Prislista

Lars Norman
Prislista
Prislista
Lars Norman
*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet. Alla priser är i svenska kronor.
Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder
Pris Referenspris *)
101
Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare
750
775
103
Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare
350
340
107
Omfattande akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare
955
970
121
Röntgenundersökning av enskild tand
40
45
122
Röntgenundersökning, delstatus
225
220
123
Röntgenundersökning, helstatus
750
755
125
Röntgenundersökning, extraoral
480
475
126
Röntgenundersökning, omfattande
900
915
141
Studiemodeller, för behandlingsplanering
560
575
161
Salivsekretionsmätning
585
530
162
Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning
260
300
163
Biopsi inklusive laboratorieundersökning (PAD)
1 450
1 390
Sjukdomsförebyggande åtgärder
Pris Referenspris *)
204
Profylaxskena, per skena
675
715
206
Fluorbehandling inklusive professionell tandrengöring
285
300
Sjukdomsbehandlande åtgärder
Pris Referenspris *)
301
Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling
385
375
302
Sjukdomsbehandlande åtgärder
690
700
303
Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling
1 485
1 505
311
Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem
425
420
312
Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem
165
150
321
Icke-operativ behandling av kariessjukdom
415
455
322
Stegvis exkavering
1 000
1 025
341
Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning
450
440
342
Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning
825
900
343
Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande behandling
1 210
1 325
Prislista
Lars Norman
*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet. Alla priser är i svenska kronor.
Sjukdomsbehandlande åtgärder
Pris Referenspris *)
Kirurgiska åtgärder
Pris Referenspris *)
401
Tanduttagning, en tand
850
925
403
Tanduttagning, tillkommande, enkel
160
170
404
Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad, per operationstillfälle
2 790
2 860
405
Omfattande dentoalveolär kirurgi
3 875
3 815
406
Tanduttagning, övertalig tand
1 130
925
420
Implantat, per styck
2 900
2 220
421
Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat
3 775
3 305
422
Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik
1 385
1 370
423
Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat
6 255
4 405
424
Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik
1 630
1 540
425
Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat
10 175
6 075
426
Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik
2 200
2 060
429
Kirurgiskt avlägsnande av implantat, per operationstillfälle
3 580
3 595
435
Avlägsnande av ett implantat
820
925
436
Avlägsnande av implantat, enkel
160
170
443
Kirurgisk behandling av periimplantit vid två till fyra implantat, per operationstillfälle
3 105
3 135
5 150
4 270
290
290
445
480
Omfattande kirurgisk behandling av periimplantit vid fem implantat eller fler, eller vid tre implantat eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd
Rotbehandlingsåtgärder
Pris Referenspris *)
501
Rensning och rotfyllning, en rotkanal
3 380
3 145
502
Rensning och rotfyllning, två rotkanaler
3 770
3 845
503
Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler
4 840
4 705
504
Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler
5 380
5 230
521
Akut endodontisk behandling
720
720
522
Komplicerad kanallokalisation
695
705
Prislista
Lars Norman
*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet. Alla priser är i svenska kronor.
Rotbehandlingsåtgärder
Pris Referenspris *)
523
Stiftborttagning
1 030
1 070
541
Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle
3 165
3 345
Reparativa åtgärder
Pris Referenspris *)
701
Fyllning av en yta på framtand eller hörntand
655
555
702
Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand
980
885
703
Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand
1 240
1 055
704
Fyllning av en yta på molar eller premolar
725
715
705
Fyllning av två ytor på molar eller premolar
1 140
1 045
706
Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar
1 390
1 395
707
Krona i plastiskt material, klinikframställd
1 575
1 590
708
Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi
500
505
Protetiska åtgärder
Pris Referenspris *)
802
Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift
2 995
2 900
803
Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift
1 200
1 380
804
Hängande led vid tandstödd protetik, per led
2 220
2 060
805
Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd
1 650
1 645
806
Radikulärförankring vid avtagbar protes
3 520
3 125
807
Semipermanent krona eller hängande led, per led
2 080
2 180
808
Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner
3 210
3 090
809
Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led
1 070
930
811
Cementering av lossnad protetisk konstruktion, per stöd
365
420
815
Sadelkrona
4 885
4 810
822
Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder
3 595
3 445
823
Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder
5 115
4 775
824
Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad
11 260
10 170
825
Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments
11 770
11 165
Prislista
Lars Norman
*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet. Alla priser är i svenska kronor.
Protetiska åtgärder
Pris Referenspris *)
90
90
Hel underkäksprotes
9 230
8 475
828
Hel överkäksprotes
9 230
8 475
831
Justering av avtagbar protes
325
345
832
Lagning av protes eller tillsättning av protestand
1 325
1 160
833
Rebasering av protes
2 250
2 360
834
Lagning av protes där avtryck krävs
2 440
1 820
835
Rebasering och lagning av protes
3 240
2 790
836
Komplicerad lagning av protes
3 740
3 585
837
Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes
6 325
6 030
839
Inmontering av förankringselement, per käke
2 970
2 710
845
Ocklusionskorrigerande bettslipning
1 800
1 790
847
Klammerplåt
3 255
3 580
853
Hängande led vid implantatförankrad bro
2 130
2 060
854
Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led
1 800
1 805
855
Fästskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantat
290
410
856
Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat, per led
1 070
1 090
857
Fästskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på implantat, per implantat
250
360
858
Distans inklusive centrumskruv, per styck
1 300
1 240
861
Implantatförankrad bro, överkäke, fyra implantat
45 460
29 380
862
Implantatförankrad bro, överkäke, fem implantat
49 280
31 230
872
Implantatstödd täckprotes, överkäke, tre implantat
29 450
17 950
874
Tillägg för alveolarbar vid implantat, två implantat
2 860
2 920
875
Tillägg för alveolarbar vid implantat, tre implantat
3 160
3 230
876
Tillägg för alveolarbar vid implantat, fyra implantat
4 185
4 270
877
Implantatstödd täckprotes, exklusive implantat, implantatkomponenter och förankringselement
16 000
12 865
878
Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck
300
265
826
Attachments, per styck, material
827
Prislista
Lars Norman
*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet. Alla priser är i svenska kronor.
