Hämta inbjudan till årsmöte

Vi är SäkerhetsBranschen!
SäkerhetsBranschens årsmöte 24 april 2015
Mingel
Underhållning
Middag
Barhäng
Relax
Djurönäset
Foto: Rebecca Martyn
Årsmöte
Workshops
Seminarier
Träffa
våra
utställare
Studiebesök
V
I
Ä
R
S
Ä
K
E
R
H
E
T
S
B
R
A
N
S
C
H
E
N
!
Välkommen till SäkerhetsBranschens årsmöte!
Efter ett händelserikt 2014 känns det både spännande och inspirerande att få bjuda in till årsmöte
2015. I år kommer vi att hålla till på Djurönäsets konferensanläggning strax utanför Stockholm och
som vanligt blir det ett fullspäckat program. Den här gången kommer fokus att ligga på medlems­nytta.
Vad kan branschföreningen göra för att stärka medlemmarnas position på marknaden?
Vi kommer i olika workshops tillsammans komma fram till vilka frågor som föreningen ska driva.
Frågor som ska underlätta våra medlemmars vardag och generera fler och bättre affärer.
Dagen inleds med en presentation av den nya polisorganisationen. Vad är det som är nytt – vad
innebär förändringarna för medborgarna generellt och vad innebär förändringarna för oss som jobbar
med säkerhet? Vi kommer som föregående år att få en genomgång av PwC som visar hur lönsamheten
ser ut för branschen generellt och specifikt för våra medlemsföretag. PwC kommer också att presente­
ra en idé med en Business School, speciellt anpassad för våra små och medelstora medlemsföretag.
Det blir naturligtvis ett formellt årsmöte där förra årets verksamhet redovisas och det blir också val
av några nya ledamöter till styrelsen.
Efter mingel med underhållning av den kända stå-upp komikern Marika Karlsson, avslutas dagen
med gemensam trerätters middag och efterföljande barhäng.
På lördag förmiddag finns det möjlighet att delta i ett studiebesök hos kustbevakningen som ligger
granne med konferensanläggningen.
Jag ser fram emot att träffa er alla – varmt välkomna!
Björn Eriksson
Ordförande
PROGRAM
Fredag 24 april
09:00 Busstransfer från Cityterminalen
Registrering och kaffe
10:00 Välkomna
SäkerhetsBranschens styrelseordförande Björn Eriksson
hälsar välkommen!
10:15 Den nya polisen!
Information om den nya polisorganisationen.
Vad innebär förändringen generellt och vad innebär
den specifikt för oss som jobbar med säkerhet.
Talare: Lars Sjöberg RPC
Seminarievärd: G4S
Lars Sjöberg
11:30 Hur mår vi?
Vi får en generell genomlysning av hur säkerhets­
företagen i Sverige mår och även specifikt hur Säker­
hetsBranschens medlemsföretag gått under 2013.
Talare: Ulf Hartell-Borgstrand
Seminarievärd: PwC
Ulf Hartell-Borgstrand
12:00 Lunch
Värd: AR Media
13:00 Världen förändras
– gör vi?
Det kommer ny teknik, nya aktörer
och nya affärsmodeller som till­
exempel Security as a Service. Fak­
torer som i stor omfattning kommer
att påverka vår bransch. Vad ska
Benjamin Ståhl
Patrik Forsberg
SäkerhetsBranschens medlemmar
göra för att anpassa sina verksamheter till nya förutsättningar? Hur
kan vi tala om för marknaden att vi har rätt kompetens och klarar de
krav som morgondagens kunder kommer att ställa? Seminariet är en
inledning till följande workshops.
Talare: Benjamin Ståhl och Patrik Forsberg
Seminarievärd: Great Security
14:00 Workshop 1
– Kameror eller inte?
Länsstyrelsen ger ok till kameraöver­
vakning men vi får avslag från data­
inspektionen. Vad är det som går fel?
Hur kan vi tillsammans verka för en
tydligare process när kunderna ansö­
Leif Svensson
Jimmy Ek
ker om kameratillstånd. Kan vi inom
branschen göra mer? Kan vi tydliggöra regelverket och hur påverkar
vi myndigheterna i rätt riktning. På denna workshop tydliggör vi
problemområdet, delar med oss av våra erfarenheter och lyfter fram
förslag på samverkan inom branschen.
Talare: Leif Svensson från Jernhusen
Facilitator: Jimmy Ek
Seminarievärd: AXIS Communications
I
Ä
R
S
Ä
K
E
R
H
14:00 Workshop 2
– Brandskydd
Brandskyddet är i såväl publika som privata miljöer
i många fall eftersatt. Trots lagar och bestämmelser
är intresset för att åtgärda brister och fel mycket lågt
eftersom det sällan eller aldrig blir någon påföljd.
