Organisationsskisser, 1,15 MB

Motala kommuns
organisation
Politisk organisation
Kommunfullmäktige
Elias Georges (s)
Kommunrevisionen
Ragnar Gyberg (m)
Revisionsberedning
Krisledningsnämnden
Johan Andersson (s)
Camilla Egberth (s)
Strategiberedningen
Valnämnden
Ingrid Carlsson (s)
Ingegärd Karlsson (s)
Överförmyndarnämnden
Ingeman Svensson (s)
Kommunstyrelsen
Camilla Egberth (s)
Bildningsnämnden
Personalnämnden
Nicklas Rudberg (s)
Rolf Hansson (v)
2015-02-03
Plan- och
miljönämnden
Marianne Walter (s)
Socialnämnden
Tekniska nämnden
Anne-Lie Liljedahl (s)
Agneta Niklasson (mp)
Vatten- och
avfallsnämnden
Arvid Sjögedahl (s)
Kommunkoncernen
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelse
Sjöstaden Motala Fastighetsutveckling AB
Kommunala nämnder och förvaltningar
Bostadsstiftelsen Platen
Motala Idrottspark AB (delägare)
2015-01-16
Nämnder och förvaltningar
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunledningsförvaltningen
Personalnämnden
Valnämnden
Överförmyndarnämnden
Bildningsnämnden
Bildningsförvaltningen
Plan- och miljönämnden
Plan- och miljöförvaltningen
Socialnämnden
Socialförvaltningen
Tekniska nämnden
Tekniska förvaltningen
Vatten- och avfallsnämnden
2014-12-15
Tjänstemannaorganisation
Kommunchef
Peter Ingesson
Biträdande kommunchef
Jimmy Szigeti
Kommunledningsförvaltningen
Jimmy Szigeti
förvaltningschef
Bildningsförvaltningen
Johnny Thorén
tf. förvaltningschef
2015-11-09
Plan- och miljöförvaltningen
Socialförvaltningen
Tekniska förvaltningen
Theres Sandstedt
Johanson
Sven-Inge Arnell
tf. förvaltningschef
tf. förvaltningschef
förvaltningschef
Fredrik Feldt
Kommunledningsförvaltningen
Förvaltningschef
Jimmy Szigeti
Stabsenhet
Jimmy Szigeti
tf. stabschef
Bemanningscentrum
Ekonomienheten
IT-enheten
Anette Vristel
tf. bemanningschef
Anders Neuman
ekonomichef
Per-Anders Jansson
IT-chef
2015-09-16
Kanslienheten
Personalenheten
Monica Carlström
kanslichef
Rose-Marie Andersson
personalchef
Stadsbyggnadsenheten
Alisa Basic
stadsbyggnadschef
Bildningsförvaltningen
Tf. Förvaltningschef
Johnny Thorén
Stabschef
fr 151201 Anna Schollin
Förskola
Pedro Gustafsson
verksamhetschef
Förskolor
2015-11-09
Grundskola
Särskola
Kristina Stenvall
verksamhetschef
Grundskolor
Fritid
Kultur
Åsa Grellsgård
Helene Burmeister
verksamhetschef
verksamhetschef
Gymn/Vux/Via
Ekenäs/Bryggan
Lena Åberg
verksamhetschef
Anläggning
Ungdomsverksamhet &
fritidsgårdar
Allmän
kultur
Bibliotek & Kulturskolan
Konsumentrådgivning
Gymnasieskolor
Bryggan
VuxenIntroduktions- utbildningen
enhet
Via Ekenäs
Vägledning
& arbetsmarknad
Bildningsförvaltningen - förskola
Förskola
Pedro Gustafsson
verksamhetschef
Norr
Söder
Öster
Väster
Centrum
Karlslund
Carina Ekholm
förskolechef
Fålehagen
Anna Karmskog
förskolechef
Boberg
Helene Wettergren
förskolechef
Smedsby
Jan Engarås
förskolechef
Bondebacka
Carina Berger Svensson
förskolechef
Bråstorp
Agneta Crusefalk
förskolechef
Syd
Lena Ljungblad
förskolechef
Rödluvan
Ann Oswaldsson
förskolechef
Agneshög
Marie Stråhlin
förskolechef
Sagosländan
Catarina Engström
förskolechef
Charlottenborg
Karin Wik
förskolechef
Syd (Fågelsta, Varv)
Helene Eriksson
förskolechef
2015-11-25
Sagosländan (Trollsländan)
Helene Eriksson
förskolechef
Bildningsförvaltning - verksamhetsområde grundskola/särskola
Kristina Stenvall
verksamhetschef
Norr
Söder
Öster
Väster
Centrum
Karlslund
Annelie Edén, rektor
Charlottenborg/
Fågelsta
Mathias Strand, rektor
Fornåsa/Tjällmo
Anneli Mohlin, rektor
Råssnäs
Ilona Lokka, rektor
Zederslund
Kent Landoff, rektor
Dansäter/Österstad
Birgitta Larsson, rektor
Marieberg
Johan Wernström, rektor
Norra
Andreas Müller, rektor
Bergvalla/Klockrike
Fredrik Lööf, rektor
Godegård/Nykyrka med
Elevhälsa Väster
Helena Mellberg, rektor
Vättern med Elevhälsa
Centrum
Britt Nygren, rektor
Skolgårda 7-9 med
Elevhälsa Norr
Fredrik Einvall, rektor
Bråstorp
Daniel Rask, rektor
Södra 7-9
Sanja Sevic, rektor
Södra F-6
Birgitta Wessman, rektor
Grund- och träningssärskola med Elevhälsa
Söder
Maria Jacobsen Pettersson,
rektor
2015-11-25
Hälla med Elevhälsa Öster
Lina Rahm, rektor
Smedsby
Annelie Edén, rektor
Bildningsförvaltning - verksamhetsområde gymnasie- och vuxenutbildning
Lena Åberg
verksamhetschef
Verksamhetsstöd
Kersti Beck Larsson
enhetschef
SFI
Vivica Ekedal
rektor
Vuxenutbildning
Nicklas Helander
rektor
Via Ekenäs
Vägledning och
arbetsmarknad
Eva Axelsson
enhetschef
Platen 1
Christina Billemar
rektor
Platen 2
Lotta Gemfors
rektor
introduktionsenhet
Marianne Henrikson
rektor
Carlsund 1/
Gymnasiesärskola
Carlsund/IM
Carlsund 2
Lars-Erik Gustafsson
Mats Olsson
rektor
Magdalena Hammar
rektor
2015-11-25
Bryggan
rektor
Bildningsförvaltning - Verksamhetsområde fritid
Åsa Grellsgård
verksamhetschef
Allmän fritidsverksamhet
Anläggningar
Ungdomsverksamhet och fritidsgårdar
Thomas Martinsson
Karin Gren Lindholm
enhetschef
2015-04-15
enhetschef
Bildningsförvaltning - Verksamhetsområde kultur
Helene Burmeister
Verksamhetschef
Allmän kultur
Bibliotek med Konsumentrådgivning
Kulturskolan
Birgitta Hellman Magnusson
Christine Rishaug Hellman
enhetschef
2015-04-30
enhetschef
Plan- och miljöförvaltningen
Förvaltningschef
Theres Sandstedt Johanson
Lantmäterienheten
Bygglovenheten
Mikael Axelsson
Otto Jesmin
lantmäterichef
bygglovchef
Räddningstjänsten
Jan Eriksson
räddningschef
Miljö- och hälsoskyddsenheten
Per Linnér
miljö- och hälsoskyddschef
2015-08-20
Socialförvaltningen
Tf. socialdirektör
Sven-Inge Arnell
Stab
Cecilia Larsson
administrativ chef
Socialkontoret
Per-Olof Andersson
socialchef
2015-08-14
Sociala
resursverksamheten
Äldreomsorgsverksamhet
Hemsjukvård
Eva Hulth
Patrik Sikt
verksamhetschef
verksamhetschef
verksamhetschef
Bo Lundén
Socialförvaltningen - Socialkontoret
Socialkontoret
Per-Olof Andersson
socialchef
Barn & ungdom
Utredning
Uppföljning
Resurs
Placering
Ensamkommande
flyktingbarn
Camilla Ring
sektionschef
2015-08-14
LSS
Administration
Monica Franzén
sektionschef
Vuxen- och
familjerätt
Beredskap
Jessica Röös Joutsen
sektionschef
Stöd Vuxna och
äldre
Budget och
skuldrådgivning
Dödsbo
Ulrica Abrahamsson
sektionschef
Ekonomi
Helen Albrektsson
sektionschef
Socialförvaltningen - Sociala resursverksamheten
Sociala resursverksamheten
Eva Hulth
verksamhetschef
Boende
Boendestöd
LSS
Boende LSS
Gunilla Henningsson
enhetschef
Camilla Fagerlöf
Therese Johansson
enhetschef
Psykiatri
Boende
Boendestöd
Hemsjukvård
Christina Blom
