Öppna/ladda ner - Tandläkare Annika Åhsberg

Utskriftsdatum: 2015-06-27
Prislista 2015
Åtg
TVR-text
FK åtg Taxa
101
Basundersökning och diagnostik, tandläkare
101
775
102
Fullständig undersökning och diagnostik, tandhygienist
102
730
103
Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand eller ens
103
340
104
Akut eller kompletterande undersökning eller utredning som omfattar flera tänder
104
1565
105
Kompletterande eller akut undersökning, kontroll av behandlingsresultat, tandhyg
105
545
106
Specialistutredning
106
1015
107
Omfattande akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare
107
108
Utredning utförd av tandläkare
111
112
Refpris
specialist
Refpris
775
775
340
420
970
970
1410
108
1595
1595
2240
Basundersökning utförd av tandhygienist
111
570
570
0
Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist
112
755
755
0
113
Akut undersökning, utförd av tandhygienist
113
650
240
0
114
Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning utförd av tandhygie
114
520
520
0
115
Konsultation specialisttandvård
115
2000
0
820
116
Konsultation specialisttandvård, omfattande
116
3000
0
1640
121
Röntgenundersökning av enskild tand
121
45
45
55
122
Röntgenundersökning Delstatus
122
220
220
350
123
Röntgenundersökning, intraoral komplett för munhålan
123
755
755
1115
124
Panoramaröntgen
124
580
485
735
125
Röntgenundersökning, extraoral för kefalometrisk analys
125
475
475
725
126
Röntgenundersökning, omfattande
126
905
915
1315
131
Tomografiundersökning, en kvadrant
131
2000
905
1105
132
Tomografiundersökning, två kvadranter
132
1500
1175
1490
133
Tomografiundersökning, tre kvadranter, sinus, käkled eller traumautredning
133
2000
1440
1880
134
Tomografiundersökning, fyra kvadranter
134
2000
1710
2265
141
Studiemodell, för behandlingsplanering
141
575
575
575
161
Salivsekretionsmätning
161
530
530
530
162
Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning
162
300
300
300
163
Biopsi och Laboratorieundersökning (PAD)
163
1415
1390
1550
191
Kompletteringsåtgärd för specialist i oral radiologi, per behandlingstillfälle
191
675
201
Information och instruktion vid risk för karies, gingival/parodontal sjukdom och
201
415
410
410
202
Professionell tandrengöring, fluorbehandling och kostrådgivning
202
300
203
Professionell tandrengöring, fluorbehandling och kostrådgivning
203
415
204
Profylaxskena, per skena
204
950
715
715
205
Fluorbehanding inklusive professionell tandrengöring i kombination med undersökn
205
250
150
150
206
Fluorbehandling inklusive professionell tandrengöring
206
450
300
300
301
Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling
301
500
375
455
301e
Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling
301
250
375
455
302
Sjukdomsbehandlande åtgärder
302
975
700
860
303
Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling
303
1505
1505
1870
311
Information och instruktion vid tand- och munsjukdomar (kariessjukdom, parodonta
311
425
420
420
312
Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller
312
200
150
150
313
Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer
313
920
920
1925
314
Beteendemedicinsk behandling
314
425
425
880
321
Icke-operativ behandling av kariessjukdom
321
455
455
455
322
Stegvis exkavering
322
1025
1025
1025
341
Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, mindre
341
1025
440
630
341omf
Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit
341
1500
440
630
Sida 1 av 5
Utskriftsdatum: 2015-06-27
Refpris
specialist
Åtg
TVR-text
FK åtg Taxa
Refpris
341us
Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning
341
440
440
630
342
Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, större
342
1025
900
1615
343
Särskilt tidskrävande behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit
343
1550
1325
3565
362
Lustgassedering, per gång
362
780
780
780
401
