Allmän Folkhögskolekurs

Allmän Folkhögskolekurs
– estetisk inriktning, Linköping
Kursen riktar sig till dig som vill få grundläggande behörighet till
högskola och universitet och som är intresserad av estetiska ämnen
såsom kreativt skrivande, drama, teater, dans eller bild.
Kursort
Kursen ges i samarbete med Braheskolans filial
Folkuniversitetet Linköping. I nya fräscha lokaler
får du möjlighet till kreativt skapande. Adressen är:
Torsten Huséngymnasiet, Kunskapsgallerian Linné,
St.Larsgatan 44-46, Linköping.
Läs mer om kursen på:
www.torstenhusengymnasiet.se
Kontaktperson: Rektor Jimmy Rydé,
[email protected]
Telefon: 013 10 20 85
Kursen är allmän vilket innebär att du erbjuds
möjlighet att läsa gymnasieskolans kärnämnen
(Svenska A + B/Svenska som andraspråk A + B,
Matematik A, Engelska A, Naturkunskap A, Samhällskunskap A och Religionskunskap A). Dessa
ämnen kommer helt eller delvis läsas tematiskt där
kursens estetiska profil präglar de teman du läser.
Behörighet till högskola och universitet
Efter avslutat läsår kan du erhålla ett behörighetsintyg förutsatt att du uppfyllt följande två kriterier:
1 Har sammanlagt tre fullgjorda års studier på
gymnasienivå. Här inkluderas även studier på
folkhögskola och/eller komvux.
Telefon: 013-10 20 80 folkuniversitetet.se/linkoping
2 Har läst gymnasieskolans sex kärnämnen
(se ovan) och har antingen godkänt betyg i dessa
från din gymnasietid eller läst dem på godkänd
nivå på folkhögskola eller komvux.
Studieomdöme
För att söka in på högskola universitet behöver du
ovanstående behörighet. Du får efter fullbordad
kurs även ett studieomdöme där din studieförmåga
beskrivs. Detta omdöme kan du söka med i folkhögskolans kvotgrupp till folkhögskola och universitet.
Du kan självklart även t.ex. göra ett högskoleprov
och söka i dubbla kvotgrupper för att öka dina
chanser.
Upplägg
Du läser enligt det behov du har av teoretiska
ämnen, gymnasieskolans kärnämnen delvis med
tematiska inslag av bild, kreativt skrivande eller
drama. Du får jobba mycket med med projekt inom
ditt huvudspår. Här finns möjlighet att välja utifrån
just ditt intresse.
Pris
Utbildningen är kostnadsfri och berättigad till CSN
för studier på heltid.