CHEFS- UTVECKLINGS- PROGRAMMET

LEDAR- OCH KOMPETENSUTVECKLING
CHEFSUTVECKLINGSPROGRAMMET
Syfte
Programmet syftar till att:
• problematisera och fördjupa kunskapen om universitetets olika uppgifter
och logiker,
• tydliggöra och diskutera chefs- och ledarskapets olika roller inom
Göteborgs universitet,
• tydliggöra de utmaningar som uppstår för chefer och ledare inom
Göteborgs universitet givet existerande spänningsfält och logiker samt
erbjuda verktyg för hur dessa utmaningar på ett konkret plan kan och
bör hanteras,
• diskutera och utveckla kunskap om befintliga strategier för universitets
utveckling,
• öka medvetenheten om de individuella styrkorna i ledarskapet och hitta
vägar för utveckling,
• stärka deltagarnas nätverk av förtroendefulla relationer med andra chefer
och ledare inom universitetet.
Omfattning
Ansvar, utmaningar och möjligheter
Chefsutvecklingsprogrammet vid Göteborgs universitet, CUP, ger
dig ett kraftfullt stöd i att bemästra utmaningarna som chef och
ledare. Det stärker och fördjupar din förståelse av Göteborgs
universitets olika uppgifter och roller samt utvecklar ditt nätverk
inom universitetet.
I fokus för chefsutvecklingsprogrammet står de ansvar, utmaningar och
möjligheter som det innebär att få förtroendet som chef och ledare vid
Göteborgs universitet. Programmet utgår från att chefs- och ledarskapet är
mångfacetterat och det är väsentligt att kunna ha flera olika perspektiv, ibland
motsägelsefulla, på verksamheten och sin roll. Såsom ett exempel på detta är
Göteborgs universitet både en öppen arena för kunskapsutveckling och samtidigt en myndighet med de krav som detta innebär.
Programmet omfattar sammanlagt 11 dagar, fördelade över en introduktionsdag, tre tre-dagars internat och en avslutningsdag. Datum för den utbildning
som startar under 2015 är följande:
• Introduktionsdag, 14 april 2015
• Göteborgs universitet och våra olika sammanhang, 11–13 maj 2015
• Chefs- och ledarskapets utmaningar, 17–19 augusti 2015
• Strategier för Göteborgs universitet, 4–6 november 2015
• Avslutningsdag, 14 mars 2016
Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som är på väg in i, eller är relativt ny i rollen
som prefekt (motsvarande), proprefekt (motsvarande) eller chef i administrativ
befattning/enhetschef vid Göteborgs universitet. Antalet deltagare är begränsat
till 25 personer.
Mer information och anmälan
För frågor om programmet kontakta: Ylva Berggren, [email protected]
Anmälan till chefsutvecklingsprogrammet görs av dekan (motsvarande) via
e-post till Marianne Leffler, [email protected], senast den 10 mars 2015.