här - Diabetesförbundet

AKTIV
HÖSTPROGRAM 2015
Styrelsen i föreningslokalen 2015-05-11
Från vänster: Ingrid Ritzén, Gill Nilsson, Jimmy Norgren, Laila Jandelin, Willy Olsson, Anna Hartman
och Mats Tebäck.
Sydvästra Skånes Diabetesförening
Adress: Holmgatan 9, 211 45 MalmöTelefon: 040-97 70 45
Bankgiro: 478-7075Organisationsnummer: 846000-1061
E-post: [email protected]: www.diabetes.se/sydvastra_skane
STYRELSE
Ordinarie ledamöter:
Suppleanter:
Laila Jandelin - Ordförande
Anna Hartman
040-49 48 69
073-670 33 22
[email protected][email protected]
Willy Olsson - Vice ordförande
Ingrid Ritzén
073-626 53 62
070-655 16 39
[email protected]@gmail.com
Gill Nilsson - Sekreterare
072-879 78 30
VALBEREDNING
Mats Tebäck - Medlemsansvarig
070-171 35 96
[email protected]
Höstbilder: Jörgen Jandelin
22
AKTIV
AKTIV--HÖSTPROGRAM
HÖSTPROGRAM2011
2015
Majgunn Brettmar
040-97 13 27
Tryckt hos CA Andersson
Jimmy Norgren
Elsie Norrman - Sammankallande
070-553 65 66
046-29 37 57
[email protected]@insatnet.nu
VÄLKOMMEN!
Vi hoppas att du har haft en avkopplande och skön sommar. Nu börjar snart hösten att
närma sig och nya arrangemang är på gång.
Som du ser är vårt program fullt av olika aktiviteter och vi hoppas att några skall passa just
dig. Världsdiabetesdagen är speciell för oss alla och vi vill gärna framhålla denna dag, som vi
i år uppmärksammar lördagen den 14 november på CRC tillsammans med Endokrinologiska
kliniken, LUDC och Patientforum Malmö. Mer information finns på sidan 11.
Under vårens riksstämma omvaldes Fredrik Löndahl från Helsingborg till ordförande för
Svenska Diabetesförbundet, vilket vi är mycket glada och stolta över. Fredrik valdes till
förbundsordförande för tre år sedan och har på många olika sätt visat sig vara rätt person
för denna viktiga uppgift.
Avslutningsvis vill vi tacka för alla generösa bidrag och gåvor, som ger oss möjlighet att driva
verksamheten framåt. Vi riktar också ett stort och varmt tack till alla som på olika sätt
hjälper till i föreningen.
Mycket välkommen till våra möten och aktiviteter!
Styrelsen
Laila Jandelin
Vi arbetar för att minimera konsekvenserna av sjukdomen,
så att alla människor med diabetes och deras närstående
skall kunna leva ett så bra liv som möjligt.
AKTIV - HÖSTPROGRAM 2015
3
AKTUELLA AKTIVITETER
Torsdagen den 17 september
kl 18.00 anordnas Livets Gång
på Bulltofta rekreationsområde,
Cederströmsgatan 6, Malmö.
20 kr för vuxen. 10 kr för barn. Vi tar en promenad eller spelar minigolf tillsammans. Föreningen
bjuder därefter på grillad korv med bröd och dricka.
Anmälan senast den 10 september till Mats Tebäck 070-171 35 96.
Livets Gång är en insamling till förmån för forskning och för barn med diabetes i utvecklingsländer.
Varje dag drabbas både barn och vuxna i Sverige av diabetes. Sjukdomen finns dock inte bara i vårt
land utan i hela världen och varje år dör omkring 4 miljoner människor till följd av diabetes. Många
av dem är barn i utvecklingsländer, som inte har tillgång till insulin och hjälpmedel. Genom att
sprida kunskap om diabetes och samla in pengar till forskning och Internationella Diabetesfederationens hjälpprogram för barn i utvecklingsländer kan vi bidra till att göra livet lättare med diabetes i land som Sverige och sätta diabetes på kartan, bidra till diabetesforskning och bidra till att
hjälpa barn som inte har tillgång till insulin och hjälpmedel att överleva.