Vad kan vi i SäkerhetsBranschen göra för att höja
Stefan Brockman
säkerheten och få berörda parter att ta sitt ansvar?
Med hjälp av ett par autentiska situationer samt interaktivitet med
deltagarna söker vi svaret på frågan och tar fram förslag på aktiviteter
att drivas i SäkerhetsBranschens regi.
Facilitator: Stefan Brockman
Seminarievärd: Schneider Electric
14:00 Workshop 3
– Larmförmedling och kommunikation
Larmcentralen är i de flesta brand och säkerhetslös­
ningar spindeln i nätet. Det vill säga länken mellan
teknik och åtgärd. Hur får vi en i alla led fungerande
anläggning och tjänst med en nöjd kund samt för
dig som leverantör en bättre lönsamhet? Vi tar också
Torbjörn Ferdahl
upp det faktum att vid nyinstallation är fortfarande
cirka 75 procent av larmöverföringen analog. Hur ska vi agera?
E
T
S
B
R
A
N
S
C
H
E
N
17:00 Årsmöte
Årsmöte för den ideella föreningen
SäkerhetsBranschen.
18:00 Relax
19:00 Mingel och underhållning
Mingel med fördrink. För under­
hållningen svarar stå-upp komikern
Marika Karlsson.
20:00 Middag
Värd: Multicom Security – Safetel AB.
Facilitator: Torbjörn Ferndahl
Seminarievärd: Larmcentralsgruppen
22:00 Barhäng
14:00 Workshop 4
– Väktaren länken mellan teknik och människa
Ny teknik ställer högre krav på en kvalificerad
väktaråtgärd. Hur rustar vi oss inför detta och hur
skapar vi en betalningsmodell som stödjer detta?
Trots mer avancerad teknik kommer det även i fram­
tiden att finnas behov av åtgärder som gör skillnad.
Andreas Gyllestrand
Hur blir vi en aktör att räkna med? Vi djupdyker i
framtidens utmaningar och möjligheter.
24:00 Buss till Cityterminalen
Marika Karlsson
Lördag 25 april
08:00 Frukost
Facilitator: Andreas Gyllestrand
Seminarievärd: Cubsec
15:00 Kafferast
15:45 Sammanfattning av dagens workshops
Vi sammanfattar dagens workshops och utformar
en handlingsplan för tänkbara aktiviteter att drivas i
SäkerhetsBranschens regi.
Facilitator: Patrik Forsberg
Patrik Forsberg
16:15 SäkerhetsBranschen 2015 och framåt
Hur ser agendan ut för föreningens verksamhet
under 2015 och framåt? En programförklaring av
föreningens ordförande.
Talare: Björn Eriksson
Björn Eriksson
10:00 Studiebesök hos Kustbevakningen
Vi besöker Kustbevakningens Djuröbas och får en beskrivning av
myndighetens organisation och uppdrag samt exempel på den dag­
liga verksamheten. Om tillfälle ges får vi också gå ombord på något
av fartygen som ligger i hamn.
12:00 Buss till Cityterminalen
!
Foto: Rebecca Martyn
V
Träffa våra utställare
Passa på att träffa våra utställare och delta i tävlingen om ett weekendpaket för två.
Se separat utställarförteckning.
Securing Your World
Anmälan
Weekendpaket
Vill du stanna kvar från lördag till söndag erbjuder Djurönäset
ett specialpris på 1 200 kronor/pp.
Anmälan gör du senast 24 mars på bifogad blankett som mailas
till [email protected]
Obs! En blankett per deltagare och glöm inte att du måste välja
den workshop du vill delta i.
Du kan också kontakta Mona på kansliet 08–721 40 50.
För mer info se www.djuronaset.com
I weekendpaketet ingår: Ankomstfika/kaffebuffé, fri entré
till relaxavdelningen, Yoga/Qigong, vedeldad bastu och bad­
tunnor, trerätters middag, logi i delat dubbelrum och stor
frukostbuffé.
Kostnad
Deltagaravgift: Dagpaket med för och eftermiddagskaffe samt
lunch 395 kronor/pp.
Snabbhetspremie
Anmäl dig före 13 mars så deltar du i utlottningen av ett
weekendpaket för två på Djurönäset.
Ta bussen
Middagspaket med fördrink, trerätters middag, vinpaket samt
avec 1 195 kronor/pp.
Som tidigare år har vi en buss som avgår klockan 09:00 från
cityterminalen ut till Djurönäset.
Övernattning i enkelrum 1 149 kronor/pp.
Övernattning del i dubbelrum 895 kronor/pp.
Returbuss avgår klockan 24:00 på fredagskvällen och 12:00
på lördag.
Samtliga priser är exkl moms.
Glöm inte att boka plats.
Sponsorer och värdar
Securing Your World
w w w. s a k e r h e t s b r a n sc h en .se • Tel efon : 08–721 40 50