Strategi och management Chef- och medarbetarutveckling

Konsulttjänster inom
Strategi och management
Chef- och medarbetarutveckling
Ramavtal SLL 1654 / SLL 1668
Ekan Management
får förnyat förtroende
Stockholms läns landsting (SLL) har ännu en gång
upphandlat Ekan Management som ramavtalsleverantör för Strategi- och management, ett tvåårigt
avtal som sträcker sig till hösten 2017 med möjlighet
till två års förlängning. Vi har även fått förtroendet
att bli ny leverantör inom området Chef och medarbetarutveckling, där avtalet är treårigt med möjlighet
till ett års förlängning.
Inom flera områden är Ekan Management rangordnad
som nummer 1, vilket innebär att uppdrag kan direktavropas utan förnyad konkurrensutsättning.
Vi är mycket glada över det höga förtroende
som Stockholms läns landsting har visat oss.
Vi är särskilt stolta över att ramavtalen spänner över ett stort antal delområden. Det ger
en ökad möjlighet att kunna erbjuda helhetslösningar oavsett vilken utmaning som organisationen står inför.
Dag Larsson
VD, Ekan Mangement
Vårt fokus = er utveckling
Ekan Management är ett oberoende managementkonsultbolag med över 30 års erfarenhet av nytänkande. Genom
att Utmana, Involvera och Förverkliga hjälper vi våra kunder att skapa morgondagens verklighet. Vårt arbete
sträcker sig från ett helhetsgrepp, inklusive program- och projektstyrning, till att vara ett stöd vid punktinsatser.
I uppdragen bidrar vi genom:
• Expertis och rådgivning
• Program- och projektstyrning
• Förändringsledning, processtöd och metodik
•Resursförstärkning
•Utbildning
© 2015 Ekan AB
Ramavtal Strategi och
management
Ramavtal Chef- och
medarbetarutveckling
Ekan Management har tilldelats ramavtal inom fyra
delområden varav, först i rangordning i två områden.
Ekan Management har tilldelats ramavtal inom fem
delområden varav, först i rangordning i två områden.
Delområde 3 – Affärsutveckling
Rangordnad nr 2 (upp till 300 000 kr)
Delområde 4 – Processutveckling
Rangordnad nr 1 (upp till 300 000 kr)
Delområde 5 – Styrning och uppföljning
Rangordnad nr 1 (upp till 300 000 kr)
Delområde 7 – Förbättringsarbete
Rangordnad nr 3 (upp till 300 000 kr)
Delområde 1 – Personlig chef-och
medarbetarutveckling
Rangordnad nr 1 (upp till och med fem uppdrag)
Delområde 2 – Mentorprogram
Rangordnad nr 1 (enbart rangordning)
Delområde 3 – Chef- och ledarträning
Rangordnad nr 5 (upp till 100 000 kr)
Delområde 4 – Ledningsgruppsutveckling
Rangordnad nr 2 (upp till ett uppdrag)
Delområde 5 – Team- och grupputveckling
Rangordnad nr 2 (upp till ett uppdrag)
Rangordning 1 innebär ett förenklat upphandlingsförfarande
Rangordning 1 innebär ett förenklat upphandlingsförfarande för uppdrag upp till avropsgränsen utan förnyad
konkurrensutsättning.
Står din organisation inför att utveckla strategi och styrning eller verksamhet och processer? Kanske behöver chefer
och medarbetare individuell eller grupputveckling? Med gällande ramavtal finns hjälpen nära tillhands, många
gånger med ett enkelt avrop. Kontakta oss för en inledande diskussion kring era förutsättningar och möjligheter.
Avrop skickas direkt till [email protected]
Ekan Management
Ekan Management är ett managementkonsultbolag med
30 års erfarenhet av nytänkande. Genom att Utmana,
Involvera och Förverkliga hjälper vi våra kunder att
skapa morgondagens verklighet.
Verksamheten har sitt ursprung i skandinavisk management
och bolaget är idag internationellt drivande inom
Management Innovation bland annat som representant
för Beyond Budgeting Institute i Sverige.
Kontakt:
Evelina Kambre Öberg
08-522 491 51
070-766 54 83
[email protected]
Petter Spanne
031-761 60 09
073-617 04 32
[email protected]
© 2015 Ekan AB