Livets Gång startades därför som ett insamlingsprojekt, som varje år under en bestämd tid genomförs av olika lokalföreningar runt om i Sverige. I år är det månaderna maj och september, som är
aktuella för insamlingen. Den totala summan delas sedan lika mellan Diabetesfonden och Life for a
Child.
Dagens insamlade belopp kommer vår förening att dubbla, så att vi på så sätt kan bistå med mer
pengar till detta viktiga projekt.
Egenvårdskurs
Studiecirklar
Lör- och söndagen den 10–11 oktober
Är du intresserad av att vara
med i någon studiecirkel?
Tag gärna kontakt med Ingrid
Ritzén 070-655 16 39
för vidare information!
inbjuder Diabetesföreningen i Skåne län till
utbildningsdagar på Hotell Erikslund.
Var god se bifogade inbjudan och program!
Reklamblad om Allpresan bifogas på uppdrag av
länsföreningen.
Adressändring?
Glöm ej att meddela din nya adress, så att
program och tidning kommer rätt!
Meddela även din e-postadress!
4
AKTIV - HÖSTPROGRAM 2015
Föreningen samarbetar med ABF Malmö.
Det går även att ringa till Diabetic Designed på 070-577 24 22, vardagar kl 09.00-15.00.
Adress: Spikgatan 3, Malmö E-post: [email protected]
AKTIV - HÖSTPROGRAM 2015
5
TEMAKVÄLLAR
Följande datum erbjuder vi dig intressanta föreläsningar i vår föreningslokal på Holmgatan 9:
Torsdagen den 24 september kl 18.30
Stamcellsforskning – diabetes
Kan stamceller ge oss bättre livskvalitet m m?
Forskare Isabella Artner föreläser.
Onsdagen den 21 oktober kl 18.30
Hur verkar insulinet i kroppen, vad är HbA1c, hur påverkas
kroppen av höga respektive låga blodsockervärden, vilken påverkan
har medicin för typ 2-diabetes etc?
Information av överläkare Anders Frid.
Onsdagen den 2 december kl 18.30
Teprovning
Jessica Gyllenhammar, Tehuset Shiva, bjuder på olika
tesorter. Vi lär oss allmän tekunskap och historia samt
diskuterar teerna vi provsmakar. Försäljning av te, choklad etc.
Det finns givetvis möjlighet att ställa frågor till föreläsarna.
Om du önskar mer upplysningar, ring gärna och prata med Laila Jandelin 040-49 48 69.
Mycket välkommen till dessa medlemsmöten och vi bjuder som vanligt på förtäring!
6
AKTIV - HÖSTPROGRAM 2015
Guldgruvan för teälskaren!
te - biscotti - marmelad - kaffe
choklad - kannor - tetillbehör
teprovningar
Öppet:
måndag-fredag 11.00-18.00
lördag 10.00-14.00
Järnvägsgatan 30, Limhamn
www.tehusetshiva.se 0704-500530
AKTIV - HÖSTPROGRAM 2015
7
LOKALA UNG DIABETES
Har du diabetes, är mellan 15 och 30 år och
bor i Malmö/Lund med omnejd?
Gå gärna med i LUD!
Vi är en lokal grupp i Ung Diabetes, som
anordnar fika och aktiviteter för dig med
diabetes. Är du intresserad av att vara med
på ett hörn eller har några frågor, tag gärna
kontakt med oss.
Hoppas vi ses på en framtida aktivitet!
Daniel Ekbladh
[email protected]
ungdiabetes.se
Torsdagen den 1 oktober kl 18.00-20.00
Träning med typ 1-diabetes
Välkommen till en kväll i idrottens tecken. Kom, lyssna och ställ frågor!
Träffen är i Jubileumsaulan, Jan Waldenströms gata 1, SUS Malmö.
Anmälan via din diabetesmottagning. Diabetesföreningen bjuder på frukt.
Jens Boström
[email protected]
ungdiabetes.se
Barn och ungdomar
När du deltar i aktiviteter inom diabetes,
så skall du passa på att söka medel från
föreningen. Det kan vara anmälnings­
avgifter, resor, hotell eller dylikt, som du
har möjlighet att söka pengar till.
