KANSLICHEF & ADMINISTRATIV CHEF

KANSLICHEF &
ADMINISTRATIV CHEF
– OFFENTLIG FÖRVALTNING
inbjudan till konferens i Stockholm den 29-30 september 2015
DÄRFÖR HAR DU
INTE RÅD ATT MISSA
KONFERENSEN
1
Säkerställ kompetensen i den
digitala utvecklingen
2
Effektiva samarbetsformer som
ger resultat
3
Juridiska uppdateringar du måste
ha koll på
4
Din viktiga roll som chef i
framtidens förvaltning
5
MEDVERKANDE TALARE
Claire Melin
Mia Forsäng
Kalle Pettersson
SAHLGRENSKA
UNIVERSITETSSJUKHUSET
VARA KOMMUN
HELSINGBORGS
STAD
Processbaserad ärendehantering
med helhetsperspektiv
www.conductive.se
#conductive
MINSKA DIN ADMINISTRATIVA BÖRDA!
Snabb digitalisering, färre resurser och ökade administrativa krav. Framtidens nya behov ställer höga krav på dig att snabbt och effektivt
utveckla din förvaltning och administration. Som chef ska du dessutom lyckas göra det med ett långsiktigt perspektiv.
Hur ska du hinna med?
Denna konferens bygger på spännande praktikfall som förser dig med konkreta verktyg som du kan implementera direkt i din verksamhet.
Lär dig bland annat att skapa smarta samarbeten, att effektivt digitalisera din förvaltning och få koll på de senaste juridiska uppdateringarna.
Missa inte tillfället att inspireras av branschkollegor och nätverka dig till en mindre administrativ börda!
Varmt välkommen på konferens!
Stina Odlingson
Projektledare
SEPARAT BOKNINGSBAR WORKSHOP 30 SEPTEMBER
PROGRAM
TISDAG 29 SEPTEMBER 2015
09:00
09:30
09:45
Registrering med kaffe och smörgås
Projektledare Stina Odlingson, Conductive, hälsar välkommen och
moderator Kalle Pettersson, Helsingborgs stad inleder konferensen
Så säkerställer du kompetensen i den digitala övergången, Malmö
stad
10:30Förmiddagskaffe
10:45
Så har vi lyckats skapa en effektiv 24/7-förvaltning, Vara kommun
11:30
Bensträckare
11:40
Nyckeln till att lyckas med dåtidens & framtidens system
parallellt, Luleå kommun
12:15Nätverkslunch
13:10
Juridisk överblick – de senaste uppdateringarna du måste känna
till! Uppsala universitet
14:40Eftermiddagskaffe
15:00
Så skapade vi ett smart kommunöverskridande digitalt
samarbete, Älmhults kommun
15:40Bensträckare
15:50Gruppdiskussion: Få alla medarbetare att följa beslutade
styrdokument, Umeå kommun
16:20Mingel
16:45
Konferensens första dag avslutas
ONSDAG 30 SEPTEMBER 2015
09:00
Moderatorn inleder konferensens andra dag
09:10
Smart ärendehanteringsprocess för optimerat flöde, Linköpings
kommun
09:50Bensträckare
10:00
Verktyg & metoder för effektivt & långsiktigt demokratiarbete,
Karlstads kommun
10:40Förmiddagsfika
11:00
Så stärker du kansliets & administrationens roll i verksamheten,
Götene kommun
11:40Bensträckare
11:50
En bra ledare i den administrativa förändringsprocessen – vad
krävs? Sahlgrenska Universitetssjukhuset
12:30
Konferensen avslutas
Lunch för workshopens deltagare
Läs mer
Separat bokningsbar workshop
12:30
13:30
Minska din administrativa börda – verktygen du behöver!
16:30
Workshopen avslutas
MINSKA DIN
ADMIN­ISTRATIVA BÖRDA
– VERKTYGEN DU BEHÖVER!
Extrem tidsbesparing, gladare medarbetare, stoltare
administration. Visst vill vi alla dit? Under denna interaktiva
workshop får du chansen att arbeta praktiskt med
lösningsbaserade processer som underlättar för dig som chef
då förvaltningen ska gå ifrån en pappersbaserad förvaltning till en
papperslös.
