Kursprogram

Reläskydd
i region- och stamnät
1
Bygger din kompetens
Reläskydd
i region- och stamnät
Eventuella fel i elkraftsystemet kan leda till såväl
ekonomiska kostnader som risk för personskador.
Därför är reläskydden en viktig komponent. De reläskydd
som idag finns utplacerade i stationerna är av varierande
årsmodeller och fabrikat. Detta innebär att du som
kontrollanläggningsingenjör måste ha en bred kunskap
om hur de olika skydden fungerar.
På den här kursen får du en grundlig genomgång av de
olika reläskydd som används inom region- och stamnät.
Vi berör allt från elektromekaniska skydd, till statiska
analoga skydd och moderna statiska numeriska relä­
skydd. Efter kursen har du god förståelse för skyddens
funktion och samspel med övriga delar av kraftsystemet.
Datum: 24 – 25 november 2015
Ort: Göteborg
Kurslokal: Scandic Hotel Crown
Kurslängd: 2 dagar
Kursavgifter: 12 900 kr inklusive
kursdokumentation. Kostnad för
måltider (kaffe/lunch/frukt) tillkommer med 375 kr/dag. Logi
kan bokas genom STF. Moms tillkommer på ovanstående priser.
Kursnummer: 1181900
Innehåll i kurs
Föreläsare
• Kraftsystemets elektriska egenskaper
och komponenter
•Distansskydd
•Jordströmsskydd
•Reläskyddskommunikation
•Differentialskydd
• Exempel på reläskyddsbestyckning i region och stamnät
• Genomgång av en störningsutredning
•Övningsuppgifter
Gustav Lundqvist, är Civilingenjör i energiteknik
och utbildad lärare. Arbetar som utbildare och ingenjör
för kraftindustrin.
Kursens mål är att du ska få en ökad förståelse för
reläskydd i region- och stamnät. Du ska även ha insikt i
hur kraftsystemet i sin helhet påverkas när det inträffar
fel i de högre spänningsnivåerna.
Kursen är intressant för tekniker, ingenjörer och
underhållspersonal som arbetar inom regionoch stamnät.
Förkunskaper
Du bör ha grundläggande kunskaper om reläskydd.
Jimmy Vylund, civilingenjör i industriell elektroteknik
och automation. Arbetar med utredningar, nätberäkningar
och selektivplaner hos Gothia Power.
Anmälan
Anmäl dig på vår hemsida www.stf.se
eller per telefon till vår kursansvarige.
Lotta Rudling, 08-586 386 88
[email protected]
Program
Dag 1
Dag 2
09.00 Registrering
08.30 Exempel på reläskyddsbestyckning
i region- och stamnät
Jimmy Vylund
09.45 Övningsuppgifter
Jimmy Vylund
09.30 Kraftsystemets elektriska egenskaper
och komponenter
Gustav Lundqvist
11.00 Distansskydd
Gustav Lundqvist
12.00 Lunch
13.00 Jordströmsskydd
Gustav Lundqvist
15.00 Reläskyddskommunikation
Jimmy Vylund
15.45 Differentialskydd
Jimmy Vylund
17.00 Kursdagen avslutas
Frågorna kring elsäkerhet
är många. På ELSÄK 15 reder
vi ut dem.
Den 7 december samlas vi för att diskutera bransch­
utmaningar i en snabb och föränderlig omvärld. Som
eltekniker ges du möjlighet att byta erfarenheter
och öka förståelsen för elsäkerhetsarbetet.
Dagen efter hålls ett seminarium där vi lyfter
intressanta ämnen som vi snuddat vid under
Elsäkerhetsdagen.
12.00 Lunch
13.00 Övningsuppgifter, fortsättning
Jimmy Vylund
15.00 Genomgång av en störningsutredning
Jimmy Vylund
16.00 Kursen avslutas
Med reservation för eventuella ändringar i programmet.
Bo
ELS ka
ÄK
den
7 de 15
c
reda ember
n nu
!
B
SVERIGE
PORTO BETALT
PORT PAYÉ
Kunskap är färskvara.
Uppdatera dig med en kurs hos STF.
4
STF Ingenjörsutbildning AB • Box 1080, 101 39 Stockholm • Besöksadress: Kungsbroplan 3A, 112 27 Stockholm
Telefon : 08-586 386 00 • E-post: [email protected] • stf.se