Distriktsstämma

Välkommen till distrikt Hallands
Distriktsstämma
Välkommen till distriktsstämma 2015
för Lantmännens distrikt Halland
Datum: Tisdag 10 mars kl. 09:30
Plats: Munkagårdsagymnasiet, Tvååker
Program:
09:30
10:00





14:30
Kaffe
Distriktsstämma, med avbrott för lunch kl 12:30
Distriktets ordförande hälsar välkommen
Distriktsstämma med val av styrelse, fullmäktige och valberedning
Lantmännens resultat och verksamhet, ny medlemsorganisation 2016, uppdatering av stadga
Lantmännens lokala verksamhet - Lantbruk och Maskin medverkar
Tid för diskussion och frågor med koncernstyrelse, distriktsstyrelse och ledning
Avslutning
Medverkande:
Bengt-Olov Gunnarsson, ordförande, koncernstyrelsen
Per Olof Nyman, koncernchef
Mikael Jeppsson, segmentschef Spannmål, Lantbruk
Samt lokala representanter från Lantbruk
och Maskin
Kontakt:
Distriktsstyrelsen ordförande Jimmy Grinsvall
Tel. 070-234 28 68
E-post. [email protected]
Medlemsansvarig Elisabet Söderström
Tel. 010-556 05 94
E-post. [email protected]
Mejla, ring eller sms:a in dina frågor till stämman till någon av kontaktpersonerna
Anmäl dig via Lantmännens kundtjänst 0771-111 222 eller via länk till anmälningsformulär
För vår planering behöver vi din anmälan senast den 5 mars
VÄLKOMMEN!
Valberedningens förslag för distrikt Halland
Distriktsstämma
Valberedningens förslag till distriktstämman för distrikt Halland
Ordförande för mötet
Vice ordförande
Sekreterare
Cecilia Bengtsson, Valinge
Kurt Frilén, Fotskär
Kerstin Börjesson, Veddige
Distriktsstyrelsen ska bestå av 7 ledamöter
Ledamöter att väljas intill distriktsstämman 2017:
Marcus Robertsson, Heberg
omval
Jörgen Börjesson, Frillesås
omval
Jenny Bengtsson, Vessigebro
nyval
Sara Johansson, Harplinge
nyval
Intill distriktsstämman 2016 är följande ledamöter valda:
Anders Axelsson, Slöinge
Jimmy Grinsvall, Sätila
Christer Röllike, Getinge
Som ordförande i distriktsstyrelsen föreslås: Jimmy Grinsvall
Fullmäktige till föreningsstämman för en tid av ett år:
Jimmy Grinsvall, Marcus Robertsson, Anders Axelsson, Jenny Bengtsson, Sara Johansson,
Christer Röllike, Jörgen Börjesson
Suppleanter till fullmäktige att tjänstgöra i följande ordning:
Sven-Johan Svensson, Christina Nilsson, Anders Rickardsson
Valberedningen har bestått av:
Jörgen Tolversson, Vessigebro, sammankallande
Johan Heurén, Harplinge
Mikael Davidsson, Stråvalla
Jimmy Johnsson, Öxnevalla
Sven-Ove Johansson, Getinge