Gör avdelningen självgående
Förändringen mot en mer digital förvaltning sker snabbt och du
behöver medel för att klara av den. Här får du en verktygslåda att
använda i din roll som chef för att underlätta det administrativa
arbetet på en allt mer pressad förvaltning.
Du får lära dig:
• Metoder för att bygga upp självgående innovationsgrupper
• Skapa samsyn mellan kärnverksamhet & administration
• Utveckla medarbetarnas problemlösningsförmåga
• Verktyg för att arbeta lösningsfokuserat & värdeskapande
• Så undviker du den skarpa konfliktzonen när resurserna är
knappa
Workshopen leds av Kalle Pettersson, Helsingborgs stad
Kalle Pettersson, administrativ chef på socialförvaltningen i
Helsingborg, har i sin organisation använt innovationsgrupper
för att minska sin administrativa börda. Arbetssättet bygger
på färsk forskning ifrån Karlstad universitet och har sin grund i
tjänsteforskning. Kalle Pettersson har med ytterst
goda resultat använt metoden för att minska
det administrativa trycket i sin egen förvaltning.
Han är en van och uppskattad föreläsare som här
hjälper dig att minska din administrativa börda.
Vi reserverar oss för eventuella ändringar.
KANSLICHEF & ADMINISTRATIV CHEF [email protected] 08-670 84 80
KANSLICHEF & ADMINISTRATIV CHEF
KEYNOTE SPEAKER
Så skapade vi ett smart kommunöverskridande digitalt samarbete
SÅ ÄR DU EN BRA LEDARE I DEN ADMINISTRATIVA FÖRÄNDRINGSPROCESSEN
• Vad måste du tänka på när du utformar ditt samarbete?
• Lyckade strategier för när dåtid, nutid och
framtid ska bli ett
• Förändringsperspektiv i en politiskt styrd
organisation
• Tjänstemännens roll och politikens roll
– vem ska göra vad?
• Långsiktig administrativ strategi för optimal nytta
• Hur utvecklar du en informationsförvaltning som möter
framtida krav?
Mats Porsklev, kanslichef, Älmhults kommun
Smart ärandehanteringsprocess för optimerat flöde
Claire Melin är juristen som kombinerar gedigen, praktisk kunskap
från diverse kommunala chefsroller, med en bred teoretisk bas. Under
sitt framförande ger hon dig ett paket av ledarskapsverktyg som du
kan implementera direkt i din verksamhet. Claire innehar en fil. kand. i
­psykologi med inriktning arbets- och organisationspsykologi och jobbar
i dagsläget som kanslichef på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Så säkerställer du kompetensen i den digitala övergången
• Strategier för att se ärendeflödet i ett helhetsperspektiv
• Din roll som ledare i ärendehanteringsprocessen
• Mallverktyget du behöver för att skapa ett dynamiskt system
Susanne Aman, administrativ direktör & Karin Hjalmewik,
kanslichef, Linköpings kommun
• Checklistan som får kompetensen att nå fram!
Så stärker du kansliets & administrationens roll i verksamheten
• Så hjälper du dina medarbetare att förstå digitaliseringens
nödvändighet
• Så påverkar kultur, attityd och invanda beteenden dina
processer
• Framgångsrik utbildningsplan för långsiktig planering
• Vad kan vi lära av varandra? Likheter och
skillnader kommuner emellan
Karin Ringman Ingvarsson, kanslichef, Malmö stad
Nyckeln till att lyckas med dåtidens & framtidens
system parallellt
• Klargör ansvarsområden och minimera
tidsspillet!
André Enarsson, kanslistrateg, Götene kommun
• När ska en komplett övergång ske och hur?
• Utfasning – när kan vi lita på våra
administrativa system och släppa papprena?
• Sätt rätt kravställning för en fungerande
helhetlösning
Gunilla Lundin, kanslichef, Luleå kommun
Verktyg och metoder för effektivt och långsiktigt demokratiarbete
• Hur kan du synliggöra samspelet mellan politiker och
tjänstemän?
