Hitta rätt i kommunen A-Ö

2015-06-02
Företagens A-Ö
Ämnesområde/förvaltning
Kontaktperson
Förvaltning/avdelning
Telefon
Harriet Larsson Larsåsen
Elenor Olofsson
Anneli van Roijen
Elenor Olofsson
Anneli van Roijen
Torbjörn Ericson
Torbjörn Ericson
Tomas Magnusson
Tomas Magnusson
Mark- och exploateringsavdelningen
Näringslivsavdelningen
Näringslivsavdelningen
Näringslivsavdelningen
Näringslivsavdelningen
Kommunkansliet
Omsorgsförvaltningen
Räddningstjänsten
Räddningstjänsten
Lotteriinspektionen
0525-183 78
0525-181 09
0525-181 35
0525-181 09
0525-181 35
0705-13 95 05
0705-13 95 05
0525-182 42
0706-09 80 08
0152-65 01 00
Ann-Marie Olofsson
Kundservice
Michael Pettersson
Ann-Marie Olofsson
Lilja Gunnarsson
Jenny-Li Fagerholm
Niclas Wigfors
Per Åhrberg
Lennart Kollin
Adam Gistedt
Rambo AB
Rambo AB
Rambo AB
Rambo AB
Miljöavdelningen
Miljöavdelningen
Miljöavdelningen
Miljöavdelningen
Va-avdelningen
Mark- och exploateringsavdelningen
0523-66 77 11
0523-66 77 00
0523-66 77 00
0523-66 77 00
0525-182 64
0525-183 34
0525-183 63
0525-181 43
0525-184 25
0525-183 76
A
Adressättning av alla fastigheter
Agenda för näringslivsarrangemang
Aktiviteter för företagare
Alkohol/serveringstillstånd – ansökan
Alkohol-serveringstillstånd - tillsyn
Automatlarms överföring (brand)
Automatspel – tillstånd
Avfallshantering – regler
Avfallshantering – sophämtning, fakturering, mm
Avfallshantering – Företag
Avfallsplanering – detaljplaner, b-lov
Avloppsanläggning – enskilt
Avloppsanläggning – kommunalt, anslutning
Arrende
B
Barnomsorg
Pernilla Berntsson
Barn- och utbildningsförvaltningen
0525-181 74
Bibliotek
Boendeparkering
Brandfarlig vara – tillsyn
Brandskydd, förebyggande
Brandsläckare, Handbrandsläckeri
Bredband
Buller
Buller
Butiksskyltar
Bygganmälan
Bygglov
Båtplatser – kommunala
Båtplatskö
Jenny Hjalmarsson
Harriet Larsson Larsåsen
Jimmy Göransson
Jimmy Göransson
Ingemar Hjelmäng
Ingmar Thoresson
Christina Lörnemark
Martina Vestgård
Receptionen
Receptionen
Receptionen
Katrin Törnqvist
Katrin Törnqvist
Barn- och utbildningsförvaltningen
Mark- och exploateringsavdelningen
Räddningstjänsten
Räddningstjänsten
Räddningstjänsten
IT-avdelningen
Miljöavdelningen
Miljöavdelningen
Plan- och byggavdelningen
Plan- och byggavdelningen
Plan- och byggavdelningen
Tanums Hamnar AB
Tanums Hamnar AB
0525-183 46
0525-183 78
0525-182 73
0525-182 73
0525-183 15
0525-182 79
0525-182 81
0525-181 58
0525-183 44
0525-183 44
0525-183 44
0525-183 80
0525-183 80
Niclas Wigforss
Miljöavdelningen
0525-183 63
Martin Kvarnbäck
Plan- och byggavdelningen
Länsstyrelsen
0525-182 88
031-60 50 00
C
Cisterner
D
Detaljplan
Djurhållning
E
Egenkontroll – lantbruk
Egenkontroll – livsmedel
E-handel
Elanslutning
Elanslutning
Energirådgivning
Etableringsfrågor
Exploateringsavtal
EU-information
EU-program
EU-projekt
Jenny-Li Fagerholm
Helen Stråhle
Angelica Isaksson
Ann Fryksenius
Elenor Olofsson
Anneli van Roijen
Rolf Lundholm
Anneli van Roijen
Elenor Olofsson
Anneli van Roijen
Elenor Olofsson
Anneli van Roijen
Elenor Olofsson
Miljöavdelningen
Miljöavdelningen
Ekonomikontoret
Fortum
Vattenfall
Fastighetsavdelningen
Näringslivsavdelningen
Näringslivsavdelningen
