Program SPCI & friends at Gröna Lund 26 maj

'!()& *")+,-'
09:25
Skogens guld
Herman Sundqvist, skogschef, Sveaskog
09:25
10:00
Framtidens samhälle – Urban express
Per Schlingmann, författare och rådgivare
10:00
11:00
Alla pratar hållbarhet och framtid – är Holmen UNIQ?
Nils Engstad, Holmen Paper
Anna Mårtensson, Iggesund Paperboard
Johan Lindgren, Iggesund Paperboard
Moderator: Ingela Carlsson
Paneldiskussion: Framtidens produkter
Representanter från SPCIs Framtidsakademie:
Erik Dahlén, SootTech
Per Haglund, Arizona Chemical
Marco Lucisano, Innventia
Anna Svedberg, MoRe
Peter Wållberg, BimKemi
Moderator: Daniel Söderberg, KTH
Hur kan strukturerad innovationsledning och industriell
samverkan skapa framgång för svensk industri?
Sara Lodin, Innovation Manager, SSG Standard Solutions Group
Håkan Ozan, Föreståndare för Interactive Institute
10:00
Livspusslet
Christin Mellner, Stockholms universitet
Moderator: Hannele Arvonen, CEO, Setra
11:00
Bra ledare – SPCIs Mentorprogram
Kerstin Rodell Lundgren, Core Consulting Group / Forsmark
Margareta Lindgren, Innventia
Jimmy Lindström, ANDRITZ
Tobias Runesson, Södra
Moderator: Eva Färnstrand
13:00
Sveriges högskolor – avgörande för
branschens utveckling / FPIRC & KTH
I sex korta presentationer kommer doktorander från olika högskolor ge en överblick över vad som händer i forskningen och hur
det är relevant för framtidens skogsindustri. På scen finns även
seniora forskare. Missa inte heller vår fantastiska avslutning på
scentimmen!
Moderator: Joakim Engström, KTH WWSC
15:00
”A Cellulose-Based Society” – kartan till framtidens
cirkulära bioekonomi / Innventia
Mikael Lindström
Marco Lucisano
17:00
ABB
Möte med studenter
Tina Thörner
21:00 Efterfest
Dans i Tyrol
PARKEN STÄNGER
TYROL HAR ÖPPET TILL 24:00
S
AT
TORA
Paneldiskussion: Skogsindustrins varumärke
/ SPCIs Framtidsakademie
Lina Palm, SCA
Fredrik Rosén, Innventia
Sebastian Tarkowski, Nine
Håkan Wessel, Suez
Moderator: Karl Axnäs, Nalco
SC E NE
N
RES
TA U R A N T
MA
RA
UR
ANT
KASKAD
KET
Meet ABB, BillerudKorsnäs,
Pöyry and Solenis in their
tents close to Stora Scenen.
Take part in quizzes and
speed-dates.
E&
TV
TS
16:00
Kan man göra pengar av lignin?
Sören Eriksson, Preem
Sven Löchen, Renfuel
Petri Vasara, Pöyry
Martin Wimby, Director Recovery Technology, Valmet
Moderator: Christer Gustavsson, Pöyry
TE N
23:00
15:00
Meet ANDRITZ at Insane,
take part in a quiz and
listen to the troubadour
David Myhr at restaurant
Matvraket (17–19 & 21–23).
Holmen invites you to a
traditional ”fika” at Kaskad
between 12.30–15.00!
ÅG
12.20
Committed to moving your performance forward / Valmet
Pasi Laine, President and CEO
13:00
Efficient solutions for power and
automation – now and in future / ABB
Lena Nyberg, Process Automation
Susanne Timsjö, FoU
14:00
Framtidens forskning – SPCIs Forskningssektion
Stefan Svensson, MoRe
Gunnar Westman, Chalmers
Alexandra Wigell, Södra Innovation and New Businesses
15:00
Asset Management – Vad kan industrin vinna på en
smartare förvaltning av det fysiska och intellektuella
kapitalet? / SSG Standard Solutions Group
Matti Tuikkanen, Business Manager
Jonas Berggren, VD
16:00
Tina Thörner – Drottning bland kungar
KVIST (endast kvinnor)
ET
GA
HUS
ET
Innventia invites you
to a chat and ride
at Blå Tåget.
Challenge yourself at
the Swedish Universities
competition in- and outside
Lustiga Huset.
EO
FN
IG H T M A R E S
Come and meet Munksjö
at The House of Nightmare
– if you dare ...
ER
Book your own speed-date
with Nordic Paper at the
rollercoaster Twister.
EN
You are most welcome to
chat with SSG or just take a
ride with Kvasten.
IP
We challenge conventional packaging
for a sustainable future / BillerudKorsnäs
Per Lindberg, CEO
Henrik Essén, SVP Communication & Sustainability
Louise Wohrne, Sustainability Developer
Mikael Ankerfors, Project Manager, New Business Lab
Anna Jonhed, R&D Director
Moderator: Johan Dyrendahl, Director Communication
Globala marknadsmöjligheter för svensk massa-,
pappers- och förpackningsindustri / Pöyry
Elina Eckerman
SE
ECL
14:00
12:00
KVA
LENA PH & ORUP
OPE® (Overall Production Efficiency) and
other service offerings in Sweden / ANDRITZ
Ulf Lundström, Deputy Managing Director
I ST
20:00 Stora Scenen
13:00
Textile & Fashion
Elin Larsson, Corporate Responsiblity Manager, Filippa K
Nils-Krister Persson, ass. professor, Textilhögskolan Borås
Lars Winter, CEO, Domsjö Fabriker
Moderator: Mikael Lindström, professor KTH
TW
STORA SCENEN:
PANELDISKUSSION
11:00
US
Christin Mellner
Bruken rapporterar
Jonas Eriksson, brukschef, Södra Värö
Stefan Sandberg, brukschef, Södra Mörrum
Fredrik Turzik, brukschef, BillerudKorsnäs Gruvön
Jens Olsson, brukschef, SCA Östrand
Moderator: Lars-Gunnar Almryd, vd, IL Recycling
HO
ÖVRIGA
ATTRAKTIONER
ÖPPNAR
12:00
TI
SPONSORERNA
ÖPPNAR SINA
ÅKATTRAKTIONER
LUS
PROGRAMMEN STARTAR
ST
Välkommen: Per Embertsén, SPCIs styrelse, SCA
Energy and raw material efficient pulp mill / ANDRITZ
Johan Engström, Chief Technology Officer
T
19:00
Välkommen: Gustav Tibblin, SPCIs styrelse, Södra
09:25
BLÅ
15:00
Välkommen: Eva Karlsson Berg, ordförande SPCI, Sveaskog
TA
11:30
TEATERN
RES
09:25
PARKEN ÖPPNAR
TYROL
AN
09:00
DANSBANAN
INS
!"#$"%&
Gröna Lund, Stockholm, 26 maj 2015
Eclipse will be
the cornerstone
in Valmets competition!
Win great prizes!