Name British English translation adjungerad professor adjunct

Name
adjungerad professor
administrativ chef
administrativ samordnare
affärsutvecklare
amanuens
arbetslivskoordinator
arkivarie
arkivassistent
avdelningschef
avdelningsföreståndare
avdelningssekreterare
bibliotekarie
biblioteksassistent
bibliotekschef
biomedicinsk analytiker
biträdande forskare
biträdande prefekt
biträdande programledare
biträdande universitetslektor
bokbindare
bostadssamordnare
chef
dekan
distributionsansvarig p-dekal
docent
doktorand
ekonom
ekonomiadministratör
ekonomichef
enhetsadministratör
enhetschef
facklig förtroendeman
fakultetsadministratör
fakultetskoordinator
fakultetssekreterare
FFU-ansvarig
forskarassistent
forskare
forskarstuderande
forskningsadministratör
forskningsassistent
forskningshandläggare
forskningsingenjör
forskningsprojektdeltagare
forskningssekreterare
forskningssköterska
fotograf
föreläsare
föreståndare
British English translation
adjunct professor
administrative manager
administrative coordinator
business developer
assistant
careers coordinator
archivist
archives assistant
head of office
office director
office secretary
librarian
library assistant
library manager
biomedical analyst
assistant researcher
assistant head of department
assistant programme director
associate senior lecturer
bookbinder
housing coordinator
manager
dean
parking permit manager
reader
doctoral student
finance officer
financial administrator
head of finance
unit administrator
head of unit
employee representative
faculty administrator
faculty coordinator
faculty secretary
research and research studies manager
postdoctoral research fellow
researcher
research student
research administrator
research assistant
research funding advisor
research engineer
research project participant
research secretary
medical research assistant
photographer
lecturer
director
försöksdjurstekniker
förvaltningschef
grafisk formgivare
gästforskare
gästlärare
gästprofessor
handledare
handläggare
informatör
inköpsansvarig
inköpssamordnare
institutionsadministratör
instruktör
intendent
internationell handläggare
internationell kommunikatör
internationell koordinator
Internationell sekreterare
IT-arkitekt
IT-chef
IT-samordnare
IT-strateg
IT-systemförvaltare
IT-systemägare
IT-tekniker
journalist
junior affärsutvecklare
jurist
kanslichef
kommunikationsansvarig
kommunikationschef
kommunikatör
konservator
konsult
koordinator
kundansvarig
kurator
kursansvarig
leveransansvarig
lokalvårdare
läkare
lärare
lönehandläggare
museiassistent
museichef
museiintendent
ombudsman
ordförande
patentrådgivare
personaladministratör
animal technician
head of university administration
graphic designer
visiting research fellow
visiting lecturer
visiting professor
supervisor
administrative officer
information officer
purchasing manager
purchasing coordinator
department administrator
instructor
bursar
international officer
international communication officer
international coordinator
international secretary
IT architect
head of IT
IT coordinator
IT strategist
IT system administrator
IT system manager
IT technician
journalist
junior business developer
legal counsel
head of faculty office
communications manager
head of communications
communication officer
conservator
consultant
coordinator
customer relations manager
student welfare officer
course director
delivery manager
cleaner
physician
teaching staff
payroll officer
museum assistant
museum director
museum curator
ombudsman
chair
patent advisor
human resources administrator
personalansvarig
personalchef
personalsamordnare
postdoc
praktikant
prefekt
prepressoperatör
Principal Investigator
processutvecklare
prodekan
producent
professor
professor emerita
professor emeritus
programhandläggare
programkoordinator
programledare
programplanerare
projektadministratör
projektassistent
projektkoordinator
projektledare
prorektor
prorektor EHL
prorektor LTH
psykolog
receptionist
registrator
rekryteringshandläggare
rektor
rektor Campus Hbg
rektor EHL
rektor Konsthögskolan
rektor LTH
rektor Musikhögskolan
rektor Teaterhögskolan
samordnare
sektionschef
sektionsföreståndare
serviceadministratör
servicetekniker
sjukhusfysiker
sjuksköterska
skyddsombud
specialistläkare
språkpedagog
ST-läkare
statistiker
stf prefekt
studierektor
human resources manager
head of human resources
human resources coordinator
postdoctoral fellow
intern
head of department
pre-press operator
principal investigator
process developer
pro dean
producer
professor
professor emerita
professor emeritus
programme officer
programme coordinator
programme director
programme planner
project administrator
project assistant
project coordinator
project manager
deputy vice-chancellor
vice dean
deputy dean
psychologist
receptionist
registrar
recruitment officer
vice-chancellor
rector Campus Hbg
dean
artistic director
dean
head of department
head of department
coordinator
head of division
division director
service administrator
service technician
medical physicist
nurse
health and safety representative
specialist physician
language teaching expert
specialty registrar
statistician
deputy head of department
director of studies
studierektor för FU
studierektor för GU
studievägledare
systemadministratör
systemförvaltare
systemutvecklare
systemägare
säkerhetschef
teamledare
tekniker
tentavakt
tryckare
trädgårdsbiträde
trädgårdsmästare
trädgårdstekniker
universitetsadjunkt
universitetslektor
utbildningsadministratör
utbildningskoordinator
utbildningsledare
utredare
utvecklingsstrateg
vaktmästare
verksamhetscontroller
verksamhetsutvecklare
vicedekan
vicerektor
vicerektor EHL
vicerektor LTH
webbadministratör
webbredaktör
överläkare
översättare
director of third cycle studies
director of first and second cycle studies
academic advisor
system administrator
system manager
systems developer
system owner
chief security officer
team leader
technician
invigilator
printer
assistant gardener
gardener
landscape technician
lecturer
senior lecturer
programme administrator
programme coordinator
programmes director
policy officer
senior strategist
caretaker
controller
development officer
vice dean
pro vice-chancellor
vice dean
assistant dean
web administrator
web editor
consultant
translator