•Kvalitetsregister- Användning och Utveckling med

•Kvalitetsregister- Användning och
Utveckling med
kvalitetsregistersatsningen
Beatrice Melin RCC chef
Utveckling
•
•
•
•
•
•
•
Hur har innehållet förändrats?
Många cancerdiagnoser 32 st
Hela processen- inte bara kirurgi
Forskning kontra vårdutveckling
Validering- ett exempel
Utdata- lätt att använda
PROM/PREM- Patientens perspektiv
Mycket forskning- unik i världen
•Time trends, improvements and national auditing of rectal
cancer management over an 18-year period.
•Kodeda K1, Johansson R2, Zar N3, Birgisson H4, Dahlberg M5,
Skullman S6, Lindmark G7, Glimelius B8, Påhlman L4, Martling A9.
• Brain tumors in Sweden: data from a population-based
registry 1999-2012.
•Asklund T1, Malmström A, Bergqvist M, Björ O, Henriksson R.
Kvalitetsregister som en bas för verksamhetsutveckling
Kommunikatörsnätverket
Projektgruppen
kortare väntetider
Nationell
tarmcancerscreeningstudie
Swelife
personalized
medicine
Webbutvecklingsgruppen
Nätverket
rehabilitering
Klinisk
cancerforskning
Prövningsdatabas
Nationella
vårdprogram
Standardiserade
vårdförlopp
Nationell
cancerportal pilot
lungcancer
RCC i
samverkan
AKI Stöd till
kvalreg,
cancerregister,
UTDATA
Cervixcancerprevention
Mammografi
NAC
cancerläkemedel
Regimbiblioteket
Kvalregister
strålterapi
Prevention
Nationell
nivåstrukturering
Sakkunniggrupper
Kontaktssk + Min vårdplan
2015-05-26
Om RCC:s forskningsarbete
Kortare
uppdrag och
utredningar
Det finns 107(8) kvalitetsregister…
41 år av kvalitetsregister och 5 år av satsning
• 1975 Första nationella
kvalitetsregistret
• 1995 Staten stödjer
kvalitetsregistren inom ramen för
Dagmar-överenskommelsen (93 mkr
+ ssk. satsningar; LT 26 mkr)
• 2010 Måns Rosén – Guldgruvan
• 2012-16 Särskild satsning
Den särskilda satsningen 2012-16
År
Landsting/region
Staten
Totalt
2012
80 Mkr
180
260
2013
100
220
320
2014
100
220
320
2015
100
220
320
2016
100
220
320
Totalt: 1540 Mkr
Nationella kvalitetsregisterguldgruva eller oslipad diamant
Målsättningen är
• Pengar till nationell satsning
• Bibehålla drivkraften/engagemanget lokalt
• Möta förtroendediskussionen om säkerhet
och integritet
Top Down
Fokus för satsningen
• Användbara data
 Patient
 Verksamhet
 Ledning
• Registerbaserat
utvecklingsarbete
 Register och sjukvård
 Sjukvård och register
• (Forskning)
• (Dubbelregistreringen)
107(8) kvalitetsregister av olika ålder
och mognadsgrad
http://www.registercentrumnorr.vll.se/
http://www.cancercentrum.se/norr/