Lista med kontaktuppgifter till Skånes kommuners socialtjänster

Lista sammanställd 2012, av Marina Björk, barnsjuksköterska, barnkliniken Sus Lund,
Kontaktperson Barn som far illa
Uppdaterad 2015-06-12
Kontaktuppgifter till socialtjänsten i region Skånes kommuner!
Bjuv:
tel. 042-458 51 00
fax: 042-458 51 56
chef: Åsa Malmström, tel. 042-458 51 09
www.bjuv.se
Socialjouren Skåne Nordväst: 114 14, begär sociala jouren
(öppen mln kl 17-24 resp.02)
Bromölla:
tel. 0456-82 20 00 (vx) begär socialtjänsten
fax: 0456-82 21 10
chef: Anna- Marie Nilsson, tel. 0456-82 26 10
www.bromolla.se
Räddningstjänstens larmcentral på telefon 044-20 04 00
Burlöv:
tel. 040-625 61 57
fax: 040-625 63 30
chef: Eva Svanström, tel. 040-625 63 16
www.burlov.se
Social jour: tel. 040-34 56 78, Vardagar kl. 16.00–03.00,
Lördag, söndag och helgdag kl. 08.00-03.00
Båstad:
tel. 0431-777 03
fax: 0431-776 29
chefer: IFO Carina Jäghammar, tel. 0431-773 46,
Mottagningen Anja Möller 0431-770 38
www.bastad.se
Socialjouren Skåne Nordväst: 114 14, begär sociala jouren
(öppen mln kl 17-24 resp.02)
Eslöv:
tel. 0413-622 93
fax: 0413-627 47
chef: Josefine Astbrant Hallgren, tel. 0413–623 09
www.eslov.se
Vid brådskande ärenden, fredag efter kontorstid till söndag,
kontakta sociala jouren i Lund, 046-12 12 99
Helsingborg:
tel. 042-10 64 56
fax: 042-10 78 09
chef: Susanne Lantz tel. 042-10 77 27
www.helsingborg.se
Socialjouren Skåne Nordväst: 114 14, begär sociala jouren
(öppen mln kl 17-24 resp.02)
Hässleholm:
tel. 0451-26 87 22
fax: 0451-823 44
chef: Jan-Olof Andersson, tel. 0451-26 74 57
Kickan Olsson, tel. 0451-26 74 61
www.hassleholm.se
Lista sammanställd 2012, av Marina Björk, barnsjuksköterska, barnkliniken Sus Lund,
Kontaktperson Barn som far illa
Uppdaterad 2015-06-12
sociala jouren, kvällar o helger: 044-775 78 78
Höganäs:
tel. 042-33 73 30
fax: 042-33 76 72
chef: Monica Heideman, tel. 042-33 75 62
Dorte Svensson 042- 33 74 60
www.hoganas.se
Socialjouren Skåne Nordväst: 114 14, begär sociala jouren
(öppen mln kl 17-24 resp.02)
Hörby:
tel. 0415-37 81 00 eller vx 0415-37 80 00
fax: 0415-37 80 10
Ewa Mellerström 0415- 37 80 00
www.horby.se
Sociala jouren, kvällar o helger: 044-775 78 78
chef: Göran Fredriksson, tel. 0415-37 81 03
Höör:
tel. 0413-280 00
fax: 0413-284 35
chef: Monica Malmqvist, tel. 0413-284 32
www.hoor.se
social jour saknas!
