Prislista som PDF - Tandläkare Björn Kruse

Tandläkare Björn Kruse
Prislista
Prislista
Tandläkare Björn Kruse
*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet. Alla priser är i svenska kronor.
Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder
Pris Referenspris *)
101
Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare
795
775
103
Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare
410
340
107
Omfattande akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare
1 020
970
108
Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare
1 675
1 595
111
Basundersökning, utförd av tandhygienist
630
570
112
Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist
780
755
113
Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist
300
240
114
Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning utförd av tandhygienist
550
520
115
Konsultation specialisttandvård
820
116
Konsultation specialisttandvård, omfattande
121
Röntgenundersökning av enskild tand
122
1 640
50
45
Röntgenundersökning, delstatus
255
220
123
Röntgenundersökning, helstatus
800
755
124
Panoramaröntgenundersökning
550
485
125
Röntgenundersökning, extraoral
0
475
126
Röntgenundersökning, omfattande
985
915
131
Tomografiundersökning, en kvadrant
0
905
132
Tomografiundersökning, två kvadranter
0
1 175
133
Tomografiundersökning, tre kvadranter, sinus, käkled eller traumautredning
0
1 440
134
Tomografiundersökning, fyra kvadranter
0
1 710
141
Studiemodeller, för behandlingsplanering
615
575
161
Salivsekretionsmätning
560
530
162
Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning
300
300
163
Biopsi inklusive laboratorieundersökning (PAD)
1 420
1 390
Sjukdomsförebyggande åtgärder
Pris Referenspris *)
201
Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem
485
410
204
Profylaxskena, per skena
800
715
Prislista
Tandläkare Björn Kruse
*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet. Alla priser är i svenska kronor.
Sjukdomsförebyggande åtgärder
Pris Referenspris *)
205
Fluorbehandling inklusive professionell tandrengöring, kortare behandlingstid
230
150
206
Fluorbehandling inklusive professionell tandrengöring
430
300
Sjukdomsbehandlande åtgärder
Pris Referenspris *)
301
Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling
440
375
302
Sjukdomsbehandlande åtgärder
760
700
303
Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling
1 600
1 505
311
Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem
485
420
312
Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem
200
150
313
Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer
1 900
920
314
Beteendemedicinsk behandling
850
425
321
Icke-operativ behandling av kariessjukdom
510
455
322
Stegvis exkavering
1 065
1 025
341
Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning
570
440
342
Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning
970
900
343
Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande behandling
1 785
1 325
362
Lustgassedering, per gång
0
780
Kirurgiska åtgärder
Pris Referenspris *)
401
Tanduttagning, en tand
1 140
925
402
Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand
1 725
1 555
403
Tanduttagning, tillkommande, enkel
325
170
404
Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad, per operationstillfälle
3 330
2 860
405
Omfattande dentoalveolär kirurgi
4 200
3 815
406
Tanduttagning, övertalig tand
1 130
925
407
Övrig dentoalveolär kirurgi eller plastik, per operationstillfälle
2 400
1 880
420
Implantat, per styck
4 300
2 220
421
Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat
5 780
3 305
Prislista
Tandläkare Björn Kruse
*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet. Alla priser är i svenska kronor.