Ekonomi/Utvecklingsavdelningen
Näringslivsavdelningen
Näringslivsavdelningen
Näringslivsavdelningen
Näringslivsavdelningen
Näringslivsavdelningen
Näringslivsavdelningen
0525-183 34
0525-183 64
0525-18089
020-46 00 00
020-82 10 00
0706-090349
0525-181 09
0525-181 35
0525-183 37
0525-181 35
0525-181 09
0525-181 35
0525-181 09
0525-181 35
0525-181 09
Fastighetsavdelningen
IT-avdelningen
0525-181 28
0525-182 79
0525-18147
0525-181 48
036-19 86 28
0525-181 09
0525-181 35
0525-181 09
F
Fastighetsförvaltning
Fiberföreningar
Fiske/ verksamhetshamnar
Fjärrvärmeanslutning
Företagskontakter
Företagarföreningar
Fastighetschef
Ingmar Thoresson
Pernille Silfverberg
Bengt Rosengren
Stefan Larsson
Elenor Olofsson
Anneli van Roijen
Elenor Olofsson
NEOVA
Näringslivsavdelningen
Näringslivsavdelningen
Näringslivsavdelningen
Förråd/ sjöbod
Anneli van Roijen
Katrin Törnqvist
Näringslivsavdelningen
Tanums Hamnar AB
0525-181 35
0525-183 80
Vid felanmälan
Roger Andersson
Roger Andersson
Harriet Larsson Larsåsen
Lena Westersund
Maria Syrén
Roger Andersson
Embla Götberg
Bengt Rosengren
Callenberg
Mark och exploatering
Mark och exploatering
Mark och exploatering
Fastighetsavdelningen
Kommunkansliet
Mark och exploatering
Barn- och utbildningsförvaltningen
Tanums Hamnar AB
0522-68 68 60
0525-183 79
0525-183 79
0525-183 78
0525-182 75
0524-183 59
0525-183 79
0525-181 99
0525-181 48
Tanums Hamnar AB
Ekonomikontoret
Räddningstjänsten
Miljöavdelningen
Tanums Bostäder AB
Tanums Bostäder AB
Miljöavdelningen
0525-181 37
0525-181 47
0525-181 24
0525-182 59
0525-181 58
0525-183 50
0525-183 52
0525-181 58
G
Gator – belysning
Gator – drift och underhåll
Gator – utbyggnad
Gatuskyltar
Gatuskötsel, se även snöröjning
GIS- Samordnare
Grävningstillstånd för gator
Gymnasium
Gästhamnar
H
Hamnar
Hemsida (kommunens)
Heta arbeten
Hygienlokaler
Hyresbostäder (Tanums Bostäder AB)
Bo Petersson/Pernille
Silfverberg
Anette Karlström
Reino Göransson
Martina Westgård
Berit Stjern
Hälsoskydd
Martina Westgård
I
Industrimark
Inköpsfrågor/upphandlingar
Inköpsfrågor/upphandlingar
Internationella företagskontakter
Veronica Götzinger
Paula Kellett
Ingrid Karlsson
Elenor Olofsson
Anneli van Roijen
Ekonomi/Utvecklingsavdelningen
Ekonomikontoret
Ekonomikontoret
Näringslivsavdelningen
Näringslivsavdelningen
0525-181 18
0525-182 91
0525-181 47
0525-181 09
0525-181 35
Kartor
Kemiska bekämpningsmedel
Kathrine Kahlman
Ingvar Olofsson
Mark- och exploateringsavdelningen
Miljöavdelningen
0525-182 47
0525-181 42
Kommunal mark
Kommunal mark
Kommunal upphandling
Kommunal upphandling
Komvux
Kyl- och värmeaggregat
Adam Gistedt
Veronica Götzinger
Paula Kellett
Ingrid Karlsson
Embla Götberg
Per Åhrberg
Mark- och exploateringsavdelningen
Ekonomi/Utvecklingsavdelningen
Ekonomikontoret
Ekonomikontoret
Barn- och utbildningsförvaltningen
Miljöavdelningen
0525-183 76
0525-181 18
0525-182 91
0525-181 47
0525-181 99
0525-181 43
Anneli van Roijen
Jenny-Li Fagerholm
Martina Vestgård
Anneli van Roijen
Helen Stråhle
Näringslivsavdelningen
Miljöavdelningen
Miljöavdelningen
Näringslivsavdelningen
Miljöavdelningen
0525-18135
0525-183 34
0525-181 58
0525-18135
0525-183 64
K
L