Klippan:
tel. 0435-280 00
fax: 0435-182 80
chef: Kenneth Nilsson, tel. 0435-281 53
www.klippan.se
Socialjouren Skåne Nordväst: 114 14, begär sociala jouren
(öppen mln kl 17-24 resp.02)
Kristianstad:
tel. 044-13 55 58
fax: 044- 21 08 50
chef: Bodil Eriksson 044-13 50 00 (vx)
www.kristianstad.se
Sociala jouren, kvällar o helger: 044-775 78 78
jourgruppen: mats viking
Kävlinge:
tel. 046-73 99 26 eller 046-73 90 00
fax: 046-73 90 21
chef: Verks.chef Irene Carlsson 046-73 90 00
enhet Gunilla Johansson, tel. 070-973 91 75
www.kavlinge.se
Sociala jouren 046-12 12 99
Landskrona:
tel. 0418-47 36 07 0418- 47 36 80
fax: 0418-47 36 81
Socialjouren Skåne Nordväst: 114 14, begär sociala jouren
(öppen mln kl 17-24 resp.02)
chef: ,Pia Söderstjärna tel. 0418-47 03 88
tf verksaPetter Hector, tel. 0418-47 36 78
Lista sammanställd 2012, av Marina Björk, barnsjuksköterska, barnkliniken Sus Lund,
Kontaktperson Barn som far illa
Uppdaterad 2015-06-12
www.landskrona.se
Socialjouren Skåne Nordväst: 114 14, begär sociala jouren
(öppen mln kl 17-24 resp.02)
Lomma:
tel. 040-641 10 00
fax: 040-41 16 93
chef: Åsa-Marie Sundström 040-641 13 02
www.lomma.se
Sociala jouren 046-12 12 99
Lund:
Mottagningsenheten 046 - 35 70 10 Öppet 8-17 mån- tors och 8-16 fre
fax: 046-35 56 23
chef: Nina Bergfors, tel. 046-35 54 66
www.lund.se
Sociala jouren 046-12 12 99
Malmö stad
www.malmo.se
Sociala jouren 040-34 56 78 kvällar och helger
Kirseberg och centrum har blivit stadsområde
Faxnummer:
SOF Norr
34 38 92
Mottagsnummer: 040-34 58 49
Utanför dessa telefontider:
040-34 60 30
Namn
Katarina Sjölin
Birgitta Svensson
Elisabeth Dahlqvist
Telefonnummer
34 58 31
34 55 70
34 39 87
Ev. telefontider:
Mån-ons fre kl 9-11 & tors kl
13-15
Mobiltelefonnummer
070-876 95 75
070-876 95 72
0709-32 78 72
chef: Maria Andersson, 040-34 58 62 (0702-114223)
Rosengård och Husie har blivit stadsområde
Faxnummer:
SOF Öster
Mottagsnummer: 040- 34 52 52 34 41 28
Reception 040-34 33 69
Namn
Telefonnummer
Mirka Andersson 1e soc.sekr
34 56 49
Kristin Svensson
34 51 98
Helena Christensen
34 45 31
Beatrice Hogea
34 41 32
Lena Beijer Hermelin (börjar 7/1) 34 38 76
chef: Toba Kamal Helgesen, tel. 040-34 52 05
Ev. telefontider:
Kl 8-12 och kl 13-16
Mobiltelefonnummer
0705-33 75 86
0703-92 65 11
0709-21 52 72
0705-337214
Lista sammanställd 2012, av Marina Björk, barnsjuksköterska, barnkliniken Sus Lund,
Kontaktperson Barn som far illa
Uppdaterad 2015-06-12
Fosie och Oxie har blivit stadsområde
Faxnummer:
SOF Söder
34 57 37
Mottagsnummer: 040-34 57 43
E-mailadress:
[email protected]
Ev. telefontider:
Kl 9-10 (ej måndag) & kl 13-14
(ej fredag)
(ej krypterat, inga personuppg i mail)
Namn
Menigeh Carbacy
Helene Hellström
Eva Wernerheim
Ann-Christin Wirbrand
Mona T. Pålsson
Dennis Andersson
chef: Isabell Ahl, 040-34 57 30
Limhamn/Bunkeflo och Hyllie har blivit stadsområde
Faxnummer:
SOF Väster
34 45 41
Mottagsnummer: 040-34 56 62
Namn
Telefonnummer
Jenny Saadon
34 63 53
Helena Aaltonen
34 38 64
Josefin Eriksson
34 63 52
Ev. telefontider:
Kl 9-12 och kl 13-16
Mobiltelefonnummer
chef: Eva Danielsson, 040-34 58 77
Södra Innerstaden och Västra Innerstaden har blivit stadsområde
Faxnummer:
Ev. telefontider:
SOF Innerstaden
34 58 94
Mån & fre kl 9-11, tis-tors kl 13Mottagsnummer 34 55 00
14.30
Namn
Telefonnummer
Mobiltelefonnummer
Ewa-Britt Andersson
34 54 17
Ingrid Linder
34 51 87
Martin Facks
34 59 14
Irene Persson
34 53 48
Maria Andersson
34 36 17
chef: Cecilia Wenster 040-34 55 77
Malmö sociala resursförvaltningen,
Myndighetssektionen ensamkommande barn