Tanduttagning, en tand
401
1500
925
1145
401e
Tanduttagning, enkel
401
450
925
1145
402
Tanduttagning, en tand, komplicerad
402
2100
1555
1915
403
Tanduttagning tillkommande enkel
403
250
170
210
404
Operativt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad, per operation
404
3500
2860
3465
405
Omfattande dentoalveolär kirurgi
405
3875
3815
4620
406
Tanduttagning, övertalig tand
406
1500
925
1145
407
Övrig detoalveolär kirurgi eller plastik, per operationstillfälle
407
1880
1880
2245
420
Implantat, per styck
420
3000
2220
2220
421
Operation avseende käkbensförankrade implantat, en fixtur
421
6500
3305
3910
422
Kirurgisk friläggning av en fixtur vid tvåstegsteknik
422
2000
1370
1615
423
Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre fixturer per opera
423
9800
4405
5210
424
Kirurgisk friläggning av två eller tre fixturer vid tvåstegsteknik
424
1700
1540
1820
425
Operation avseende käkbensförankrade implantat, fler än tre fixturer
425
14000
6075
7165
426
Kirurgisk friläggning av fler än tre fixturer vid tvåstegsteknik
426
2300
2060
2460
427
Benaugmentation med egen benvävnad
427
5355
4575
5540
428
Benaugmentation med benersättningsmaterial
428
6970
6160
7125
429
Borttagande av frakturerad fixtur (implantat), per fixtur
429
3595
3595
4325
430
Korrigerande kirurgi vid implantat
430
945
945
1185
435
Avlägsnande av implantat
435
925
925
1145
436
Avlägsnande av implantat, enkel
436
250
170
200
441
Plastik, enklare parodontalkirurgi vid enstaka tand eller vid peri-implantit vid
441
2500
2325
2810
441e
Enklare kirurgi
442
Kirurgisk behandling av tandlossningssjukdom
442
3555
3295
4020
443
Kirurgisk behandling av peri-implantit
443
3135
3135
3820
444
Omfattande kirurgisk behandling av prodontit vid sju tänder eller fler, eller vi
444
5500
4270
5240
445
Omfattande kirurgisk behandling av priimplantit vid fem implantat eller fler, el
445
5500
4270
5240
446
Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtg
446
3500
1705
1825
447
Rekonstruktiv behandlingling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd, per ope
447
3500
1150
1230
448
Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd, per operationstil
448
1500
685
845
480
Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd
480
290
290
290
491
Kompletteringsåtgärd för specialist oral kirurg, per behandlingstillfälle
491
400
492
Kompletteringsåtgärd för specialist parodontologi, per behandlingstillfälle
492
400
501
Upprensning och rotfyllning, en rotkanal
501
3280
3145
3745
502
Upprensning och rotfyllning, två rotkanaler
502
3950
3845
4570
503
Upprensning och rotfyllning, tre rotkanaler
503
4800
4705
5590
504
Upprensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler
504
5230
5230
6195
521
Akut endodontisk behandling
521
1500
720
880
522
Kanallokalisation vid komplicerad rotanatomi
522
1500
705
865
523
Stiftborttagning
523
1070
1070
1310
541
Rotspetsoperation
541
4300
3345
4070
542
Apikalkirurgisk behandling,ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tillä
542
1500
935
1140
591
Kompletteringsåtgärd för specialist endodonti, per behandlingstillfälle
591
265
601
Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per
601
3600
3200
4245
1500
Sida 2 av 5
Utskriftsdatum: 2015-06-27
Refpris
specialist
Åtg
TVR-text
FK åtg Taxa
602
Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per
602
3600
3200
4245
603
Reponeringsskena, per skena
603
6000
4840
5685
604
Mjukplastskena för bettfysiologisk behandling, per skena
604
2500
1975
2295
605
Bettskena i hård akrylat, utförd på bettfysiologiska indikationer, per skena
605
3600
606
Motorisk aktivering
606
450
450
560
607
Bettslipning för ocklusal stabilisering
607
950
665
825
691
Kompletteringsåtgärd för specialist bettfysiologi, per behandlingstillfälle
691
135
701
Fyllning av en yta på framtand eller hörntand
701
690
555
555
