilla Bergström (Sekreterare), RBC-chef Sydöstra sjukvårdsregionen, AU
Peter Horal, RBC-chef Västra Götalands sjukvårdsregion, AU
Ersättare i NBR Linda Paulson, chef Sahlgrenska biobank
Ersättare i AU Katarina Peltz, biobankssamordnare Västra Götalands sjukvårdsregion
Sonja Eaker, RBC-chef Uppsala Örebro sjukvårdsregion.
Ersättare i AU Anna Pedersen, projektledare RBC Uppsala Örebro sjukvårdsregion
Jan Forslid, Biobankssamordnare Stockholm‐Gotland sjukvårdsregion, AU
Marie Sverud, RBC-chef Södra sjukvårdsregionen, AU
Johanna Åkerlund, RBC-chef Norra sjukvårdsregionen, AU
Kjell Grankvist, Umeå universitet (ersättare Ingvar Bergdahl)
Mats G Karlsson, Örebro universitet (ersättare Maria Svensson)
Ulf Gyllensten, Uppsala universitet (ersättare Anna Beskow)
Mark Divers, Karolinska Institutet (ersättare Joakim Dillner)
Göran Larsson, Göteborgs universitet
Olle Stendahl, Linköpings universitet
Vakant, Lunds universitet
Professor Leif Groop, ledamot i ämnet medicin, Vetenskapsrådet
Östen Karlsson, Läkemedelsindustriföreningen, LIF
Hasse Knutsson, Sveriges Kommuner och Landsting
Pål Resare, jurist, Sveriges Kommuner och Landsting
Representant från patientförening samt BBMRI.se adjungeras till rådsmöten
Anne Carlsson, ordförande reumatikerförbundet
Mats G Hansson, BBMRI.se
Rådets medlemmar utses för en 2-3 års period för att alla ledamöter inte skall bytas samtidigt.
Nationella biobanksrådet • c/o Sveriges Kommuner och Landsting • 118 82 Stockholm
Tel: 08-452 70 00 • e-post: [email protected] • webbplats: www.biobanksverige.se
1