NY SOM CHEF Mål med utbildningen Målgrupp och antal deltagare

3Steg Utbildningar_______________________________________________________________________________För chefer och bättre ledarskap NY SOM CHEF
Ny som chef är en utbildning som ger deltagaren nödvändiga verktyg och kunskaper för att få en
bra start i chefskarriären. Som chef ställs det krav från olika håll i organisationen och det kommer
krävas ett stort engagemang från din sida. Människor som vill vara med och påverka, hjälpa andra
att lyckas, bidra och göra skillnad kommer att få jobba fokuserat och intensivt.
Vi har utvecklat 1000-tals människor som valt en karriär som chef och vi har lärt oss vad och i
vilken ordning man bygger upp ett framgångsrikt ledarskap. Deltagaren möter utbildare med hög
kompetens och stor erfarenhet av ledarskap och chefsroller.
Mål med utbildningen
- Få ökad insikt i det egna beteendet genom IDI-beteendeprofil.
- Att planera och genomföra utvecklingssamtal mellan chef och medarbetare.
- Konfliktbeteenden och konfliktanalys.
- Att leda och utveckla människor utifrån ett situationsanpassat ledarskap.
- Att lära sig grunder i coachande ledarskap.
- Få grundläggande kunskap kring arbetsrättsliga frågeställningar.
- Få förståelse kring grupputveckling.
Målgrupp och antal deltagare
Ny som chef vänder sig till dig som fått erbjudande om att bli chef, till dig som är ny i uppdraget
och till dig som vill och behöver veta mer om vad rollen som chef innebär. Vanliga roller är
teamledare, gruppledare, avdelningschef för en funktion, projektledare och processledare. Vi
genomför från 6 deltagare och max 10 deltagare.
3Steg Utbildningar 556709-­‐3017 Licensierat R-­‐företag www.3steg.se 3Steg Utbildningar_______________________________________________________________________________För chefer och bättre ledarskap Innehåll (2 + 2 + 1 dagar)
Seminarium 1: Två heldagar.
Block A: Individuella mål, upplägg coachning, praktiskt chefsarbete i din vardag
Block B: Värderingar, synsätt, introduktion av verktyg, målstyrning
Block C: Situationsanpassat ledarskap; Utvecklingsnivåer, faktorer för utveckling, ledarstilar,
koppling till praktiskt ledarskap
Block D: Praktisk tillämpning, workshops och rollspel
Block E: Coachningens grunder, frågemetodik och förhållningssätt
Hemprojekt 1 och 2 + Förarbete inför seminarium 2
Seminarium 2: Två heldagar.
Block F: Individuella mål, tillbakablick och praktiskt chefsarbete i din vardag
Block G: Fördjupning av situationsanpassat ledarskap. Engagemang kopplat till motivation
Block H: Teori – Directiveness och Affiliation + workshops
Block I Återkoppling Del 1. Din grundbeteendestil
Block J: Teori – Adaptability + workshops
Block K: Kärnkvaliteter för bättre ledarskap, fördjupning av tillämpningar av verktyg
Hemprojekt 3 och 4 + Förarbete inför seminarium 3
Seminarium 3: En heldag.
Block L: Individuella mål, tillbakablick och praktiskt chefsarbete i din vardag
Block M: Praktisk tillämpning av situationsanpassat ledarskap
Block N: Grupputveckling och strategier för att leda grupp, konfliktanalys och konfliktbeteenden
Block O: Formellt chefsansvar, regler och lagstiftning som stöd
Block P: Din individuella chef- och ledarutvecklingspla
3Steg Utbildningar 556709-­‐3017 Licensierat R-­‐företag www.3steg.se 3Steg Utbildningar_______________________________________________________________________________För chefer och bättre ledarskap Förarbete, hemprojekt och handledning i tolv månader
Deltagaren genomför ett förarbete innan utbildningen startar. Under utbildningens gång får
deltagaren uppgifter att lösa hemma. Från och med utbildningens start och tolv månaders framåt
får deltagaren individuell handledning kopplat till utbildningens innehåll och det dagliga
ledarskapet. Det är här som vi följer upp och mäter effekterna utifrån de mål som vi har kopplat till
utbildningen samt deltagarens personliga målsättningar.
Pris:
24,000 kronor ex moms. Vid anmälan betalas utbildningsavgiften inom 30 dagar*) * Vid mindre än
30 dagar kvar till kursstart betalas hela beloppet innan kursstarten. Läs mer om våra
kursvillkor under rubriken Om företaget/Anmälningsvillkor.
Ingår i utbildningen:
Fem dagar lärarledd kvalificerad ledarutbildning med förarbeten & hemprojekt. 12 månaders
individuellt stöd kopplat till utbildningens innehåll och ditt dagliga ledarskap. Diplom och kursintyg.
Profiler och testinstrument:
1 st beteendeprofil Interpersonal Dynamics Inventory:
1 st Profilanalys Ledarstilar Ego.
Utbildningsmaterial:
Utbildningsmaterial: pärm och facklitteratur på området.
- Ditt beteende- Framgång eller fälla? Författare: Tomas Larsson.
- Kärnkvaliteter. Författare: Daniel Ofman.
- Fina fisken. Författare: Ken Blanchard.
- Motivation 3.0. Författare: Daniel H Pink.
Under kurstillfällena:
Vatten, frukt, lunch och kaffe ingår under kurstillfällena.
Kontakta oss för mer information och för din anmälan till våra öppna utbildningar.
3Steg Utbildningar
E-post företag: [email protected]
Telefon: 070-390 10 90
3Steg Utbildningar 556709-­‐3017 Licensierat R-­‐företag www.3steg.se