Tyresö Pingstkyrka Program Våren/sommaren 2015

Rev
2016-01-01
2016-01-05
Program
Sida 1 (2)
Dokumentets adress på nätet = www.masten.st/Program.pdf
Tyresö Pingstkyrka
Program
Vintern 2016
Mötes- och aktivitetsplaner med reservation för planeringsförändringar – uppdateras kontinuerligt!
Datum Tid
Aktivitet/medverkande
Sö 10 jan
11:00 Gudstjänst med Samuel Jonsson.
Sång och musik: Freddy Marklund med team.
Sö 17 jan
11:00 Gudstjänst och Barnkyrka.
Predikan: Samuel Jonsson.
Sång och musik: Jimmy Linnér med team.
18:00 Församlingskväll med församlingsmöte.
On 20 jan
10:30 Bön.
11:00 Dagledigträff med Samuel Jonsson.
Sö 24 jan
11:00 Gudstjänst och Barnkyrka.
Predikan: Samuel Jonsson.
Sång och musik: Tyresö Gospel.
Ti 26 jan
18:30 Alpha- & Beta-kurs – en pröva-på-kväll.
On 27 jan
10:30 Bön.
11:00 Dagledigträff med Gun & Inge Ström.
Sö 31 jan
11:00 Gudstjänst och Barnkyrka.
Predikan: Emilia Tellebo.
Nattvard.
Sång och musik: Lena Eskengren med team.
Ti 2 feb
On 3 feb
18:30 Alpha- & Beta-kurs.
10:30 Bön.
11:00 Dagledigträff med Herbert Sandman.
Sö 7 feb
11:00 Gudstjänst och Barnkyrka.
Predikan: Samuel Jonsson.
Sång och musik: Emilie Eklånge med team.
Övriga regelbundna aktiviteter:
-
-
BarnensGudstjänstsöndagarkl.11:00iförsamlingsvåningen.Börjaråterden17/1-16.
TyresöGospelövarmåndagarkl.19:00ikyrksalen.Börjaråter11/1-16.
Ungdomssamlingfredagarkl.19:30.Börjaråterden22/1-16.
SecondhandbutikenpåBollmoraGårdsväg6haröppettisdagar15-18ochlördagar10-14.Åretssista
försäljningsdagärden22/12–öppnaråterden9/1-16.Välkomna!
LP-kontaktenpåBollmoraGårdsväg4haröppetmåndagar,tisdagarochtorsdagarkl.09–12.
Alla gudstjänster och sammankomster är öppna för alla som vill delta! Varmt välkomna!
Bollmoravägen 121
135 46 Tyresö
Tel: 08-712 21 21. Bankgiro: 5663-1815
E-post: [email protected]
Ordförande:
Samuel Jonsson
Tel: 08-712 21 27
E-post:[email protected]
Sekreterare:
Ivan Valfridsson
Tel: 08-777 42 81
E-post: [email protected]
Tyresö Pingstkyrka
Program
18:00 Årsmöte för Tyresö Pingstförsamling.
Ti 9 feb
18:30 Alpha- & Beta-kurs.
On 10 feb
10:30 Bön.
11:00 Dagledigträff med Bo Björksten.
Sö 14 feb
11:00 Gudstjänst och Barnkyrka.
Predikan: Emilia Tellebo.
Sång och musik: Freddy Marklund med team.
Ti 16 feb
18:30 Alpha- & Beta-kurs.
On 17 feb
10:30 Bön.
11:00 Dagledigträff LP-bröderna Krister och Stefan.
Sö 21 feb
11:00 Gudstjänst och Barnkyrka.
Predikan: Daniel Röjås.
Sång och musik: Tine Röjås och Tyresö Gospel.
Ti 23 feb
18:30 Alpha- & Beta-kurs.
On 24 feb
10:30 Bön.
11:00 Dagledigträff Sven-Erik Johansson. Nattvard.
Sö 28 feb
11:00 Gudstjänst och Barnkyrka.
Predikan: Samuel Jonsson.
Nattvard.
Sång och musik: Jimmy Linnér med team.
Ti 1 mar
18:30 Alpha- & Beta-kurs.
On 2 mar
10:30 Bön.
11:00 Dagledigträff.
Sida 2 (2)
Vintern 2016