öppettider och handledningstider

Lärcentrum
HÖSTEN 2015
4
OBS!
Förändring av tiderna kan förekomma
TIDER
MÅNDAG
TISDAG
ONSDAG
TORSDAG
FREDAG
08.00–09.00
Öppet
Öppet
Öppet
Öppet
Öppet
Specialpedagog
Öppet
Öppet
Öppet
Öppet
09.00–10.00
Gunilla Rosenqvist
Matematik, Kemi
10.00–11.00
Sandra Svahn Eriksson
Gunilla Rosenqvist
Gunilla Rosenqvist
Specialpedagog
Matematik, Kemi
11.00–12.00
Matematik, Historia
Eva Henriksson
Specialpedagog
Matematik, Historia
Eva Henriksson
Sandra Svahn Eriksson
Specialpedagog
Specialpedagog
Gunilla Rosenquist
Specialpedagog
Gunilla Rosenquist
Gunilla Rosenqvist
Gunilla Rosenqvist
12.00–13.00
Engelska, SAS, Svenska
SAS, Svenska (from 12.30)
SAS, Svenska, Psykologi
13.00–14.00
Engelska, SAS, Svenska
Eva Ragnarsson
Peter Hagelberg
Eva Ragnarsson
SAS, Svenska
Matematik, Fysik
14.00–15.00
15.00–16.00
Matematik, Fysik, Kemi
Ulf Andersson
Matematik, Fysik, Kemi
Ulf Andersson
Ulf Andersson
SAS, Svenska (tom 14.30)
Eva Ragnarsson
SAS, Svenska
Björn Landin
SAS, Svenska, Psykologi
Gunilla Seltén
Matematik, Fysik, Kemi
Ulf Andersson
Specialpedagog
SAS, Svenska, Psykologi
Gunilla Seltén
Gunilla Rosenqvist
Gunilla Seltén
SAS, Svenska, Psykologi
Gunilla Seltén
Ulf Andersson
Matematik, Fysik
Ulf Andersson
Specialpedagog
Gunilla Rosenqvist
Specialpedagog
Catarina Thestrup
Matematik, Fysik, Kemi
Biologi, Naturkunskap
Jimmy Danielsson
Öppet
Öppet
Samhällskunskap, SAS,
Svenska
Gunilla Rosenquist
Cecilia Lundin Danielsson
Biologi, Naturkunskap
Jimmy Danielsson
Specialpedagog
Samhällskunskap, SAS,
Svenska
Cecilia Lundin Danielsson
Specialpedagog
Gunilla Rosenqvist
Biologi, Naturkunskap
Jimmy Danielsson
Religion, Svenska
Susanne Ekelius Nömtak
Samhällskunskap, SAS,
Svenska
Cecilia Lundin Danielsson
16.00–17.00
Öppet
SAS, Svenska
NO, Matematik
Dan Stenberg
Susanne Ekelius Nömtak
Religion, Svenska
Stängt
17.00–18.00
Öppet
SAS, Svenska
NO, Matematik
Stängt
Stängt
Björn Landin
Björn Landin
2015-10-27
Dan Stenberg