Protetiska åtgärder
Pris Referenspris *)
881
Reparation av implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande
1 150
1 015
883
Reparation/ombyggnad av implantatförankrad konstruktion med tandteknisk insats
4 056
4 340
884
Reparation/ombyggnad av implantatförankrad bro där omfattande tandteknisk insats krävs
9 670
9 880
888
Fästskruv, per styck
180
170
889
Centrumskruv, per styck
600
590
Utbytesåtgärder
Pris Referenspris *)
921
Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand 5 040
1 055
922
Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar
5 040
1 395
Övriga behandlingar
Pris Referenspris *)
000
Blekning av tänder med individuellt utformad blekskena, per käke
1 750
000
Tandskydd, per käke
1 500
000
Recept
150
000
Intyg
500
000
Fastsättning av tandsmycke, exklusive smycke
300
000
Uteblivande
750
000
Sent återbud
750
000
Snarkskena/sömnapnéskena
6 120
Prislista
Lars Norman
*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet. Alla priser är i svenska kronor.
Försäkring
Som tandvårdsmottagning inom Praktikertjänst AB har vi försäkring för behandlingsskador samt omgörning av protetiska arbeten.
Vi omfattas av patientförsäkring enligt gällande lagstiftning som avser behandlingsskador.
Garanti
Vi ger 1 års garanti på avtagbar protetik (avtagbar protes) som är definitivt utlämnad, högst till ursprunglig kostnad.
Garantin gäller inte om
- Protesen utförts med immediatteknik
- Protesen är avsedd endast för tillfälligt bruk
- Patienten kan lastas för att behandlingen behöver göras om
- Protesen utsatts för yttre våld
För mer information, fråga din tandläkare.
Övriga upplysningar
Du får, om du så önskar, skriftlig information om vilka material som har använts vid protetiska arbeten och fyllningar.
Vissa patientgrupper betalar enligt landstingens öppenvårdstaxa.
Inför varje behandling lämnar vi alltid en skriftlig prisuppgift och behandlingsförslag samt går igenom eventuell alternativ behandling för att du ska kunna välja det som passar dig bäst.
Mer information får du av oss i tandvårdsteamet.
Tandvårdsstödet
Det statliga tandvårdsstödet består av två stödformer:
- ett allmänt tandvårdsbidrag
- ett skydd mot höga kostnader
Allmänt tandvårdsbidrag
Du får ett tandvårdsbidrag i form av ett tillgodohavande hos Försäkringskassan. Storleken på bidraget varierar
med åldern och du kan använda det som delbetalning för tandvård hos valfri tandläkare eller tandhygienist.
- Är du 20- 29 år blir bidraget 300 kr per år (600 kr under två år)
- Är du 30-74 år blir bidraget 150 kr per år (300 kr under två år)
- Är du 75+ blir bidraget 300 kr per år (600 kr under två år)
Syftet med bidraget är att stimulera dig till att gå till tandläkaren regelbundet.
Du har pengarna tillgodo den 1 juli varje år och kan spara dem i högst två år för betalning av tandvård.
Försäkringskassan håller reda på hur mycket du har kvar.
Tandvårdsersättning - skydd mot höga kostnader
Kostnader upp till 3 000 kronor av referenspriset, d v s grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet, får du som är över 20 år betala själv. Du kan använda det allmänna tandvårdsbidraget som delbetalning.
För kostnader på 3 001-15 000 kronor av referenspriset*) får du 50 procent ersättning.
För kostnader över 15 000 kronor av referenspriset*) får du 85 procent ersättning.
Det statliga tandvårdsstödet är tänkt till tandvård som gör dig fri från smärta och sjukdomar. Att du kan äta, tala och tugga samt bidra till ett godtagbart utseende. Om du däremot vill ha en annan typ av behandling får du betala den tillkommande kostnaden själv. Kosmetisk tandvård ingår exempelvis inte i det statliga tandvårdsstödet.
Fri prissättning
Din tandläkare tillämpar fortfarande fri prissättning och det kan vara något annat än referenspriset*).
Tandhälsoregistret
Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att upprätta ett tandhälsoregister för att kunna framställa statistik, göra en kvalitetssäkring och utvärderingar inom tandvårds- och tandhälsoområdet. Informationen ska också kunna användas i samband med forskning.
Din tandläkare kommer att lämna in uppgifter om hur många tänder du har, hur många av dem som är friska och vilka som har fått behandling. Tandläkaren måste alltid skicka in uppgifter om dina behandlingar till Försäkringskassan, som sedan vidarebefordrar dem till Socialstyrelsen.
*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet