Nomineringar - Juridiska Föreningen i Uppsala

VICE ORDFÖRANDE
Nominerad
Alice Aronsson
SEKRETERARE TILLIKA ORDFÖRANDE FÖR DET ADMINISTRATIVA
UTSKOTTET
Nominerad
Hannah Arvidsson
ORDFÖRANDE FÖR STUDIERÅDET
Nominerad:
NÄRINGSLIVSANSVARIG
Nominerad:
Elvin Sababi
VALBEREDNINGEN
Nominerad
Hedvig Lind, Didrik Domert
RECCEASSISTENT HT 15
Nominerad:
Hedvig Lind
VICE RECCEFÖRMAN VT 16
Nominerad:
Gunnel Sjöberg
G
RENINGEN
FÖ
ALA
PPS
IU
ANSVARIG SJM
Nominerad:
Hanna Rikardsdotter och Hannah Arvidsson
JURIDISK
A
RECCEASSISTENT VT 16
Nominerad:
Gunnel Sjöberg och Malin Malmberg
RU
N D A D 18
44
PUBMÄSTARE
Nominerad:
Christoffer Dahl
IDROTTSFÖRMAN
Nominerad:
Philip Svensson Lindgren
VICE IDROTTSFÖRMAN
Nominerad:
Erica Wessman
KLUBBVERK
Nominerad:
Alida Eriksson, Max Axell, Martin Konjicki, Mimmi Andersson, Julia Domeij Lindeberg, Lisa
Ekdahl, Adam Melin, Carin Backman, Kevin Holmkvist, Anja Lehtinen Nordström, Alexander
Thörnberg, Anna Linner, Anna Svensson, Isak Härdin, Jesper Fahlgren, Carolina Weslien,
Jimmy Lindström, Andreas Triumf, Karolina Lind, Alexander Petersson, Marcus Nyberg, Malin Malmberg
KLUBBMÄSTARE
Nominerad:
EVENTMÄSTARE
Nominerad:
Marcus Nyberg
G
RENINGEN
FÖ
ALA
PPS
IU
JURIDISK
A
VICE GASQUE-FÖRMAN
Nominerad:
Emilia Palm
RU
N D A D 18
44
GASQUE ASSISTENT
Nominerad:
Tove Forshällen, Annie Fällström, Anton Waldau
VICE NÄRINGSLIVSANSVARIG
Nominerad:
Jonathan Arnö
NÄRINGSLIVSASSISTENT
Nominerad:
Richard Katzam, Viktoria Ek
BITRÄDANDE CHEFSDIREKTÖR PRESS JUDICATA
Nominerad:
Karwan Osmani
LAYOUTANSVARIG PRESS JUDICATA
Nominerad:
Anton Waldau
BITRÄDANDE LAYOUTANSVARIG PRESS JUDICATA
Nominerad:
Mathilda Sundqvist
G
RENINGEN
FÖ
ALA
PPS
IU
LEDAMOT I STUDIERÅDET MED SÄRSKILT ANSVAR FÖR
UPPSTARTSPROGRAMMET
Nominerad:
Felix Olin, Hanna Hamrén
JURIDISK
A
VICE ORDFÖRANDE FÖR STUDIERÅDET
Nominerad:
RU
N D A D 18
44
LEDAMOT FÖR STUDIERÅDET
Nominerad:
Jakob Martiin, Maja Sonnesson, Anna-Karin Alin, Alice Grudd, Felix Makarowski,
Ellen Smolander, Jimmy Lindström
CAFÉFÖRMAN GOTLANDS
Nominerad:
Daniel Ruiz Nilsson
G
RENINGEN
FÖ
ALA
PPS
IU
JURIDISK
A
CAFÉVERKARE GOTLANDS
Nominerad:
Daniel Ruiz Nilsson
RU
N D A D 18
44