Vi vill gärna uppmuntra våra barn och
ungdomar till att vara med på förbundets
8
AKTIV - HÖSTPROGRAM 2015
och länsföreningens läger och utbild­
ningsverksamheter.
Aktuella program kan du se på:
www.diabetes.se
www.ungdiabetes.se
Hör gärna av dig och lycka till!
FÖRÄLDRASEKTIONEN
Många av våra medlemmar är föräldrar till barn med typ 1-diabetes. Föräldrasektionen
finns till för att uppmärksamma de problem, som de yngre diabetikerna och deras familjer
dagligen brottas med och arbetar bland annat med att:
- Tillvarata barnens intressen
- Sprida kunskap om typ 1-diabetes
- Stödja familjer till nydebuterade
- Ordna utflykter, träffar och andra aktiviteter
Följande torsdagar har vi öppen fikaträff för föräldrar till barn med diabetes:
Datum: Den 10 september, 15 oktober och 12 november.
Tid: Kl 18.00.
Plats: Tehuset Shiva, Järnvägsgatan 30, Limhamn, 070-450 05 30.
Aktivitet: Vi föräldrar träffas, fikar, diskuterar, byter erfarenheter och stöttar varandra.
Vi bjuder på fika. Mycket välkommen!
Livets Gång
Torsdagen den 17 september kl 18.00 tar vi en promenad eller spelar minigolf tillsammans
på Bulltofta rekreationsområde. 20 kr för vuxen, 10 kr för barn och alla pengar går till Diabetesfonden för forskning och Internationella Diabetesfederationens fond Life for a child.
Föreningen bjuder på grillad korv med bröd och dricka. För ytterligare information och anmälan
var god se sidan 4!
Föräldrasektionen:
Jessica Gyllenhammar
Vi rekommenderar även Facebook-gruppen
070-450 05 30
”Föräldrar till barn med diabetes typ 1”,
[email protected]
som samordnas av Martina Bach.
070-858 36 40
Gisela Malmberg
[email protected]
040-49 39 76
[email protected]
Både Föräldrasektionen och Martina
Bach tar gärna emot tips och önskeMalin Nilsson
mål om aktiviteter att göra tillsammans
070-724 24 11
för barn och vuxna. Det är bara att höra
[email protected]
av sig!
AKTIV - HÖSTPROGRAM 2015
9
TISDAGSTRÄFFEN
Våra träffar är i föreningslokalen kl 13.00-15.00 varannan tisdag, där vi samtalar
med varandra, utbyter tankar och erfarenheter samt har det trevligt tillsammans.
Mycket välkommen till Holmgatan 9. Vi bjuder på kaffe och smörgås.
15 september
Säsongens första träff. Samkväm.
29 september
Sjukgymnast Kitty Lindros informerar om motionens
betydelse.
13 oktober
Samkväm.
27 oktober
Anders Linderoth läser ur en bra bok för oss.
10 november
Polispräst Agneta Salomonsson berättar om sitt arbete
inom Svenska kyrkan.
24 novemberSamkväm.
8 december
Avslutningsfest inför julen.
Anmälan senast den 24 november.
Om du undrar över något eller vill anmäla dig till avslutningen, var god hör av dig till Laila Jandelin
040-49 48 69 eller Elisabeth Roslund 040-12 10 66.
Tisdagsträffens sommaravslutning 2015-05-12.
10
AKTIV - HÖSTPROGRAM 2015
VÄRLDSDIABETESDAGEN
Världsdiabetesdagen uppmärksammas över hela världen och den globala uppmärksamheten har stor betydelse för forskningen. FN:s resolution uppmanar världens länder
att taga fram nationella handlingsplaner både för att förebygga sjukdomen och för att
erbjuda alla som redan insjuknat god vård och behandling. Den 14 november firas dagen
och det beror på att Frederick Banting föddes denna dag. Det var han som tillsammans
med Charles Best upptäckte insulinet.
Lördagen den 14 november kl 10.00-15.00
uppmärksammas Världsdiabetesdagen på CRC, Clinical Research Centre, Skånes
Universitetssjukhus, Jan Waldenströms gata 35, Malmö.
