Undersökning Röntgenåtgärder mm

Prislista gällande fr.o.m 2:a mars 2015
Undersökning
I undersökningsåtergärderna ingår:
- upptagande av anamnes- och statusuppgifter som är nödvändiga för
undersökning och diagnostik samt information till patienten avseende dessa
- i förekommande fall erfoderliga foton för diagnostik, behandlingsplanering,
dokumentation, samt
- i förekommande fall provtagning, receptförskrivning och remisshantering inkl
dokumentation
Åtgärd
101
103
107
108
111
112
113
114
Basundersökning och diagnostik, utförd av en tandläkare
Akut eller kompleterande undersökning eller utredning av enstaka tand eller enstaka problem, utförd av tandläkare
Omfattande akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare
Utredning utförd av tandläkare
Basundersökning och diagnostik, utförd av tandhygiensit
Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist
Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist
Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning, utförd av tandhygienist
121
122
123
124
125
126
141
161
162
163
Röntgenundersökning av enskild tand
Röntegenundersökning, delstatus
Röntgenundersökning, intraoral, komplett för munhålan
Panoramaröntgen
Röntgenundersökning, extraoral
Röntgenundersökning, omfattande
Studiemodeller, för behandlingsplanering
Salivsekretionsmätning
Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning
Biopsi inkl. laboratorieundersökning (PAD)
201
204
205
206
Innefattar information och förebyggande behandling vid risk för tandsjukdom.
Information och instruktion vid risk för karies, gingival/parodontal sjukdom och käkfunktionsstörning
Profylax skena, perskena
Fluorbehandling, professionell tandrengöring…undersökning.
Fluorbehandling, professionell tandrengöring…
301
302
303
311
312
313
314
321
322
341
342
343
Sjukdomsbehandlande åtgärder, minder omfattande behandling
Sjukdomsbehandlande åtgärder
Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling
Information och instruktion vid tand- och munsjukdomar (karies, parodontal sjukdom, peri-implantit och käkfunktionsstörning)
Uppföljande information
Beteendemedicinsk behandling, 60 eller mer
Beteendemedicinsk behandling
Icke operativ behandling, karies
Stegvis excavering
Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, mindre omfattning
Sjukdomsbehandlande, parod, peri-implantit, omfattande
Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, särskilt tidskrävande mindre omfattning
Referenspris
775
340
970
1595
570
755
240
520
SolnaDental (Du betalar)
775
400
1200
1995
775
995
350
611
45
220
755
485
475
915
575
530
300
1390
90
270
950
650
475
1150
750
995
450+Faktura
1995+Faktura
410
715
150
300
483
842
250
420
375
700
1505
420
150
920
425
455
1025
440
900
1325
442
824
1771
495
250
1995
995
535
1250
540
1058
1695
Referenspris
SolnaDental (Du betalar)
925
1555
170
2860
3815
925
1880
1195
1830
495
3790
4995
1495
2880
3305
1370
4405
1540
6075
2060
4575
6160
3595
945
925
170
8000
1995
8000
1995
11000
2495
7000
8000
4490
1500
1495
295
Röntgenåtgärder mm
Sjukdomsförebyggande åtgärder
Sjukdomsbehandlande åtgärder
Åtgärd
Kirurgiska åtgärder
401
402
403
404
405
406
407
Samtliga kirurgiska åtgärder innefattar handläggning av komplikationer och
efterbesvär upp till 14 dagarefter behandlingstillfället och i forekommande fall kontrollröntgen
Tanduttagning, en tand
Tanduttagning, en tand, komplicerad
Tanduttagning, tillkommande, enkel
Operativt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad, per operationstillfälle
Omfattande alveolär kirurgi
Tanduttagning, övertalig tand
Övrig dentoalveolär kirurgi eller plastik, per operationstillfälle
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
435
436
Undersökning inför ingreppet ingår inte i implantatoperationsåtgärderna. Implantatkomponenter ingår ej.
Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat, per operationstillfälle
Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik, per operationstillfälle
Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat, per operationstillfälle
Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik, per operationstillfälle
Operation avseende käkbensförankrade implantat, fler än tre implantat, per operationstillfälle
Kirurgisk friläggning av fler än tre implantat vid tvåstegsteknik, per operationstillfälle
Benaugmentation med egen benvävnad
Benaugmentation med benersättningsmaterial
Borttagande av implantat, per operationstillfälle
Peri- operativ kirurgi vid implantatbehandling
Avlägnsande av ett implantat
Avlägnsande av ett implantat, enkel
Kirurgiska åtgärder vid implantatprotetik
Sida 1 av 4
Parodontalkirurgiska åtgärder
441
442
443
444
445
446
447
448
480
44A
44B
44A
Plastik, enklare parodontalkirurgi vid en eller två tänder eller vid peri-implantit vid ett enstaka implantat, per operationstillfälle
Kirurgisk behandling av tandlossningssjukdom, per operationstillfälle
Kirurgisk behandling av peri-implantit vid två eller fler implantat, per operationstillfälle
Omfattande kirurgisk behandling, parodontit, sju tänder eller fler, tre tänder vid annan kirurgisk åtgärd
Omfattande kirurgisk behandling, peri-implantit, fem implantat eller fler, tre implantat vid annan kirurgisk åtgärd
Rekonstruktiv behandling med mebran
Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial.