701e
Fyllning av en yta på framtand eller hörntand,mindre
701
450
555
555
702
Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand
702
995
885
885
703
Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand
703
1450
1055
1055
704
Fyllning av en yta på molar eller premolar
704
950
715
715
704e
Fyllning av en yta på molar eller premolar,mindre
704
750
715
715
705
Fyllning av två ytor på molar eller premolar
705
1575
1045
1045
705e
Fyllning av två ytor på molar eller premolar,mindre
705
1045
1045
1045
706
Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar
706
1985
1395
1395
707
Krona i plastiskt material, klinikframställd
707
1985
1590
1590
708
Stiftförankring vid fyllningsterapi
708
525
505
505
800
Permanent tandstödd krona, en per käke
800
5995
5435
6240
800est
Permanent tandstödd krona, en per käke, högre estetik
800
6495
5435
6240
801
Laboratorieframställd krona
801
5900
3920
4525
801est
Laboratorieframställd krona, högre estetik
801
6495
3920
4525
802
Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift
802
2995
2900
3380
803
Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift
803
1500
1380
1665
804
Hängande broled
804
2500
2060
2220
805
Emaljretinerad konstruktion, per stöd
805
1650
1645
1885
806
Radikulärförankring vid avtagbar protes
806
3520
3125
3605
807
Semipermanent krona/bro, per led
807
2180
2180
2420
808
Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner
808
3210
3090
3575
809
Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led
809
2500
930
1050
811
Cementering av lossad krona/fasad, per krona/fasad.
811
1250
420
520
812
Broreparation 1
812
1360
1360
1680
813
Broreparation 2
813
4140
4140
4945
814
Broreparation 3
814
8435
7160
8450
815
Sadelkrona
815
4885
4810
5535
821
Protestand, per styck
821
55
822
Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder
822
3995
3445
3925
823
Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder
823
5150
4775
5420
824
Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad
824
11750
10170
11300
825
Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachment
825
12000
11165
12850
826
Attachments, per styck, material
826
500
90
90
827
Hel underkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder
827
9300
8475
10215
828
Hel överkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder
828
9300
8475
10215
829
Immediatprotes
829
7315
6415
7300
831
Justering av avtagbar protes
831
510
345
425
832
Lagning av protes och/eller tillsättning av protestand
832
2000
1160
1320
833
Rebasering av protes
833
3000
2360
2725
834
Lagning av protes där teknikerinsats krävs
834
2000
1820
2065
Sida 3 av 5
Refpris
Utskriftsdatum: 2015-06-27
Refpris
specialist
Åtg
TVR-text
FK åtg Taxa
835
Rebasering och lagning av protes
835
3500
2790
3195
836
Komplicerad lagning av protes där svetsning av nya fästen behövs
836
3725
3585
3990
837
Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilke
837
6325
6030
6755
838
Rebasering av partiell protes som utförs enligt immediatteknik
838
2190
839
Inmontering av radikulärförankring
839
2970
2710
3115
845
Ocklusionskorrigerande bettslipning
845
1800
1790
2110
846
Skena för vertikal platsberedning
846
4970
4970
5530
847
Klammerplåt
847
3580
3580
4145
848
Betthöjning med flyllningsmaterial, per tand
848
505
505
625
850
Implantatförankrad krona, en per käke
850
8000
7295
8265
851
Fixtur (implantat), per fixture
851
2550
852
Implantatförankrad krona
852
8000
5415
6100
853
Hängande led vid implantatförankrad bro
853
2500
2060
2220
854
Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led
854
1805
1805
2010
855
Fästskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantat
855
410
410
410
856
856
1500
1090
1250
857
Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande
led på implantat, p
Fästskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på impla
