Pedodonti Vårterminen 2015 VECKOSCHEMA kurs 9 (11V) Lärobok

2015-01-12
Pedodonti Vårterminen 2015
VECKOSCHEMA kurs 9 (11V)
Lärobok: Pediatric Dentistry - A Clinical Approach. Second edition.
Wiley-Blackwell 2009
Inläsning av kapitel i boken inför gruppgenomgång enligt nedan.
Övriga kapitel egen inläsning.
Teoriblock
1. Introduktion: Rutiner, Arbetsordning, Visning av kliniksal.
Kommunikation och bemötande inom vården.
Film - klinisk undersökning, barnpatient 7 år.
2. Undersökning av barnpatient: Journalhantering.
Inläsning kapitel 7 och 8.
3. Anestesi, lagning av primära tänder: Inläsning kapitel 5 och 10.
4. Fissurförsegling och lagning av unga permanenta tänder:
Inläsning kapitel 9 och kapitel 10.
5. Extraktion primära tänder: Inläsning kapitel 20 sid. 303-307.
6. Pedodontisk endodonti: Inläsning kapitel 12.
7. Rådgivning till småbarnsföräldrar: Film, inläsning kapitel 9.
8. Akuttandvård och receptskrivning: Inläsning kapitel 12 sid. 163-165, kapitel 20
sid. 298-303.
Genomgång av teoriblock sker i grupprum 417, 4tr.
Patientbehandlingar och demonstrationer äger rum på kliniksal 4tr.
Ortodontikonsult vecka 17.
Klinikuppgifter: Självstudier vid sena återbud och uteblivna patienter. Se särskild pärm på
kliniksal. Vid återbud/uteblivande kan tillfälle ges till auskultation på specialistkliniken.
Veckoangivelser avser alltid kalendervecka.
1
2015-01-12
Vecka 4, 15 01 19- 15 01 23 (Upprop pedodonti onsdag 21/1 kl 10.10, sal 933)
Grupp Dag
Tid
Klinik
Teori
A
Torsdag 13.00
Introduktion, undersökning av barnpatient,
417
C
Fredag
08.00
Introduktion, undersökning av barnpatient
417
B
Fredag
13.00
Introduktion, undersökning av barnpatient
417
Vecka 5, 15 01 26- 15 01 30
Grupp Dag
Tid
Klinik
Teori
C
Samling
B
A
Tisdag
Tisdag
Fredag
08.00
08.30
11.00
13.00
13.30
16.00
08.00
08.30
11.00
Patient
Genomgång undersökning av barnpatient
Samling
Patient
Genomgång undersökning av barnpatient
Samling
Patient
Genomgång undersökning av barnpatient
Vecka 6, 15 02 02- 15 02 06
Grupp Dag
Tid
Klinik
Teori
C
Samling
B
A
Tisdag
Tisdag
Fredag
08.00
08.15
10.00
13.00
14.45
15.00
08.00
08.15
10.00
Patient
Anestesi, lagning av primär tand
Anestesi, lagning av primär tand
Samling
Patient
Samling
Patient
Anestesi, lagning av primär tand
Vecka 7, 15 02 09- 14 02 13
Grupp Dag
Tid
Klinik
Teori
C
Samling
B
A
Tisdag
Tisdag
Fredag
08.00
08.15
10.00
13.00
14.45
15.00
08.00
08.15
10.00
Vecka 8, 15 02 16- 15 02 20
Patient
Fissurförsegling och lagning
Fissurförsegling och lagning
Samling
Patient
Samling
Patient
Fissurförsegling och lagning
Examensarbete, studentsportardag
2
2015-01-12
Vecka 9, 15 02 23- 15 02 27
Grupp Dag
C
Tisdag
B
A
Tisdag
Fredag
Tid
08.00
08.15
10.00
13.00
14.45
15.00
08.00
08.15
10.00
Klinik
Teori
Samling
Patient
Extraktion primära tänder
Extraktion primära tänder
Samling
Patient
Samling
Patient
Extraktion primära tänder
Vecka 10, 15 03 02 - 15 03 06
Grupp Dag
Tid
Klinik
Teori
C
Samling
Tisdag
B
Tisdag
A
Fredag
08.00
08.15
10.00
13.00
14.45
15.00
08.00
08.15
10.00
Patient
Pedodontisk endodonti, bokdiskussion
Pedodontisk endodonti, bokdiskussion
Samling
Patient
Samling
Patient
Pedodontisk endodonti, bokdiskussion
Vecka 11, 15 03 09 - 15 03 13
Grupp Dag
Tid
Klinik
Teori
C
Samling
B
A
Tisdag
Tisdag
Fredag
08.00
08.15
10.00
13.00
13.15
15.00
08.00
08.15
10.00
Patient
Patient
Samling
Patient
Patient
Samling
Patient
Patient
Vecka 12, 15 03 16- 15 03 20
Skrivning Pedodonti 20/3, kl 13-17
Grupp Dag
Tid
Klinik
Teori
C
B
A
Tisdag
Tisdag
Fredag
08.00
08.15
10.00
13.00
13.15
15.00
08.00
08.15
10.00
Samling
Patient
Patient
Samling
Patient
Patient
Samling
Patient
Patient
3
2015-01-12
Vecka 13, 15 03 23 - 15 03 27
Grupp Dag
Tid
Klinik
Teori
C
Samling
B
A
Tisdag
Tisdag
Fredag
08.00
08.15
10.00
13.00
14.45
15.00
08.00
08.15
10.00
Patient
Inför rådgivning till småbarnsföräldrar
Inför rådgivning till småbarnsföräldrar
Samling
Patient
Samling
Patient
Inför rådgivning till småbarnsföräldrar
Vecka 14, 15 03 30 - 15 04 03
Examensarbete
Vecka 15, 15 04 06 - 15 04 10
Examensarbete
Vecka 16, 15 04 13- 15 04 17
Grupp Dag
Tid
Klinik
Teori
C
Samling
B
A
Tisdag
Tisdag
Fredag
08.00
08.15
10.00
13.00
13.15
15.00
08.00
08.15
10.00
Patient
Patient
Samling
Patient
Patient
Samling
Patient
Patient
Vecka 17, 15 04 20- 15 04 24
Grupp Dag
Tid
Klinik
C
B
A
Tisdag
Tisdag
Fredag
08.00
08.15
10.00
13.00
13.15
15.00
08.00
08.15
10.00
Samling
C2 Patient
C1 Patient
Samling
B2 Patient
B1 Patient
Samling
A2 Patient
A1 Patient
Ort.konsult
Teori
C1: Ort.konsult
C2: Ort.konsult
B1: Ort.konsult
B2: Ort.konsult
A1: Ort.konsult
A2: Ort.konsult
4
2015-01-12
Vecka 18, 15 04 27 - 15 05 01
Dag
Tid
Klinik
Grupp
C
Tisdag 08.00
08.15 Patient
10.00
B
Tisdag 13.00
14.45
15.00 Patient
A
Fredag
1:a maj
Vecka 19, 15 05 04 - 15 05 08
Grupp Dag
Tid
Klinik
C
B
A
A
Tisdag
Tisdag
Fredag
Fredag
08.00
08.15
10.00
13.00
13.15
15.00
08.00
08.15
10.00
13.00
14:45
15.00
Patient
Patient
Patient
Patient
Patient
Patient
Patient
Vecka 20, 15 05 11 - 15 05 15
Vecka 21 15 05 18 - 15 05 22
Grupp Dag
Tid
Klinik
C
Tisdag
B
Tisdag
A
Fredag
08.00
08.15
10.00
13.00
13.15
15.00
08.00
08.15
10.00
Patient
Patient
Teori
Samling
Akuttandvård, receptskrivning
Akuttandvård, receptskrivning
Samling
Helgdag
Teori
Samling
1/3 teori
1/3 teori
Samling
1/3 teori
1/3 teori
Samling
1/3 teori
1/3 teori
Akuttandvård, receptskrivning
Samling
1/3 teori
Examensarbete
(omförhör pedodonti 12/5 kl 8-12
Teori
Samling
1/3 teori
Reservtid/ utvecklingssamtal
Samling
Reservtid/ utvecklingssamtal
1/3 teori
Samling
Patient
Reservtid/ utvecklingssamtal
5
2015-01-12
Vecka 22 15 05 25 – 15 05 29
Grupp Dag
Tid
Klinik
Teori
C
Samling
B
A
Tisdag
Tisdag
Fredag
08.00
08.15
10.00
13.00
14.45
15.00
08.00
08.15
10.00
Patient
Reservtid/ utvecklingssamtal
Reservtid/ utvecklingssamtal
Samling
Patient
Samling
Patient
Reservtid/ utvecklingssamtal
Vecka 23 15 06 01 – 15 06 05
Grupp Dag
Tid
Klinik
Teori
C
Samling
B
A
Tisdag
Tisdag
Fredag
08.00
08.15
10.00
13.00
13.15
15.00
08.00
08.15
10.00
Patient
Patient
Samling
Patient
Patient
Samling
Patient
Patient
GLAD SOMMAR!
6