Kirurgiska åtgärder
Pris Referenspris *)
422
Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik
1 580
1 370
423
Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat
7 600
4 405
424
Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik
1 800
1 540
425
Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat
10 600
6 075
426
Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik
2 300
2 060
427
Benaugmentation med egen benvävnad, per operationstillfälle
5 200
4 575
428
Benaugmentation med benersättningsmaterial, per operationstillfälle
7 250
6 160
429
Kirurgiskt avlägsnande av implantat, per operationstillfälle
3 980
3 595
430
Peri-operativ kirurgi vid implantatkirurgi, tilläggsåtgärd
1 115
945
435
Avlägsnande av ett implantat
995
925
436
Avlägsnande av implantat, enkel
250
170
441
Parodontalkirurgisk behandling vid en eller två tänder eller kirurgisk behandling av periimplantit vid ett implantat, per operationstillfälle
2 700
2 325
442
Parodontalkirurgisk behandling vid tre till sex tänder, per operationstillfälle
4 600
3 295
443
Kirurgisk behandling av periimplantit vid två till fyra implantat, per operationstillfälle
3 700
3 135
444
Omfattande parodontalkirurgisk behandling vid sju tänder eller fler, eller vid tre tänder eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle
6 210
4 270
6 210
4 270
1 825
1 705
1 230
1 150
445
446
Omfattande kirurgisk behandling av periimplantit vid fem implantat eller fler, eller vid tre implantat eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle
447
Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle
448
Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle
845
685
480
Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd
295
290
Rotbehandlingsåtgärder
Pris Referenspris *)
501
Rensning och rotfyllning, en rotkanal
3 500
3 145
502
Rensning och rotfyllning, två rotkanaler
4 010
3 845
503
Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler
5 060
4 705
504
Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler
5 800
5 230
521
Akut endodontisk behandling
1 090
720
Prislista
Tandläkare Björn Kruse
*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet. Alla priser är i svenska kronor.
Rotbehandlingsåtgärder
Pris Referenspris *)
900
705
Stiftborttagning
1 190
1 070
541
Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle
4 070
3 345
542
Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd
1 140
935
522
Komplicerad kanallokalisation
523
Bettfysiologiska åtgärder
Pris Referenspris *)
601
Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena
3 800
3 200
602
Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena
3 800
3 200
603
Reponeringsskena, per skena
5 685
4 840
604
Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologiska indikationer, per skena
2 600
1 975
606
Motorisk aktivering
500
450
607
Bettslipning för ocklusal stabilisering
995
665
Reparativa åtgärder
701
Fyllning av en yta på framtand eller hörntand
702
Pris Referenspris *)
850
555
Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand
1 250
885
703
Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand
1 480
1 055
704
Fyllning av en yta på molar eller premolar
990
715
705
Fyllning av två ytor på molar eller premolar
1 550
1 045
706
Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar
1 760
1 395
707
Krona i plastiskt material, klinikframställd
2 100
1 590
708
Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi
1 895
505
Protetiska åtgärder
Pris Referenspris *)
800
Permanent tandstödd krona, en per käke
5 985
5 435
801
Permanent tandstödd krona, flera i samma käke
5 985
3 920
802
Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift
3 600
2 900
803
Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift
1 895
1 380
Prislista
Tandläkare Björn Kruse
*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet. Alla priser är i svenska kronor.
Protetiska åtgärder
Pris Referenspris *)
804
Hängande led vid tandstödd protetik, per led
2 900
2 060
805
Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd
1 950
1 645
806
Radikulärförankring vid avtagbar protes
3 750
3 125
807
Semipermanent krona eller hängande led, per led
2 405
2 180
808
Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner
3 500
3 090
809
Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led
1 500
930
811
Cementering av lossnad protetisk konstruktion, per stöd
650
420
812
Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats
1 500
1 360
813
Broreparation med tandteknisk insats
4 500
4 140
814
Broreparation med tandteknisk insats, omfattande
8 600
7 160
815
Sadelkrona
5 985
4 810
822
Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder
4 650
3 445
823
Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder
5 850
4 775
824
Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad
12 300
10 170
825
Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments
14 250
11 165
826
Attachments, per styck, material
500
90
827
Hel underkäksprotes
10 650
8 475
828
Hel överkäksprotes
10 650
8 475
829
Immediatprotes, hel käke
9 300
6 415
831
Justering av avtagbar protes
375
345
832
Lagning av protes eller tillsättning av protestand
1 350
1 160
833
Rebasering av protes
2 650
2 360
834
Lagning av protes där avtryck krävs
2 500
1 820
835
Rebasering och lagning av protes
3 700
2 790
836
Komplicerad lagning av protes
4 300
3 585
837
Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes
6 700
6 030
839
Inmontering av förankringselement, per käke
3 400
2 710
Prislista
Tandläkare Björn Kruse
*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet. Alla priser är i svenska kronor.