Landsbygdsprogrammet – LLP
Lantbruk, miljötillsyn
Lantbruk, miljötillsyn
Leaderprogrammet
Livsmedel
Livsmedelslokaler
Lokaler – kommunen
Lokaler – lediga
Läkemedel – receptfria, anmälan
Läkemedel – receptfria, tillsyn
Lärcentrum
Helen Stråhle
Anna Jacobsson
Anneli van Roijen
Lena Olsson
Embla Götberg
Miljöavdelningen
Fastighetsavdelningen
Näringslivsavdelningen
Läkemedelsverket
Omsorgsförvaltningen
Barn- och utbildningsförvaltningen
0525-183 64
0525-182 93
0525-18135
018-17 46 00
0525-185 50
0525-181 99
Receptionen
Per Åhrberg
Christina Lörnemark
Christina Lörnemark
Per Århberg
Henrik Aldén
Plan- och byggavdelningen
Miljöavdelningen
Miljöavdelningen
Miljöavdelningen
Miljöavdelningen
Mark- och exploateringsavdelningen
0525-183 44
0525-181 43
0525-182 81
0525-182 81
0525-181 43
0525-183 75
Elenor Olofsson
Anneli van Roijen
Elenor Olofsson
Anneli van Roijen
Elenor Olofsson
Anneli van Roijen
Elenor Olofsson
Anneli van Roijen
Harriet Larsson Larsåsen
Näringslivsavdelningen
Näringslivsavdelningen
Näringslivsavdelningen
Näringslivsavdelningen
Näringslivsavdelningen
Näringslivsavdelningen
Näringslivsavdelningen
Näringslivsavdelningen
Mark och exploatering
0525-181 09
0525-181 35
0525-181 09
0525-181 35
0525-181 09
0525-181 35
0525-181 09
0525-181 35
0525-183 78
M
Marklov
Miljöfarlig verksamhet
Miljöskydd
Mättjänster
N
Nyetablering – allmänt
Nyetablering – mark
Nyföretagande – allmänt
Nyföretagande – information, rådgivning, utbildning
Nyttoparkering
Näringslivets organisationer
Näringslivsgrupp
Näringslivsstruktur
Näringslivsprogram
Elenor Olofsson
Anneli van Roijen
Elenor Olofsson
Anneli van Roijen
Elenor Olofsson
Anneli van Roijen
Elenor Olofsson
Anneli van Roijen
Näringslivsavdelningen
Näringslivsavdelningen
Näringslivsavdelningen
Näringslivsavdelningen
Näringslivsavdelningen
Näringslivsavdelningen
Näringslivsavdelningen
Näringslivsavdelningen
0525-181 09
0525-181 35
0525-181 09
0525-181 35
0525-181 09
0525-181 35
0525-181 09
0525-181 35
Paula Kellett
Ingrid Karlsson
Göran Gustavsson
Niclas Wigforss
Receptionen
Ekonomikontoret
Ekonomikontoret
Räddningstjänsten
Miljöavdelningen
Plan- och byggavdelningen
0525-182 91
0525-181 47
0706-08 41 76
0525-183 63
0525-183 44
Lena Westersund
Harriet Larsson Larsåsen
Harriet Larsson Larsåsen
Harriet Larsson Larsåsen
Martin Kvarnbäck
Michael Pettersson
Elenor Olofsson
Fastighetsavdelningen
Mark- och exploateringsavdelningen
Mark- och exploateringsavdelningen
Mark- och exploateringsavdelningen
Plan- och byggavdelningen
Rambo AB
Näringslivsavdelningen
0525-182 75
0525-183 78
0525-183 78
0525-183 78
0525-182 88
0523-66 77 00
0525-181 09
O
Offentlig upphandling
Offentlig upphandling
Oljeskydd
Oljetankar
Ombyggnad
P
Parker (skötsel)
Parkeringsplatser
Parkeringstillstånd för rörelsehindrade
Parkeringsövervakning
Planfrågor
Producentansvar
Projekt för näringslivet
Anneli van Roijen
Näringslivsavdelningen
0525-181 35
Kundservice
Receptionen
Receptionen
Tomas Magnusson
Tomas Magnusson
Rambo AB
Plan- och byggavdelningen
Plan- och byggavdelningen
Räddningstjänsten
Räddningstjänsten
0523-66 77 00
0525-183 44
0525-183 44
0706-09 80 08
0525-182 42
Torbjörn Ericson