Olika föreläsningar, utställningar och aktiviteter kommer att anordnas.
Det finns möjlighet att köpa förtäring, då både kafé och restaurang håller öppet.
Huvudarrangörer för dagen är vår förening, Endokrinologiska kliniken, Lunds
Universitets Diabetescentrum och Patientforum Malmö.
Om du önskar ytterligare information, kontakta gärna Laila Jandelin 040-49 48 69 eller
Willy Olsson 073-626 53 62.
AKTIV - HÖSTPROGRAM 2015
11
Vi vill inspirera till ett aktivt,
roligt och hälsosamt liv!
MEDLEMSFÖRMÅN
TILL DIG SOM VILL SUPPORTA VÅR FÖRENING!
Bli medlem i Stadium genom att registrera dig på www.stadium.se/teamsales.
Du väljer Sydvästra Skånes Diabetesförening. Inköpen du gör stöttar föreningen med en bonus på
3 %, som kanaliseras tillbaka till våra medlemmar. Du kan få en personlig bonus på upp till 10 % på
dina gjorda inköp.
Läs villkoren på Stadiums hemsida!
Medlemskapet är kortlöst och kostnadsfritt.
i
12
AKTIV - HÖSTPROGRAM 2015
Uppdaterad information om
våra aktiviteter finns på
www.diabetes.se/sydvastra_skane
STIPENDIER
I år har föreningen beviljat stipendier till konferenser, kurser och utbildningar avsedda
för diabetessjuksköterskor, fotterapeuter, kuratorer och läkare inom vår region.
Föreningen har också givit anslag till olika forskningsprojekt.
Den sammanlagda utdelningen uppgick till 500.000 kr.
Tänk på vår forskningsfond
Bankgironummer
468-7075
AKTIV - HÖSTPROGRAM 2015
13
VALBEREDNINGEN
Är du intresserad av att engagera dig i vår förening?
Hör genast av dig till valberedningen!
Elsie Norrman
046-29 37 57
[email protected]
Majgunn Brettmar
040-97 13 27
Människor med diabetes skall leva på samma sociala
och ekonomiska villkor som friska.
14
AKTIV - HÖSTPROGRAM 2015
VÅR FÖRENING
Vi hälsar alla mycket välkomna till våra träffar. Tag gärna med en
anhörig eller god vän!
Vi bjuder alltid på förtäring.
Öppettid: Tisdagar kl 09.00-12.00
Adress: Holmgatan 9, 211 45 Malmö
Telefon: 040-97 70 45
Bankgironummer: 468-7075
Organisationsnummer: 846000-1061
E-post: [email protected]
Hemsida: www.diabetes.se/sydvastra_skane
Ge ett
medlemskap
i julklapp!
Bli medlem!
Medlemsavgift 250 kr/år inklusive sex nummer av tidningen Diabetes.
Om du inte vill ha tidningen, är avgiften 185 kr/år. Avgiften för familjemedlem är 100 kr/år.
För att bli familjemedlem krävs att du bor på samma adress som en fullbetalande medlem.
Inbetalningskort på medlemsavgiften skickas ut av Svenska Diabetesförbundet.
Att vara medlem gör det lättare att leva med diabetes.
Om du har några frågor, var god kontakta Mats Tebäck 070-171 35 96.
ANMÄLAN OM MEDLEMSKAP
Fyll i nedanstående talong och skicka till föreningen!
Du kan också gå in på vår lokala hemsida www.diabetes.se/sydvastra_skane
eller ringa och anmäla dig som medlem.
Var god markera vad som gäller för dig!
Typ 1
Typ 2
LADA
MODY
Har ej diabetes
Anhörig
Kvinna
Man
Förnamn _________________________ Efternamn ______________________________________
Adress ___________________________________________________________________________
Postnummer _____________________ Postadress ______________________________________
Telefon __________________________ E-postadress ____________________________________
Personnummer (12 siffror)___________________________________________________________
Klipp av talongen och skicka till oss!
Plats
för
porto
Sydvästra Skånes Diabetesförening
Holmgatan 9
211 45 Malmö