Invånartjänster – 1177 Vårdguiden Förvaltning och Support

Invånartjänster –
1177 Vårdguiden
Förvaltning och Support
150421
Carl-Gunnar Höglund
Förvaltning och Support uppdrag
•  ”Upprätthålla förmåga, skalbarhet och
proaktivitet (genom användnings- och
tekniknära förvaltning), supportera och
medverka till vidareutveckling samt
avtalad tillgänglighet av de tjänster,
applikationer och infrastruktur som ligger
inom ramen för Invånartjänster”
SLL
Organisa)on 2.0
Invånartjänster
1177 Vårdguiden/UMO
Chef Kim Nordlander
SLL
FOI
Nina Sellberg
Marknad &
kommunikation
Chef Malin Sandberg
SLL
Utveckling & design
Chef Anette Thalén
SLL
SLL
Stab
Chef Lena Franzén
Förvaltning & support
Chef CG Höglund
SLL
Redaktion
Chef Jessika Bjurel
SLL
Samordnings-­‐
forum
Arkitekturråd
Marknad &
Kommunikation
Chef Malin Sandberg
Koncept- och
varumärkesråd
Invånartjänster 1177
Vårdguiden
Chef Kim Nordlander
ILG
FOI
Nina Sellberg
Stab
Chef Lena Franzén
Utveckling &
Design
Chef Anette Thalén
Förvaltning &
Support
Chef CG Höglund
Utvecklingsråd
Redaktionen
Chef Jessika Bjurel
Samordningsgrupp
Projsamordnråd/stöd
Interna proj
styrgrupper
Samordning
s-grupp
Samordningsgrupp
Förvaltning och Support
Inloggade Tjänster
(Mina Vårdkontakter
Vårdhändelser)
Öppna Tjänster
(1177.se, UMO.se)
Förvaltning och
support –
Invånartjänster
Sjukvårdsrådgivning
(1177 VG på Telefon)
Hitta och jämför Vård
(HjV och Tandvård)
Infrastruktur
(Drift, teknisk plattform)
Stöd- och
Behandlingsplattformen
ca 30-35
Samordningsområden
Taktiska forum
1177.se
UMO.se
Hitta & jämför Vård
Inloggade tjänster
1177 på Telefon + RGS
Stöd och Behandlingsplattformen
Processorienterad förvaltning
7
Rollbeskrivningar för tjänsteområden
•  FÖRVALTNINGSLEDARE/ Tjänsteområden & Infra - översikt
–  Ansvar för budget och arbetsledning rörande förvaltning av tjänsteområdet
–  Säkerställa att samtliga tjänster inom tjänsteområdet förvaltas enligt utlovade SLA:er
–  Tillsammans med organisationens konceptansvariga och andra taktiska roller
säkerställa tjänsteområdets långsiktiga utveckling
–  Säkerställa användarkrav för tjänsten, dvs funktionella krav (icke funktionella Infra)
•  TJÄNSTEFÖRVALTARE/Team - översikt
–  Säkerställa att en eller flera utpekade tjänster förvaltas enligt utlovade effektmål
–  Säkerställa förvaltningsbarhet i samband med driftsättning av ny/förändrad
funktionalitet
–  Kravfångst/sammanställning av användarkrav för tjänsten, dvs funktionella krav.
•  SYSTEMFÖRVALTARE/Kompetensområde - översikt
–  Säkerställa att en eller flera utpekade system förvaltas enligt utlovade OLA:er
–  Uppföljning av UC mot underleverantörer/företag.
–  Säkerställa förvaltningsbarhet i samband med driftsättning av ny/förändrad
funktionalitet. Proaktiv planering för infrastrukturen och drift-plattformar
–  Säkerställa tekniska krav för tjänsten, dvs icke funktionella krav.
Målbild – proaktiva erbjudanden
Kundbehov av tjänster / tjänsteområden (nyckeltal kundnytta)
MVK, Hitta & Jämför, Fristående tidbok, osv alla tjänster
Förvaltningsledare
Tjänsteförvaltare
Inloggade Tjänster
Förvaltningsledare
Tjänsteförvaltare
Öppna tjänster
Erbjudande – nytta och flödeseffektivt (SLA)
Förvaltningsledare
Tjänsteförvaltare
Sjukvårdsrådgivning
Förvaltningsledare
Tjänsteförvaltare
Hitta och Jämför
Team – FL, Tjänsteförvaltare, Systemförvaltare, Experter, Leverantörer
Förvaltningsledare - Infrastruktur och Teknisk plattform (OLA tjänst)
Systemförvaltare – experter inom olika kompetensområden (UC leverantörer)
Övervakning leveransprecision och presentation internt & mot kund
Tjänsteövervakning – Internt/Kund
Koncept e-hälsa & Invånartjänster
E-­‐hälsa en central del i utvecklingen av hälso-­‐ och sjukvården • 
• 
• 
Fram%dens hälso-­‐ och sjukvård bygger på nätverkssjukvård samt regional och na%onell samverkan och utveckling. Krav på mer delak%ga och ansvarstagande personal, pa%enter och invånare. Dela informa%on. Samhällets digitala utveckling ställer ökade krav på %llgänglighet och individanpassad service på na%onella standarder för rörlighet och flexibilitet Invånaren får ökat Hälso- och sjukvårdspersonal
handlingsutrymme får stöd att genomföra sina
och mår bättre.
uppdrag och utveckla sin
verksamhet.
Beställare nyttjar
resurser mer effektivt
med ökad kvalitet.
Modulär arkitektur eHälsa tjänster