Priser

Prislista
2015
Tandblekning
kod
Åtgärd
Ord. pris
Vårt pris
Tandblekning med vetenskapligt och välbeprövade
Opalescence med blekningsskena.
3999
1999
Undersökning & Riskbedömning
Kod
Åtgärd
Referenspris
Vårt pris
101
103
107
Bas-undersökning och diagnostik, utförd av tandläkare
Akut/kompletterande undersökning utförd av tandläkare
Omfattande akut eller kompletterande undersökning…
tandläkare
Omfattande utredning & planering utförd av tandläkare
Undersökning utförd av tandhygienist, grundavgift
Fullständig undersökning och diagnostik, utförd av
tandhygienist
Akut undersökning, utförd av tandhygienist
Akut undersökning, utförd av tandhygienist
775
340
775
340
970
970
1595
570
1595
570
755
755
240
520
240
520
108
111
112
113
114
Röntgenåtgärder
Åtgärd
Behandling
Referenspris
Vårt pris
121
122
123
124
141
Röntgen, enskild tand
Röntgen, delstats
Röntgen, helstats
Panoramaröntgen
Studiemodeller för terapi planering
45
220
755
485
575
45
220
755
485
575
Sjukdomsförebyggande åtgärder
Åtgärd
Behandling
Referenspris
Vårt pris
201
Information & instruktion vid risk för karies,
tandköttsjukdom och käkfunktionsstörning
Profylaxskena, per skena
Fluorlackning och mindre tandrengöring samtidigt med
undersökning
Fluorbehandling inklusive mindre professionell
tandrengöring
410
410
715
150
715
150
300
300
204
205
206
Sjukdomsbehandlande åtgärder
Åtgärd
Behandling
Referenspris
Vårt pris
301
302
303
311
312
321
322
Tandstensborttagning mindre behandling
Tandstensborttagning normal behandling
Tandstensborttagning omfattande behandling
Information, instruktion, vid sjukdom
Uppföljande information
Ickeoperativ behandling, karies
Stegvis exkavering
375
700
1505
420
150
455
1025
375
700
1505
420
150
455
1025
341
342
343
362
Sjukdomsbehandlande, parod eller peri-implantit,
mindre
Sjukdomsbehandlande, parod eller peri-implantit,
omfattande
Sjukdomsbehandlande, parod eller peri-implantit,
särskilt tidskrävande
Lustgassedering
440
440
900
900
1210
1100
780
780
Kirurgiska åtgärder
Åtgärd
Behandling
Referenspris
Vårt pris
401
402
Tanduttagning, en tand
Tanduttagning, en tand, komplicerad, som separation
eller friläggning av tanden krävs
Tanduttagning, en tand, tillkommande
Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder, per
tillfälle (visdomständer)
Omfattande dento-alveolär kirurgi
Tanduttagning, övertalig tand
925
1555
975
1600
170
2860
170
2860
3815
925
3815
1025
2220
3305
1370
4405
1540
6075
2060
4640
6225
3595
945
925
170
2850
3700
1370
6200
1600
10000
2100
4400
5500
3595
1045
925
170
403
404
405
406
Implantatkirurgi åtgärd
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
435
436
Implantat, per styck
Operation, ett implantat
Friläggning, ett implantat
Operation, två eller tre implantat
Friläggning, två eller tre implantat
Operation, fyra eller fler implantat
Friläggning, fyra eller fler implantat
Benaugmentation, egen vävnad
Benaugmentation, benersättningsmaterial
Borttagande av implantat, per tillfälle
Peri-operativ kirurgi vid implantatkirurgi
Avlägsnande av ett ipmlantat
Avlägsnande av ett ipmlantat, enkel
Parodontalkirurgi åtgärd
Åtgärd
Behandling
Referenspris
Vårt pris
441
Plastik, parod, peri-implantit ‐ enklare, en eller två
tänder, ett implantat
Kirurgisk behandling av parodontit vid tre till sex tänder
Peri‐implantit två till fyra implantat
Omfattande kirurgisk behandling, parodontit, sju tänder
eller fler, tre
tänder vid annan kirurgisk åtgärd
Omfattande kirurgisk behandling, peri‐implantit, fem
implantat eller fler, tre implantat vid annan kirurgisk
åtgärd
Kontroll av koagulation
2325
2325
3295
3135
4270
3495
3135
5100
4270
5070
290
290
442
443
444
445
480
Rotbehandling
Åtgärd
Behandling
Referenspris
Vårt pris
501
Rensning & rotfyllning, en rotkanal
3145
3445
502
503
504
521
522
523
541
Rensning & rotfyllning, två rotkanaler
Rensning & rotfyllning, tre rotkanaler
Rensning & rotfyllning, fyra rotkanaler
Akut endodontisk rot-behandling
Komplicerad kanallokalisation
Stiftborttagning
Rotspetsoperation, per tillfälle
3845
4705
5230
720
705
1070
3345
3900
5100
5400
720
705
1070
3345
Bettfysiologiska terapi
Åtgärd
Behandling
Referenspris
Vårt pris
601
602
604
606
607
60B
Bettskena i hårt akrylat i överkäke
Bettskena i hårt akrylat i underkäke
Mjukplastskena, laboratorieframställd
Motorisk aktivering
Bettslipning för ocklusal stabilisering
Apnéskena
3200
3200
1975
450
665
0
3400
3400
2050
450
900
6900
Reparativ åtgärd
Åtgärd
Behandling
Referenspris
Vårt pris
701
702
703
704
705
706
707
708
Fyllning av en yta på framtand & hörntand
Fyllning av två ytor på framtand & hörntand
Fyllning av tre ytor på framtand & hörntand
Fyllning av en yta på molar & premolar
Fyllning av två ytor på molar & premolar
Fyllning av tre ytor på molar & premolar
Krona i plastiskt material, klinikframställd
Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi
555
885
1055
715
1045
1395
1590
505
635
950
1200
800
1100
1395
1590
505
Reparativa protetiska åtgärder
Åtgärd
Behandling
Referenspris
Vårt pris
800
801
802
803
804
805
Permanent tandstödd krona, per käke
Permanent tandstödd krona, flera i samma käke
Laboratorieframställd stift-pelare
Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift
Hängande led vid tandstöd protetik, per led
Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per
stöd
Tillägg helkeramisk emaljretinerad konstruktion,
laboratorieframställd, per stöd
Radikulärförankring vid avtagbar protes
Semipermanent krona eller hängande led, per led, med
gjuten eller fräst inre del
Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner
Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller
hängande led, per led
Cementering av lossad krona fasad, per stöd
Broreparation 1 utan tandteknikerinsats
Broreparation med tandtekniker insats
Broreparation omfattande
5435
3920
2900
1380
2060
1645
6435
4920
2900
1380
2060
1645
0
1500
3125
2180
3420
2180
3090
930
3150
1000
420
1360
4140
7160
420
1360
4140
8200
85A
806
807
808
809
811
812
813
814
815
Sadelkrona
4810
4810
Avtagbar protetik
Åtgärd
Behandling
Referenspris
Vårt pris
822
Part protes temporärt, en till tre tänder
3445
3500
823
824
825
826
827
828
829
Part protes, temporärt, fyra/fler tänder
Part protes med gjutet skelett
Komplicerad part protes med urtagskrona
Attachments, per styck, material
Hel underkäksprotes
Hel överkäksprotes
Immediatprotes
4775
10170
11165
90
8475
8475
6415
5000
11000
11500
200
9000
8800
7200
Reparation av avtagbar protes
Åtgärd
Behandling
Referenspris
Vårt pris
831
832
833
834
835
836
837
839
845
846
847
848
Justering av avtagbar protes
Lagning av protes eller tillsättning av protestand
Rebasering av protes
Lagning av protes där avtryck krävs
Rebasering och lagning av protes
Komplicerad lagning av protes, nya fästen
Komplicerad lagning av protes, ny del
Inmontering av förankringselement
Ocklusionskorrigerande bettslipning
Skena för vertikal platsberedning
Klammerplåt
Betthöjning med fyllningsmaterial
345
1160
2360
1820
2790
3585
6030
2710
1790
4970
3580
505
345
1200
2360
2300
3100
3650
6200
2850
1790
4970
3580
505
Implantatprotetiska åtgärder
Åtgärd
Behandling
Referenspris
Vårt pris
850
852
85B
Implantatförankrad krona, en per käke
Implantatförankrad krona, fler i samma käke
Tillägg oxidkeramisk konstruktion, per krona eller
hängande led
7295
5415
0
9500
7650
2300
853
854
Hängande led vid implantatförankrad bro
Semipermanent krona/hängande led på implantat, per
led
Fästskruv och cylinder vid semipermanent krona på
implantat, per
implantat
Långtidstemporär laboratorieframställd krona/hängande
led på implantat, per led
Fästskruv och cylinder vid långtidstemporär
laboratorieframställd
krona på implantat, per implantat
Implantatförankrad bro, ök, 4 implantat
Implantatförankrad bro, ök, 5 implantat
Implantatförankrad bro, ök, 6 implantat
Implantatförankrad bro, uk, 4 implantat
Implantatstödd täckprotes, 2 implantat
Implantatstödd täckprotes, 3 implantat
Implantatstödd täckprotes, 4 implantat
2060
1805
2100
1805
410
500
1090
1090
360
500
29380
31230
32665
28435
16060
17950
20480
44500
48000
52000
44500
22500
28500
35000
855
856
857
861
862
863
865
871
872
873
874
875
876
877
878
86B
86C
86G
880
2920
3230
4270
12865
265
0
0
0
1955
2920
3230
4270
15400
400
Faktura
9500
950
1955
1015
2985
4340
1100
2985
4340
9880
9880
886
888
889
890
Alveolarbar, 2 implantat
Alveolarbar, 3 implantat
Alveolarbar, 4 implantat
Implantatstödd täckprotes
Förankringselement, täckprotes
Tillägg för implantatkomponenter utöver standard
Tillägg för porslinsfasader hel implantatbro
Guideskena
Av- och återmontering av implantatförankrad
konstruktion på ett till två implantat
Reparation av implantatförankrad konstruktion, mindre
Återmontering av implantatförankrad bro
Reparation av implantatförankrad konstruktion,
tandtekniker insats
Reparation av implantatförankrad konstruktion,
tandteknikerinsats, omfattande
Distans inkl. centrumskruv, per styck
Fästskruv, per styck
Centrumskruv, per styck
Krona på befintligt implantat & distans
0
170
590
6165
1100
200
700
7165
80A
80B
Tillägg för ädelmetall
Tillägg för fastsättning med adhesiv teknik, per stöd
0
0
Faktura
350
Referenspris
1055
Vårt pris
6100
1395
6100
3920
5980
2060
7900
9500
7900
3920
9600
881
882
883
884
Utbytesåtgärd
Åtgärd
921
922
925
926
928
929
Behandling
Utbytesåtgärd - krona istället för fyllning, fram eller
hörntand
Utbytesåtgärd‐krona istället för fyllning, molar eller
premolar
Utbytesåtgärd‐operation, ett implantat
Utbytesåtgärd ‐ implantatkrona
Utbytesåtgärd‐operation, ett implantat, tidigare åtgärd
utförd
Utbytesåtgärd - implantatkrona, tidigare åtgärd utförd