da2015_DS_uttalande_om_VB_1

24. Valberedningens förslag till DS styrelse
Valberedningens representant Lotta Hansson föredrog deras förslag till styrelse och landsdagarna.
Ordförande:
Vice ordförande:
2:e vice
4:
5:
6:
7:
Jörgen Fogelklou
Lars Hansson
Diana Kret
Mikael Jansson
Thomas Åvall
Jimmy Ståhl
Björn Tidland
Suppleanter:
Christer Hätting, Göran Ljungholm, Marcus Silverbåge, Cecilia Forsmark, Cornel Grigorio
Revisorer: Thord Brynielsson, Henrik Lernfeldt. Revisorssuppleant: Ros-Marie Antonsson
Mötet valde efter votering yrkat att bifalla valberedningens förslag.
Voteringen utföll med rösterna 5 mot 2.
Arne Steen, Mikael Jansson reserverade sig mot beslutet.
Protokollsanteckning:
Marcus Silverbåge, Göran Ljungholm stödjer styrelsens bifall
David Lindh stödjer ej styrelsens bifall
25. Valberedningens förslag till ombud för Landsdagarna
Ordinarie:
1. Jimmy Ståhl
2. Björn Tidland
3. Lars Hansson
4. Staffan Levinsson
5. Jörgen Fogelklou
6. Robert Nyström
Ersättare:
1:a Marcus Silverbåge, 2:a Mats Eriksson, 3:e Håkan Lösnitz
Mötet valde efter votering yrkat att bifalla valberedningens förslag.
Voteringen utföll med rösterna 5 mot 2.
Arne Steen, Mikael Jansson reserverade sig mot beslutet.
Protokollsanteckning:
Styrelsen avser att ansöka om platser som adjungerande på landsdagarna för Cecilia Forsmark och
Lotta Hansson. Mats och Lotta sköter ansökan.
David Lindh stödjer ej styrelsens bifall.
Initialer
mötessekreterare och
justeringsmän:
DS 2014/10
Sidan 5 av 6
Vidimeras:
SD Göteborg
Box 30036
400 43 Göteborg
Tel 1 031-753 11 11
[email protected]
www.sd-gbg.se
Tel 2 031-753 12 48
Org.nr 85 72 09-2107
Pg 38 05 85-0, BG 461-8625
26. Mötets avslutande
Mött avslutades kl 21:30
David Lindh
Mötessekreterare
Ann-Charlotte Hansson
Justeringsman
Jörgen Fogelklou
Justeringsman
Initialer
mötessekreterare och
justeringsmän:
DS 2014/10
Sidan 6 av 6
Vidimeras:
SD Göteborg
Box 30036
400 43 Göteborg
Tel 1 031-753 11 11
[email protected]
www.sd-gbg.se
Tel 2 031-753 12 48
Org.nr 85 72 09-2107
Pg 38 05 85-0, BG 461-8625