ladda hem - Domna Dental

Prislista 2015-05-18
www.domnadental.se
08-774 29 40
[email protected].se
ÅTGÄRD
BESKRIVNING
FK – REFERENSPRIS
VÅRT PRIS
101
103
Basundersökning och diagnostik, tandläkare
Akut eller kompletterande undersökning eller
utredning av enstaka tand eller ens
Akut eller kompletterande undersökning eller
utredning av enstaka tand eller ens
Kompletterande undersökning
Omfattande akut eller kompletterande
undersökning, utförd av tandläkare
Omfattande akut eller kompletterande
undersökning, utförd av tandläkare
Utredning utförd av tandläkare
Basundersökning utförd av tandhygienist
Basundersökning med fullständig parodontal
undersökning, utförd av tandhygienist
Akut undersökning, utförd av tandhygienist
Kompletterande parodontal undersökning eller
kariesutredning utförd av tandhygie
Röntgenundersökning av enskild tand
Röntgenundersökning Delstatus
Röntgenundersökning, intraoral komplett för
munhålan
Panoramaröntgen
Röntgenundersökning, extraoral för kefalometrisk
analys
Röntgenundersökning, omfattande
Studiemodell, för behandlingsplanering
Salivsekretionsmätning
Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk
undersökning
Biopsi och Laboratorieundersökning (PAD)
Information och instruktion vid risk för karies,
gingival/parodontal sjukdom och
Profylaxskena, per skena
Fluorbehanding inklusive professionell
tandrengöring i kombination med undersökn
Fluorbehandling inklusive professionell
tandrengöring
Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande
behandling
775
340
775
355
340
355
340
970
355
970
970
750
1595
570
755
2100
600
755
240
520
240
545
45
220
755
45
220
755
485
475
485
475
915
575
530
300
915
575
530
300
1390
410
1390
415
715
150
715
150
300
300
375
375
103A
103K
107
107-0
108
111
112
113
114
121
122
123
124
125
126
141
161
162
163
201
204
205
206
301
302
303
303-0
311
311E
312
313
314
321
322
341
341-1
342
342-1
343
362
401
402
403
404
405
406
407
420
421
422
423
424
425
426
Sjukdomsbehandlande åtgärder
Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande
behandling
Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande
behandling
Information och instruktion vid tand- och
munsjukdomar (kariessjukdom, parodonta
Information och instruktion vid kariessjukdom,
parodontal sjukdom, periimplantit
Uppföljande information eller instruktion vid
munhälsorelaterade sjukdomar eller
Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller
mer
Beteendemedicinsk behandling
Icke-operativ behandling av kariessjukdom
Stegvis exkavering
Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal
sjukdom eller peri-implantit, mindre
Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal
sjukdom eller peri-implantit, mindre
Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal
sjukdom eller peri-implantit, större
Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal
sjukdom eller peri-implantit, större
Särskilt tidskrävande behandling av parodontal
sjukdom eller periimplantit
Lustgassedering, per gång
Tanduttagning, en tand
Tanduttagning, en tand, komplicerad
Tanduttagning tillkommande enkel
Operativt avlägsnande av en eller flera tänder eller
annan vävnad, per operation
Omfattande dentoalveolär kirurgi
Tanduttagning, övertalig tand
Övrig detoalveolär kirurgi eller plastik, per
operationstillfälle
Implantat, per styck
Operation avseende käkbensförankrade implantat,
en fixtur
Kirurgisk friläggning av en fixtur vid
tvåstegsteknik
Operation avseende käkbensförankrade implantat,
två eller tre fixturer per opera
Kirurgisk friläggning av två eller tre fixturer vid
tvåstegsteknik
Operation avseende käkbensförankrade implantat,
fler än tre fixturer
Kirurgisk friläggning av fler än tre fixturer vid
700
505
700
510
505
950
420
430
420
230
150
165
920
920
425
455
25
440
425
460
30
440
440
670
900
900
900
0
325
330
780
925
555
170
860
780
930
560
250
900
815
925
880
880
130
880
220
305
900
775
1370
1630
4405
6255
1540
1630
6075
10175
2060
2200
427
428
429
430
435
436
441
442
443
444
445
446
447
448
480
501
501b
502
503
504
521
522
523
541
542
601
602
604
606
607
701
702
703
tvåstegsteknik
Benaugmentation med egen benvävnad
Benaugmentation med benersättningsmaterial
Borttagande av frakturerad fixtur (implantat), per
fixtur
Korrigerande kirurgi vid implantat
Avlägsnande av implantat
Avlägsnande av implantat, enkel
Plastik, enklare parodontalkirurgi vid enstaka tand
eller vid peri-implantit vid
Kirurgisk behandling av tandlossningssjukdom
Kirurgisk behandling av peri-implantit
Omfattande kirurgisk behandling av prodontit vid
sju tänder eller fler, eller vi
Omfattande kirurgisk behandling av priimplantit
vid fem implantat eller fler, el
Rekonstruktiv behandling med membran (GTR)
eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtg
Rekonstruktiv behandlingling med
benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd, per ope
Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation,
tilläggsåtgärd, per operationstil
Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd
Upprensning och rotfyllning, en rotkanal
Rotfyllning 1 kanal i en 8, ej ersättningsberättigad
Upprensning och rotfyllning, två rotkanaler
Upprensning och rotfyllning, tre rotkanaler
Upprensning och rotfyllning, fyra eller fler
rotkanaler
Akut endodontisk behandling