Protetiska åtgärder
Pris Referenspris *)
845
Ocklusionskorrigerande bettslipning
2 100
1 790
846
Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering
5 530
4 970
847
Klammerplåt
3 600
3 580
848
Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition
525
505
850
Implantatförankrad krona, en per käke
8 750
7 295
852
Implantatförankrad krona, flera i samma käke
8 750
5 415
853
Hängande led vid implantatförankrad bro
2 900
2 060
854
Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led
2 600
1 805
855
Fästskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantat
700
410
856
Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat, per led
2 200
1 090
857
Fästskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på implantat, per implantat
700
360
858
Distans inklusive centrumskruv, per styck
2 500
1 240
861
Implantatförankrad bro, överkäke, fyra implantat
42 400
29 380
862
Implantatförankrad bro, överkäke, fem implantat
43 600
31 230
863
Implantatförankrad bro, överkäke, sex implantat eller fler
44 900
32 665
865
Implantatförankrad bro, underkäke, fyra implantat eller fler
39 200
28 435
871
Implantatstödd täckprotes, överkäke, två implantat, eller implantatstödd täckprotes, underkäke, oavsett antal implantat
20 500
16 060
872
Implantatstödd täckprotes, överkäke, tre implantat
20 700
17 950
873
Implantatstödd täckprotes, överkäke, fyra implantat eller fler
22 700
20 480
874
Tillägg för alveolarbar vid implantat, två implantat
3 050
2 920
875
Tillägg för alveolarbar vid implantat, tre implantat
3 350
3 230
876
Tillägg för alveolarbar vid implantat, fyra implantat
4 450
4 270
877
Implantatstödd täckprotes, exklusive implantat, implantatkomponenter och förankringselement
14 200
12 865
878
Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck
1 250
265
880
Av- och återmontering av implantatförankrade konstruktioner på ett till två implantat
2 440
1 955
881
Reparation av implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande
1 215
1 015
882
Av- och återmontering av implantatförankrade konstruktioner på sammanlagt tre eller flera implantat
3 550
2 985
Prislista
Tandläkare Björn Kruse
*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet. Alla priser är i svenska kronor.
Protetiska åtgärder
883
Reparation/ombyggnad av implantatförankrad konstruktion med tandteknisk insats
884
Reparation/ombyggnad av implantatförankrad bro där omfattande tandteknisk insats krävs
888
Pris Referenspris *)
5 500
4 340
13 250
9 880
Fästskruv, per styck
520
170
889
Centrumskruv, per styck
840
590
890
Implantatförankrad krona på befintligt implantat
8 750
6 165
Utbytesåtgärder
Pris Referenspris *)
921
Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand 5 985
1 055
922
Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar
5 985
1 395
10 080
3 920
9 950
5 980
10 080
2 060
9 950
3 920
925
926
928
929
Utbytesåtgärd. Operation avseende ett käkbensförankrat implantat inklusive eventuell friläggning och distansanslutning vid tillstånd 5031 eller 5036. Implantat ingår
Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat vid tillstånd 5031 eller 5036 Utbytesåtgärd. Operation avseende ett käkbensförankrat implantat inklusive eventuell friläggning och distansanslutning vid tillstånd 5031 eller 5036 när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på. Implantat ingår
Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat vid tillstånd 5031 eller 5036 när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på
Övriga behandlingar
Pris Referenspris *)
000
Blekning av tänder med individuellt utformad blekskena, per käke
2 000
000
Blekning av tänder per käke. Blekningen utförs på mottagningen.
2 250
000
Blekning av enstaka tand
1 800
000
Tandskydd, per käke
2 300
000
Intyg
800
000
Fastsättning av tandsmycke, inklusive smycke
750
000
Fastsättning av tandsmycke, exklusive smycke
550
000
Skalfasad (på estetisk indikation)
6 100
000
Keramisk krona (på estetisk grund)
6 100
Uteblivande/ sent återbud vid bokad tid hos tandläkare debiteras enligt gällande timtaxa, varje påbörjad 15min 500kr
Uteblivande/ sent återbud vid bokad tid hos tandhygienist debiteras enligt gällande timtaxa, varje påbörjad 15min 250kr
Prislista
Tandläkare Björn Kruse
*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet. Alla priser är i svenska kronor.