• Nyaste formen för medborgarinflytande
Så har vi lyckats skapa en effektiv 24/7-förvaltning
• Så utvecklar du ditt demokratiarbete
• Framgångsrika e-tjänster i praktiken
Carina Wiberg, administrativ chef & Katarina Lindström,
kommunikationschef, Karlstads kommun
• Verktyg för lyckad implementering och resultat
• Nästa generation av e-tjänster
Få alla medarbetare att följa beslutade styrdokument
• Vilket är ditt ansvar som chef?
• Ledningssystem som stöttar din roll som
ledare – hur?
Diskussionen leds av Malin Ärlebrandt,
ledningskoordinator, Umeå kommun
Juridisk överblick – de senaste uppdateringarna du måste känna till!
• Ärendehandläggning – viktiga nyheter om tillämpningen av
förvaltningslagen
JURIDISK UPDATE
DISKUSSIONSPASS
Mia Forsäng, IT-chef & kanslichef, Vara
kommun. Vara kommun har gjort ett intensivt
arbete för att snabbt digitalisera sig och 2015
aspirerar de att bli årets IT-kommun. Mia Forsäng
är spindeln i nätet i sin kombinerade roll som
Kanslichef och IT-chef.
• Ny kommunallag – innebörd av förslagen i framtidens
kommunallag
• PuL och sekretess – korrekt hantering för korrekt
administration
• Digital justering – vad måste vi ha på papper?
Lars Bejstam, universitetslektor i förvaltningsrätt, Uppsala
universitet
KANSLICHEF & ADMINISTRATIV CHEF [email protected] 08-670 84 80
B
Avsändare:
Conductive AB
Karlavägen 104
115 26 Stockholm
Felaktiga uppgifter? Vänligen returnera till avsändare.
KANSLICHEF & ADMINISTRATIV CHEF
– OFFENTLIG FÖRVALTNING
inbjudan till konferens i Stockholm den 29-30 september 2015
MISSA INTE
WORKSHOPEN
MED KALLE
PETTERSSON
• Skapa samsyn mellan kärnverksamhet &
administration
• Utveckla medarbetarnas problemlösningsförmåga
• Metoder för att bygga upp självgående
­innovationsgrupper
• Verktyg för att arbeta värdeskapande &
lösningsfokuserat
• Undvik den skarpa konfliktzonen när
­resurserna är knappa
T I D & P L AT S
ANMÄLAN
Konferens 29-30 september 2015
Workshop 30 september 2015
Telefon
Bokningslinje 08-670 84 80
Hemsida
www.conductive.se
Mail
[email protected]
Quality Hotel Globe
Arenaslingan 7
Stockholm
PRIS
T.o.m. 29 maj
T.o.m. 21 aug
Fr.o.m. 22 aug
Konferens
6 550 kr
6 950 kr
7 650 kr
Workshop
2 950 kr
3 550 kr
3 650 kr
Hotell*
1 335 kr
1 335 kr
På förfrågan
* Avser pris per natt i enkelrum på Quality Hotel Globe i direkt anslutning till konferensen.
Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och
utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi
för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar.
I konferenspriset ingår kaffe, lunch och digital dokumentation. För deltagare på
workshop/fördjupning ingår även lunch dag två. Obs! Alla priser är exkl. moms.
Angivna rabatter kan ej kombineras med andra erbjudanden. Konferensens utställare tilldelas en deltagarlista.
Förbehåll
Vi reserverar oss för förändringar i programmet, prisändringar och möjlighet att ställa in p­ lanerad konferens.
BÖRJ A NÄTVERKA DIRE KT !
AB Conductive
@ConductiveAB
Avbokning och överlåtelse
Om du får förhinder och inte kan deltaga kan du alltid över­låta din plats till en kollega. Du kan också få pengarna tillbaka för redan betald deltagarplats och hotell förutsatt att din skriftliga avbokning är oss tillhanda
senast 4 veckor före konferensdatum. För fullständiga avboknings­regler se vår hemsida www.conductive.se.
Con740
TALARE FRÅN