Kanallokalisation vid komplicerad rotanatomi
Stiftborttagning
Rotspetsoperation
Apikalkirurgisk behandling,ytterligare tand vid
samma operationstillfälle, tillä
Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på
bettfysiologisk indikation, per
Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på
bettfysiologisk indikation, per
Mjukplastskena för bettfysiologisk behandling, per
skena
Motorisk aktivering
Bettslipning för ocklusal stabilisering
Fyllning av en yta på framtand eller hörntand
Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand
Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller
hörntand
4575
6160
3595
4640
6225
3595
945
925
170
2325
1100
925
170
2325
3295
3135
4270
3600
3200
5150
4270
5150
1705
1705
1150
1150
685
685
290
3145
3845
4705
5230
290
3280
3300
3850
4710
5230
720
705
1070
3345
935
720
710
1070
3345
935
3200
3500
3200
3500
1975
2100
450
665
555
885
1055
450
665
650
980
1250
704
705
706
707
708
800
801
801 a
801 H
801G
802
803
804
804 a
805
806
807
808
809
811
811-1
812
813
814
815
822
823
824
825
826
827
828
829
831
832
Fyllning av en yta på molar eller premolar
Fyllning av två ytor på molar eller premolar
Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller
premolar
Krona i plastiskt material, klinikframställd
Stiftförankring vid fyllningsterapi
Permanent tandstödd krona, en per käke
Laboratorieframställd krona
krona pat 100 %
Laboratorieframställd HELKERAMISK krona
Laboratorieframställd krona GULD
Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt
stift
Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift
Hängande broled, per led
hängande led pat 100%
Emaljretinerad konstruktion, per stöd
Radikulärförankring vid avtagbar protes
Semipermanent krona/bro, per led
Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner
Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller
hängande led, per led
Cementering av lossad krona/fasad, per
krona/fasad.
Cementering av lossnad tandstödd protetisk
konstruktion, per tand
Broreparation 1
Broreparation 2
Broreparation 3
Sadelkrona
Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder
Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler
tänder
Partiell protes med gjutet skelett,
klammerförankrad
Komplicerad partiell protes med stöd av
urtagskrona, innerkrona eller attachment
Attachments, per styck, material
Hel underkäksprotes inklusive erforderligt antal
prefabricerade tänder
Hel överkäksprotes inklusive erforderligt antal
prefabricerade tänder
Immediatprotes
Justering av avtagbar protes
Lagning av protes och/eller tillsättning av
protestand
715
1045
1395
720
1150
1400
1590
505
5435
3920
1600
510
5450
4100
5000
4100
4100
3000
3920
3920
2900
1380
2060
1645
3125
2180
3090
930
1400
2200
2200
1650
3430
2200
3130
1060
420
550
420
665
1360
4140
7160
4810
3445
4775
1360
4140
8300
5535
3600
5115
10170
11260
11165
11770
90
8475
90
9230
8475
9000
6415
345
1160
7315
350
1330
833
834
835
836
837
839
845
846
847
848
850
852
853
854
855
856
857
858
861
862
863
865
871
872
873
874
875
876
877
878
880
881
882
883
884
Rebasering av protes
Lagning av protes där teknikerinsats krävs
Rebasering och lagning av protes
Komplicerad lagning av protes där svetsning av nya
fästen behövs
Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och
gjutning av ny del utförs vilke
Inmontering av radikulärförankring
Ocklusionskorrigerande bettslipning
Skena för vertikal platsberedning
Klammerplåt
Betthöjning med flyllningsmaterial, per tand
Implantatförankrad krona, en per käke
Implantatförankrad krona
Hängande led vid implantatförankrad bro
Semipermanent krona eller hängande led på
implantat, per led
Fästskruv och cylinder vid semipermanent krona på
implantat, per implantat
Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller
hängande
led på implantat, p
Fästskruv och cylinder vid långtidstemporär
laboratorieframställd krona på impla
Distans inklusive centrumskruv, per styck
Implantatförankrad bro, överkäke, 4 fixturer
Implantatförankrad bro, överkäke, 5 fixturer
Implantatförankrad bro, överkäke, 6 fixturer
Implantatförankrad bro, underkäke, 4 fixturer
Implantatstödd täckprotes, 2 fixturer
Implantatstödd täckprotes, överkäke, 3 fixturer
Implantatstödd täckprotes, överkäke, 4 fixturer
Tillägg för alveolarbar vid implantat, 2 fixturer
Tillägg för alveolarbar vid implantat, 3 fixturer
Tillägg för alveolarbar vid implantat, 4 fixturer
Implantatstödd täckprotes, exklusive fixturer,
implantatkomponenter och förankri
Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck
Av- och återmontering av implantatförankrade
konstruktioner på ett till två impl
Reparation av implantatförankrad konstruktion,
mindre omfattande
Av- och påmontering av implantatförankrad bro
Reparation av implantatförankrad bro med
tandteknikerinsats
Reparation av implantatförankrad bro där
2360
1820
2790
3585
2400
2440
3240
3740
6030
6325
2710
1790
4970
3580
505
7295
5415
2060
1805
3000
1800
5000
3600
550
7295
5415
2060
1805
410
410
1090
1090
360
360
1240
29380
31230
32665
28435
16060
17950
20480
2920
3230
4270
12865
1240
45460
49200
53185
45460
23600
29450
36330
2920
3230
4270
15900
265
1955
265
2000
1015
1015
2985
4340
3000
4340
9880
10000
888
889
omfattande tandteknikerinsats krävs. Fi
Fästskruv, per styck
Centrumskruv, per styck
170
590
170
590