Torbjörn Ericson
Roger Andersson
Lennart Christensson
Harriet Larsson Larsåsen
Kommunkansli
Omsorgsförvaltningen
Mark- och exploateringsavdelningen
Barn- och utbildningsförvaltningen
Mark och exploateringsavdelningen
Kundcenter
Kundcenter
Rambo AB
Sotarna i Tanum
Näringslivsavdelningen
Näringslivsavdelningen
Näringslivsavdelningen
Fastighetsavdelningen
0705-13 95 05
0705-13 95 05
0525-183 79
0525-182 24
0525-183 78
0525-18 000
0706-09 49 54
0523-66 77 00
0525-206 20
0525-181 09
0525-181 35
0525-18135
0525-181 42
R
Renhållning
Rivningsanmälan
Rivningslov
Räddningstjänst, frågor
S
Serveringstillstånd – anmälan
Serveringstillstånd – tillsyn
Skogar
Skola och utbildning
Skrotbilshantering
Snöröjning
Snöröjning, jourtelefon på ej kontorstid (fre – sön)
Sophämtning
Sotning
Starta eget
Strukturfonder
Städning allmänna platser
Kundservice
Expedition
Elenor Olofsson
Anneli van Roijen
Anneli van Roijen
Lena Westersund
T
Tanums Bostäder AB
Tanums Hamnar AB
Tanum Turist
Telefoni
Tillfällig försäljning av livsmedel
Tobaksförsäljning - anmälan
Tomtmark – bostad
Tomtmark – industri
Torghandel
Trafikregleringar
Trafiksäkerhetsarbete
Berit Stjern
Pernille Silfverberg
Marie Landgren
Ingmar Thoresson
Helen Stråhle
Torbjörn Ericson
Kathrine Kahlman
Rolf Lundholm
Harriet Larsson Larsåsen
Harriet Larsson Larsåsen
Roger Andersson
Harriet Larsson Larsåsen
Tanums Bostäder AB
Tanums Hamnar AB
Tanum Turist
IT-enheten
Miljöavdelningen
Omsorgsförvaltningen
Mark och exploateringsavdelningen
Ekonomi/Utvecklingsavdelningen
Mark och exploateringsavdelningen
Mark och exploateringsavdelningen
Mark och exploateringsavdelningen
Mark och exploateringsavdelningen
0525-183 52
0525-181 37
0525-611 88
0525-182 79
0525-183 64
0705-13 95 05
0525-182 47
0525-183 37
0525-183 78
0525-183 78
0525-183 79
0525-183 78
Paula Kellett
Ingrid Karlsson
Lennart Christensson
Harriet Larsson Larsåsen
Christina Lörnemark
Per Åhrberg
Ekonomikontoret
Ekonomikontoret
Barn- och utbildningsförvaltningen
Mark och exploateringsavdelningen
Miljöavdelningen
Miljöavdelningen
0525-182 91
0525-181 47
0525-182 24
0525-183 78
0525-182 81
0525-181 43
Karin Görfeldt
VA-avdelningen
0525-183 67
U
Upphandling
Upphandling
Utbildning och skola
Uteserveringar (upplåtelse av allmän plats)
Utsläpp
V
Va-frågor
VA-frågor
Lennart Hedin
VA-avdelningen
0525-181 30
Vatten, kommunalt, anslutning
Väghållning – se Gator
Vänorter
Värmepumpar
Lennart Kollin
VA-avdelningen
0525-183 36
Ida Aronsson Hammar
Per Åhrberg
Kommunkansliet
Miljöavdelningen
0525-181 01
0525-181 43
Anette Karlström
Ekonomikontoret
0525-181 24
Kundservice
Rambo AB
0523-66 77 00
Helen Stråhle
Miljöavdelningen
0525-183 64
Torbjörn Ericson
Torbjörn Ericson
Christina Lörnemark
Per Åhrberg
Elenor Olofsson
Anneli van Roijen
Kommunkansliet
Omsorgsförvaltningen
Miljöavdelningen
Miljöavdelningen
Näringslivsavdelningen
Näringslivsavdelningen
0705-13 95 05
0705-13 95 05
0525-182 81
0525-181 43
0525-181 09
0525-181 35
W
Webbplats, hemsida
Å
Återvinningscentraler och återvinningsstationer
Ä
Ändrad användning av lokaler – livsmedel
Ö
Ölförsäljning – anmälan
Ölförsäljning – tillsyn
Övertagande av miljöfarlig verksamhet
Övriga frågor