857
360
360
360
858
Distans inklusive centrumskruv, per styck
858
1500
1240
1240
861
Implantatförankrad bro, överkäke, 4 fixturer
861
41405
29380
31800
862
Implantatförankrad bro, överkäke, 5 fixturer
862
45755
31230
33650
863
Implantatförankrad bro, överkäke, 6 fixturer
863
50190
32665
35080
864
Suprakonstruktion för implantatförankrad bro, överkäke
864
32710
865
Implantatförankrad bro, underkäke, 4 fixturer
865
40455
28435
30610
867
Suprakonstruktion för implantatförankrad bro, underkäke
867
30390
871
Implantatstödd täckprotes, 2 fixturer
871
18725
16060
17790
872
Implantatstödd täckprotes, överkäke, 3 fixturer
872
24745
17950
19680
873
Implantatstödd täckprotes, överkäke, 4 fixturer
873
26745
20480
22210
874
Tillägg för alveolarbar vid implantat, 2 fixturer
874
2920
2920
3160
875
Tillägg för alveolarbar vid implantat, 3 fixturer
875
3230
3230
3475
876
Tillägg för alveolarbar vid implantat, 4 fixturer
876
4270
4270
4515
877
Implantatstödd täckprotes, exklusive fixturer, implantatkomponenter och förankri
877
13065
12865
14595
878
Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck
878
265
265
265
880
Av- och återmontering av implantatförankrade konstruktioner på ett till två impl
880
1955
1955
2440
881
Reparation av implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande
881
1015
1015
1255
882
Av- och påmontering av implantatförankrad bro
882
2985
2985
3710
883
Reparation av implantatförankrad bro med tandteknikerinsats
883
4340
4340
5065
884
Reparation av implantatförankrad bro där omfattande tandteknikerinsats krävs. Fi
884
9880
9880
11085
888
Fästskruv, per styck
888
250
170
170
889
Centrumskruv, per styck
889
590
590
590
890
Krona på befintligt implantat och distans
890
6515
6165
6965
921
Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning
921
5995
1055
1055
922
Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning
922
5995
1395
1395
925
Utbytesåtgärd. Operation avseende ett käkbensförankrat implantat
925
12500
3920
4525
926
Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat
926
8000
5980
6745
927
Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona och ett hängande led
927
10500
928
Utbytesåtgärd. Operation avseende ett käkbensförankrat implantat
928
11500
2060
2220
929
Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat
929
8000
3920
4525
930
Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona och ett hängande led
930
10500
Sida 4 av 5
Refpris
Utskriftsdatum: 2015-06-27
Åtg
TVR-text
FK åtg Taxa
Refpris
931
Utbytesåtgärd. Operation avseende två käkbensförankrade implantat
931
15900
932
Utbytesåtgärd. Två implantatförankrade kronor på två käkbensförankrade implantat
932
16000
933
Utbytesåtgärd. Operation avseende två käkbensförankrade implantat
933
15900
934
Utbytesåtgärd. Två implantatförankrade kronor på två käkbensförankrade implantat
934
16000
961
Implantatförankrad bro, överkäke, 4 implantat - Påbörjad innan 2009-07-01
961
41405
962
Implantatförankrad bro, överkäke, 5 implantat - Påbörjad innan 2009-07-01
962
45755
963
Implantatförankrad bro, överkäke, 6 implantat - Påbörjad innan 2009-07-01
963
50190
965
Implantatförankrad bro, underkäke, 4 implantat - Påbörjad innan 2009-07-01
965
40455
971
Implantatstödd täckprotes, 2 implantat - Påbörjad innan 2009-07-01
971
18725
972
Implantatstödd täckprotes, överkäke, 3 implantat - Påbörjad innan 2009-07-01
972
24745
973
Implantatstödd täckprotes, överkäke, 4 implantat - Påbörjad innan 2009-07-01
973
26745
blek1
Blekning en käke
2000
blek2
Blekning båda käkarna
3200
blekta
Blekning enstaka tand,per besök
750
blästr
Blästring av kronan på Lab3
200
cer
ceranainlägg,per styck
200
Mreb
Mjukrebasering av protes
750
Pg
Postgiro faktureringsavgift
60
rem
remiss
snark
Snarkskena
ub
uteblivande, 650 kr/ 30min
650
åb
Återbud deb
650
150
6500
Sida 5 av 5
Refpris
specialist