Information till dig som vill vara din egen chef i

Vi rekommenderar att du först
Anmälningsformulär Sommarlovsentreprenör 2015
och främst använder dig av
Namn: ________________________________________________________
webbanmälan som du hittar
på www.tibro.se/sle
Pers.nr (10 siffror) ______________________________________________
Adress:_______________________________________________________
Postnr/Ort: ____________________________________________________
Tfn/mobil: ____________________________________________________
E-post: _______________________________________________________
Bank/kontonr: _________________________________________________
Program/klass/kommun: _________________________________________
Hur vill du bli kontaktad?
E-post
Telefon SMS 
Nedan finns några frågor som vi vill ha svar på innan vi bokar in dig på en personlig intervju. Intervjun ligger till
grund för uttagningar till utbildning och företagsstart i sommar.
Varför skall just du få chansen att starta eget i sommar?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Här kan du enkelt beskriva vad du skulle vilja tjäna pengar på i sommar?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Vad gör du på din fritid?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Skicka in senast den 3/5 2015 till:
Lenita Carlsson, Handledare
Arbetsmarknadsenheten, Tibro Kommun
Järnvägsgatan 17, 543 50 Tibro
0504-187 12, [email protected]
www.tibro.se/sle