Fritt bindvävstransplantat vid lambå operation.
Kontroll av koagulation
Tillägg för benersättning
Tillägg för membran
Tillägg för komponenter utöver standard
Åtgärd
2325
3295
3135
4270
4270
1705
1150
685
290
0
0
0
3495
4995
3995
5995
5995
2500
2000
1500
350
2000
2000
Faktura
Referenspris
SolnaDental (Du betalar)
3145
3845
4705
5230
720
705
1070
3345
935
0
3700
4524
5535
6153
1050
830
1495
4345
1495
2000
3200
3200
4840
1975
450
665
0
3765
3765
5695
2995
530
995
9000
555
885
1055
715
1045
1395
1590
505
695
1095
1250
850
1295
1642
2195
795
5435
3920
2900
1380
2060
1645
3125
2180
3090
930
6500
0
0
6435
5490
3412
1780
2595
2995
3677
2795
3635
1495
6500+material
Faktura
Faktura
Referenspris
SolnaDental (Du betalar)
420
0
1360
4140
7160
4810
1200
1495
1995
4995
8995
5659
Rotbehandling
501
502
503
504
521
522
523
541
542
50A
Samtliga åtgärder i 500-serien innefattar all rotbehandling, så som röntgen
så som, bakterieprov och upprepade rensningar, fram till färdig rotfyllning
och förslutning av tanden med temporär fyllning.
I förkommande fall ingår även återbesök vid komplikationer.
Upprensning och rotfyllning, en rotkanal
Upprensning och rotfyllning, två rotkanaler
Upprensning och rotfyllning, tre rotkanaler
Upprensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler
Akut endodontisk behandling
Komplicerad kanallokalisation
Stiftborttagning
Rotspetsoperation, per operationstillfälle
Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma op. Tilfälle
Explorativ endodontisk behandling eller upprensad tand där behandlingen avbryts
601
602
603
604
606
607
60A
Bettskena i hårdakrylat, utförd på bettfysiologiska indikationer, per skena ök.
Bettskena i hårdakrylat, utförd på bettfysiologiska indikationer, per skena ök.
Reponeringskena
Mjukplastskena för bettfysiologisk behandling, per skena
Motorisk aktivering
Bettslipning för ockl stabilisering
Apnéskena
701
702
703
704
705
706
707
708
Samtliga åtgärder i 700-serien innefattar anestesi, material och nödvändig
friläggning (undantaget frillägning med lambå), puts och polering, anpassning av
ocklusionen mot motstående käke, nödvändiga åtgärder för torrläggning såsom
friläggning och anläggande av matris och kofferdam samt i förekommande
fall kontrollröntgen.
Fyllning av en yta på framtand eller hörntand
Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand
Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand
Fyllning av en yta på molar eller premolar
Fyllning av två ytor på molar eller premolar
Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar
Krona i plastisk material, klinikframställd
Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
80A
80B
Samltiga åtgärder i 800-serien innefattar anestesi, material och nödvändig
friläggning (undantaget friläggning med lambå), avtryckstagning, provisorium,
torrläggning, cementering inkl. avlägsnande av överskott och ev. polering.
I åtgärderna ingår även anpassning av kontaktpunkter, av ocklusionen mot
motstående käke/tänder samt tandtekniskt arbete inkl. materialkostnad
om inget annat anges. I förekommande fall ingår även kontrollröntgen.
Permanent tandstödd krona en per käke
Laboratorieframställd krona
Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift
Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift
Hängande broled, per led
Emaljretinerad konstruktion, per stöd
Radikulärförankring vid avtagbar protes
Semipermanent krona/bro, per led
Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner
Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led
Skalfasad
Tillägg för ädelmetall
Tillägg för konstruktionskeram per led
Bettfysiologiska åtgärder
Reparativa åtgärder
Protetiska åtgärder
Åtgärd
Reparativa åtgärder förknippade med tandburen protetik
811
81A
812
813
814
815
Cementering av lossnad krona/fasad, per krona/fasad
Fastsättning av etsbro
Broreparation 1, utan tandteknikerinsats
Broreparation 2, med tandteknikerinsats
Broreparation 3, mer omfattande
Sadelkrona
Avtagbar protetik
Samtiliga åtgärder inom 820-serien innefattar kontroll och justering upp till tre
Sida 2 av 4
822
823
824
825
826
827
828
829
månader efter slutförande av åtgärden om inget annat anges. Med slutförandet
av åtgärd avses datum för definitiv utlämning av protes enligt journalanteckning.
Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder
Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder
Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad
Komplicerad pariell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments
Attachments, per styck, material
Hel underkäksprotes inkl. erforderligt antal prefabricerade tänder
Hel överkäksprotes inkl. erforderligt antal prefabricerade tänder
Immediatprotes
831
832
833
834
835
836
837
839
845
846
847
848
Justering av avtagbar protes
Lagning av protes eller tillsättning av protestand
Rebasering av protes
Lagning av protes där avtryck krävs
Rebasering och lagning av protes
Komplicerad lagning av protes där svetsning av nya fästen behövs
Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes
Inmontering av förankringselement
Ocklusionskorrigerande bettslipning
Skena för vertikal platsberedning
Klammerplåt
Betthöjning med fyllningsmaterial
420
850
852
853
854
855
856
857
858
861
862
863
865
871
872
873
874
875
Implantat, per styck
Implantatförankrad krona, en per käke
Implantatförankrad krona
Hängande led vid implantaförankrad bro
Semipermanent krona/hängande led på implantat, per led
Fästskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantat
Långtidstemporär laboratorieframställd krona/hängande led på implantat, per led
Fästskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på implantat, per implantat
Distans inkl. centrumskruv, per styck
Implantatförankrad bro, överkäke, fyra implantat
Implantatförankrad bro, överkäke, fem implantat
Implantatförankrad bro, överkäke, sex implantat
Implantatförankrad bro, underkäke, fyra implantat
Implantatstöd täckprotes, två implantat
Implantatstöd täckprotes, tre implantat
Implantatstöd täckprotes, fyra implantat
Tillägg för alveolarbar vid implantat, två implantat
Tillägg för alveolarbar vid implantat, tre implantat
3445
4775
10170
11165
90
8475
8475
6415
4053
5618
11995
13995
290+Faktura
9995
9995
7995
345
1160
2360
1820
2790
3585
6030
2710
1790
4970
3580
505
495
2495
2777
2695
3790
4218
7095
3495
2195
5848
4995
995
2220
7295
5415
2060
1805
410
1090
360
1240
29380
31230
32665
28435
16060
17950
20480
2920
3230
3900
8553
7000
2595
2995
610
1995
560
3000
34565
36742
38430
33453
26060
29985
30480
3920
4230
Referenspris
4270
SolnaDental (Du betalar)
5270
12865
265
0
0
18865
465+Faktura
6900
Faktura
1955
2395
1015
1450
0
2985
4340
900
3512
5340
9880
170
590
6165
12880
200+Faktura
790+Faktura
7253
0
0
0
0
0
0
1995
2995
750
2995
600
1000 kr/tim
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25000
50000
2500
3500
3500
1500
1500
1500
1500
2500
4000
1200
2500
1000
2000
1200
1200
Reparation av avtagbar protes
Protetiska åtgärder vid implantatbehandling
Åtgärd
876
Tillägg för alveolarbar vid implantat, fyra implantat
877
Implantatstödd täckprotes, exkl. implantat, implantatkomponenter och
förankringselement
878
Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck
86A
Tillägg för porslinsfasader hel implantatbro
87A
Tillägg för ädelmetaller
Reparation av implantat och implantatretinerad protetik
880
881
88A
882
883
884
888
889
890
Av och återmontering av implantatförankrade konstruktioner på ett till två impl.
Reparation av implantatförankrad konstruktion, mindre omfattning utan
teknikerinsats
Kompletterande åtgärd vid komplicerad lagning av implantatförankrad
konstruktion på plats i munnen. Åtgärden kan användas mer än en gång
vid samma behandlingstillfälle om patienten är informerad
Av- och påmontering av implantatförankrad bro
Reparation av implantatförankrad konstruktion med teknikerinsats
Reparation av implantatförankrad konstruktion där omfattande tandteknikerinsats krävs
Fästskruv, per styck
Centrumskruv, per styck
Krona på befintligt implantat och distans
Övrigt
BrilliantSmile dagblekning med gelskenor, båda käkar
BrilliantSmile kliniktandblekning
Fastsättning av tandsmycke
Tandskydd
IN
Intyg/remiss
UB
Uteblivande/sena återbud, tidsdebitering
intyg/remiss
IA1
Inman Alinger, en käke
IA2
Inman Alinger, två käkar
S1
Stylage, en läpp
S2
Stylage, två läppar
SN
Stylage, Nasiolabial
SG
Stylage, Glabella
SH
Stylage, Haka
SÖ
Stylage, Öronsnibbar
SM
Stylage, Marionette (mungipa)
BG
Botox, Glabella
BGP
Botox, Glabella + Panna
BLMB Botox, Lateral- Medial Browlift
BK
Botox, Kråksparkar
BH
Botox, Haka
BP
Botox, Panna
BÖ
Botox, Överläpp
BM
Botox, Munvinklar
Sida 3 av 4
BTM
BPD
Botox, Tuggmuskel Maseter
Botox, Platysmaband
0
0
6000
2500
GARANTI
Som medlem i Privattandläkarna lämnar vi två års garanti på fast protetik och implantat. För avtagbar protetik gäller ett års garanti, dock ingen garanti på temporära konstruktioner.
ÖVRIGT
För ädelmetaller lämnas ingen ersättning från försäkringskassan.
Sida 4 av 4