enhetschef
2015-03-02
Boende
IFO
Missbruk
Assistans LSS
Rosane Moborn
Andersson
enhetschef
enhetschef
Assistans
Daglig verksamhet
Boende
Maria Tell
enhetschef
Korttidsverksamhet LSS
Christina
Magnusson
Simeonov
enhetschef
Assistans
LSS
Ledsagning
Boende LSS
Anders Thapper
enhetschef
Daglig
verksamhet
Monica Wilhelmsson
enhetschef
Sirpa Hyytiäinen
enhetschef
Barncentrum
Ungdom IFO
IFO
Boende LSS
Maritha Johansson
Daniel Åström
Carina Andersson
Gunilla Dahlqvist
enhetschef
enhetschef
enhetschef
enhetschef
Socialförvaltningen - äldreomsorgen
Äldreomsorg
Patrik Sikt
verksamhetschef
Planeringsenhet
Birgitta Lundgren Bollman
tf. enhetschef
Hemtjänst
Trygghetsboende
Vårdboende
Söder och Ekön
Strömsborg A
enhetschef
enhetschef
Anna-Karin Jern
Veronica Stolz
tf. biträdande enhetschef
Anders Forsberg
Strömsborg B
Margareta Norrmann
enhetschef
Gamla Stan och Centrum
Björktrasten/Åkervallen
Monica Andersson
Jenny Edholm
enhetschef
enhetschef
Fredrik Gidmark Good
Samuelsberg
biträdande enhetschef
Yvonne Jarkranz
enhetschef
Norr och Väster
Anita Lehnér
enhetschef
Pernilla Borger
tf. biträdande enhetschef
Strandvägen
Anna-Karin Duwa
enhetschef
Vileborg/Husbygården
Marie Franzén
enhetschef
Solbacken - Intraprenad
Karin Simonsson
enhetschef
2015-11-09
Hemsjukvård
Bo Lundén
verksamhetschef
med enhetsansvar över Korallen, Dagrehab, arbetsterapeuter samt sjukgymnaster
Gunilla Bjelling
enhetschef
med enhetsansvar för sjuksköterskegruppen
Område 1
Område 2
Område 3
Område 4
Jourorganisation
Borensberg
Godagård/Nykyrka
Brunnsvik Tjädern
Söder Charlottenborg
Dagrehab
Sjuksköterska
Arbetsterapeut
Sjukgymnast
Sjuksköterska
Arbetsterapeut
Sjukgymnast
Sjuksköterska
Arbetsterapeut
Sjukgymnast
Sjuksköterska
Arbetsterapeut
Sjukgymnast
2015-02-18
Tjällmo
Marieberg
Brunnsvik
Söder Brinken
Sjuksköterska
Arbetsterapeut
Sjukgymnast
Sjuksköterska
Arbetsterapeut
Sjukgymnast
Sjuksköterska
Arbetsterapeut
Sjukgymnast
Sjuksköterska
Arbetsterapeut
Sjukgymnast
Fornåsa
Tegelviken
Centrum 39:an
Hemstödsgruppen
Sjuksköterska
Arbetsterapeut
Sjukgymnast
Sjuksköterska
Arbetsterapeut
Sjukgymnast
Sjuksköterska
Arbetsterapeut
Sjukgymnast
Sjuksköterska
Arbetsterapeut
Sjukgymnast
Demens
Centrum/Mossen
Centrum Skolgatan
Demens
Sjuksköterska
Arbetsterapeut
Sjuksköterska
Arbetsterapeut
Sjukgymnast
Sjuksköterska
Arbetsterapeut
Sjukgymnast
Sjuksköterska
Arbetsterapeut
Demens
Demens
Sjuksköterska
Arbetsterapeut
Sjuksköterska
Arbetsterapeut
Sjuksköterska
kväll/natt och helg
Anhörigstöd
Tekniska förvaltningen
Fredrik Feldt
förvaltningschef
Fastighet
Viktor Broomé
enhetschef
Gata & Park
Kost
Fredrik Feldt
Margaretha af Trolle
verksamhetschef
verksamhetschef
verksamhetschef
Avfall
Kök 1
Städ 1
Planering
Ulf Lundqvist
Tomas Hemmingsson
Gunnel Johansson
Anders Ekinge
Nät
Kök 2
Torbjörn Swärm
Elin Johansson
Verk
Kök 3
Anders Edholm
Åsa Olander
verksamhetschef
enhetschef
enhetschef
enhetschef
enhetschef
enhetschef
enhetschef
Kök 4
Jeanette Karlsson
enhetschef
2015-11-09
Städ
Vatten & Avfall
Kjell Barman
enhetschef
Jan Sundström
enhetschef
Städ 2
Drift
Kaisa Hietasaari
Ann-Marie Bäckström
enhetschef
enhetschef
Anläggning
Helena Bengtsson Sundius
enhetschef
Öppna. Stolta. Nyskapande.