Sektionschef: Catharina Finne @malmo.se
Tel: 0766-27 78 63
Fax: 040-34 16 49
Osby:
tel. 0479-52 81 89
fax: 0479-52 81 86
chef: Carina Alpar, tel. 0479-52 84 79 eller 0709-31 84 79
Lista sammanställd 2012, av Marina Björk, barnsjuksköterska, barnkliniken Sus Lund,
Kontaktperson Barn som far illa
Uppdaterad 2015-06-12
www.osby.se
Sociala jouren, kvällar o helger: 044-775 78 78
Perstorp:
tel. 0435-391 40
fax: 0435-314 80
chef: Ingemar Hansson, tel. 0435-391 46
www.perstorp.se
Jour saknas, ring räddningstjänst el polis 114 14
Simrishamn:
tel. 0414-81 94 00
fax: 0414-174 17
chef: Mats Bengtsson tel. 0414-81 93 82
www.simrishamn.se
Social jour: 112 (Sön - tors 18 – 24, Fre o lör 17 – 02)
(0733 - 33 62 51)
Sjöbo:
tel. 0734-242716 (reception: 0416-271 85)
fax: 0416-178 60
chef: Carina Malmborg Olsson tel. 0416-273 93
www.sjobo.se
Social jour: 112 (Sön - tors 18 – 24, Fre o lör 17 – 02)
(0733 - 33 62 51)
Skurup:
tel. 0411-53 62 10 eller 0411-53 60 00
fax: 0411-53 62 08
chef: Josefin Mangbo, tel. 0411-53 62 02
www.skurup.se
Social jour: 112 (Sön - tors 18 – 24, Fre o lör 17 – 02)
(0733 - 33 62 51)
Staffanstorp:
Jourtelefon 046-25 11 18 el 046-25 11 00 vx
fax: 046-25 15 08
chef: Annette Christiansson, tel. 046-287 17 03
www.staffanstorp.se
Sociala jouren: 046-12 12 99
Svalöv:
tel. 0418-47 50 66
fax: 0418-47 50 34
chef: Malin Olsson, tel. 0709-47 54 22
www.svalov.se
Socialjouren Skåne Nordväst: 114 14, begär sociala jouren
(öppen mln kl 17-24 resp.02)
Svedala:
tel. 040-626 80 00
fax: 040-40 43 83
Lista sammanställd 2012, av Marina Björk, barnsjuksköterska, barnkliniken Sus Lund,
Kontaktperson Barn som far illa
Uppdaterad 2015-06-12
chef: Fredrik Palmgren, tel. 040-626 81 64
www.svedala.se
Social jour: 112 (Sön - tors 18 – 24, Fre o lör 17 – 02)
(0733 - 33 62 51)
Tomelilla:
tel. 0417-18155 1:e socialsekr,
eller ring vx 0417-18000 o begär jouren
fax: 0417-18 142
enhetschef: Per Persson, tel. 0417-182 05
www.tomelilla.se
Social jour: 112 (Sön - tors 18 – 24, Fre o lör 17 – 02)
(0733 - 33 62 51)
Trelleborg:
tel. 0410-73 34 00
fax: 0410-419 08
chef: Li Djurfeldt, tel. 0410-73 34 66
www.trelleborg.se
Social jour: 112 (Sön - tors 18 – 24, Fre o lör 17 – 02)
(0733 - 33 62 51)
Vellinge:
tel. 040-42 50 00
fax: 040-42 52 24
chef: Johan Greco, tel. 040-42 54 05
www.vellinge.se
Social jour: 112 (Sön - tors 18 – 24, Fre o lör 17 – 02)
(0733 - 33 62 51)
Ystad:
tel. 0411-57 73 60
fax: 0411-191 16
chef: Eva Skogö, tel. 0411-57 73 90 eller 0709-47 73 90
www.ystad.se
Social jour: 112 (Sön - tors 18 – 24, Fre o lör 17 – 02)
(0733 - 33 62 51)
Åstorp:
tel. 042-640 00 eller 0734-25 43 79 mottagning barn & familj
fax: 042-642 10
chef: Harry Lönnebacke, tel. 042-641 15
www.astorp.se
Socialjouren Skåne Nordväst: 114 14, begär sociala jouren
(öppen mln kl 17-24 resp.02)
Ängelholm:
tel. 0431-870 00
fax: 0431-41 96 39
chef: Marianne Sunesson, tel. 0431-876 42
http://www.angelholm.se/www.angelholm.se
Socialjouren Skåne Nordväst: 114 14, begär sociala jouren
(öppen mln kl 17-24 resp.02)
Örkelljunga:
tel. 0435-550 41 (Teltid 10-12)
fax: 0435-545 68
Lista sammanställd 2012, av Marina Björk, barnsjuksköterska, barnkliniken Sus Lund,
Kontaktperson Barn som far illa
Uppdaterad 2015-06-12
Enhetschef: Jeanette Malmberg 0435-553 96
www.orkelljunga.se
Socialjouren Skåne Nordväst: 114 14, begär sociala jouren
(öppen mln kl 17-24 resp.02)
Östra Göinge:
tel. 044-775 60 00
Fax: 044-775 62 89
Chef: Mirjam Englund, tel. 044-775 60 33
www.ostragoinge.se
Sociala jouren, kvällar o helger: 044-775 78 78
jourgruppen: Mats Viking