Försäkring
Som tandvårdsmottagning inom Praktikertjänst AB har vi försäkring för behandlingsskador samt omgörning av protetiska arbeten.
Vi omfattas av patientförsäkring enligt gällande lagstiftning som avser behandlingsskador.
Garanti
Vi ger 1 års garanti på avtagbar protetik (avtagbar protes) som är definitivt utlämnad, högst till ursprunglig kostnad.
Vi ger 2 års garanti på fast protetik som är definitivt fastsatt, högst till ursprunglig kostnad.
Garantin gäller inte om
- Protesen utförts med immediatteknik
- Protesen är avsedd endast för tillfälligt bruk
- Patienten kan lastas för att behandlingen behöver göras om
- Protesen utsatts för yttre våld
För mer information, fråga din tandläkare.
Övriga upplysningar
Du får, om du så önskar, skriftlig information om vilka material som har använts vid protetiska arbeten och fyllningar.
Vissa patientgrupper betalar enligt landstingens öppenvårdstaxa.
Inför varje behandling lämnar vi alltid en skriftlig prisuppgift och behandlingsförslag samt går igenom eventuell alternativ behandling för att du ska kunna välja det som passar dig bäst.
Vi erbjuder följande betalningsalternativ:
- Praktikertjänsts Tandvårdskonto
- kort
- kontant
Mer information får du av oss i tandvårdsteamet.
Tandvårdsstödet
Det statliga tandvårdsstödet består av två stödformer:
- ett allmänt tandvårdsbidrag
- ett skydd mot höga kostnader
Allmänt tandvårdsbidrag
Du får ett tandvårdsbidrag i form av ett tillgodohavande hos Försäkringskassan. Storleken på bidraget varierar
med åldern och du kan använda det som delbetalning för tandvård hos valfri tandläkare eller tandhygienist.
- Är du 20- 29 år blir bidraget 300 kr per år (600 kr under två år)
- Är du 30-74 år blir bidraget 150 kr per år (300 kr under två år)
- Är du 75+ blir bidraget 300 kr per år (600 kr under två år)
Syftet med bidraget är att stimulera dig till att gå till tandläkaren regelbundet.
Du har pengarna tillgodo den 1 juli varje år och kan spara dem i högst två år för betalning av tandvård.
Försäkringskassan håller reda på hur mycket du har kvar.
Tandvårdsersättning - skydd mot höga kostnader
Kostnader upp till 3 000 kronor av referenspriset, d v s grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet, får du som är över 20 år betala själv. Du kan använda det allmänna tandvårdsbidraget som delbetalning.
För kostnader på 3 001-15 000 kronor av referenspriset*) får du 50 procent ersättning.
För kostnader över 15 000 kronor av referenspriset*) får du 85 procent ersättning.
Det statliga tandvårdsstödet är tänkt till tandvård som gör dig fri från smärta och sjukdomar. Att du kan äta, tala och tugga samt bidra till ett godtagbart utseende. Om du däremot vill ha en annan typ av behandling får du betala den tillkommande kostnaden själv. Kosmetisk tandvård ingår exempelvis inte i det statliga tandvårdsstödet.
Fri prissättning
Din tandläkare tillämpar fortfarande fri prissättning och det kan vara något annat än referenspriset*).
Tandhälsoregistret
Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att upprätta ett tandhälsoregister för att kunna framställa statistik, göra en kvalitetssäkring och utvärderingar inom tandvårds- och tandhälsoområdet. Informationen ska också kunna användas i samband med forskning.
Din tandläkare kommer att lämna in uppgifter om hur många tänder du har, hur många av dem som är friska och vilka som har fått behandling. Tandläkaren måste alltid skicka in uppgifter om dina behandlingar till Försäkringskassan, som sedan vidarebefordrar dem till Socialstyrelsen.
*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet