Sagan om Snödrottningen: Från splittring till helhet

Svenska C G Jung Stiftelsens Vänner i Stockholm
Vårprogram 2015 i Stockholm
i samarbete med
Sagan om Snödrottningen:
Från splittring till helhet
Föredrag med Suzanne Gieser, fil dr och leg psykoterapeut
Sagor och myter är enligt C. G. Jung egentligen en berättelse om vår egen psykologiska
resa till helhet, med hinder och utmaningar
på vägen. H.C. Andersens saga Snödrottningen är ett fantastiskt exempel på det.
Sagan dignar av symboler som liknar de som
finns i Kabbalans och alkemins bildvärld. I
seminariet utforskar vi några av symbolerna
tillsammans. En bra föreberedelse är att läsa
sagan innan ni kommer.
Suzanne Gieser är fil dr och leg psykoterapeut. Författare till bl a den ”Innersta
kärnan” som behandlar C.G. Jungs tankeutbyte mellan kvantfysikern Wolfgang Pauli
och C.G. Jung samt ”Psykoterapins pionjärer
i Sverige”, som behandlar psykoterapins
historia i Sverige.
Tid: Plats: Kostnad: Anmälan: Lördag 31 januari kl 14.00 – 16.30
Sensus, Medborgarplatsen, sal 402 plan 4
100:- (icke medlemmar 150:-). Personer under 26 år gratis.
Ingen förhandsanmälan
1
Manligt, kvinnligt och androgynt
i 1 Mosebok och gnostiska källor.
Föredrag med Jörgen Magnusson, docent
Det finns en utbredd uppfattning att de bibliska skapelseberättelserna säger att mannen skapades före
kvinnan. Denna tolkningstradition har varit mycket stark och även använts för att motivera manlig överhöghet. Feministteologer har ifrågasatt denna läsning av 1 Mosebok. Docent Jörgen Magnusson presenterar dessa feministiska läsningar och visar även på deras antika, gnostiska föregångare. På så vis presenteras ofta förbisedda läsningar av de bibliska myterna och deras betydelse för myternas budskap om manligt
och kvinnligt.
Tid: Lördag 28februari kl 14.00 – 16.30
Plats: Sensus, Medborgarplatsen, sal 402 plan 4
Kostnad: 100:- (icke medlemmar 150:-). Personer under 26 år gratis.
Anmälan: Ingen förhandsanmälan
2
3
Gollum: repulsive shadow,
or a guide in the darkness?
Föredrag med Aileen Young, jungiansk analytiker
Gollum is a central character in J.R.R Tolkien’s epic tale, The Lord of the Rings. He is obsessed
with the Ring. He shadows the Hobbits, whom he pursues in the hope of regaining possession of
this powerfully evil Ring. The Hobbits are on an extraordinary journey into the Land of Darkness to
destroy the Ring in Mount Doom where it was originally made.
Symbolically, Gollum is a shadow figure, representing all the qualities that civilized Hobbits, and
humans, find repulsive and abhorrent. Can you imagine Gollum as your ‘new best friend’? Would
you be ready to trust a smelly, dirty, untrustworthy murderer to lead you into ‘the Land where the
Shadows Lie? This is exactly what the hobbit, Frodo, must do in order to complete his journey and
achieve his goal.
Sometimes the unconscious presents us with such characters, with whom we have to engage to
further the work of our individuation.
In this talk, the focus of attention will be on the complex and mercurial nature of Gollum, as a
Shadow figure in the unconscious and on his relationship with Frodo. I will also explore how an
engagement with shadow aspects is imperative for the experience of psychic aliveness and for real
psychological development.
It would be helpful, but not essential, for participants to read a synopsis of the story of the Lord of
the Rings, or to view the Peter Jackson films, in advance of the presentation.
Aileen Young is a Jungian Analyst, working in private practice in north county Dublin, Ireland. She
has lectured on Jungian topics on several training courses in Dublin. She is the current president of
the Irish Society of Jungian Analysts.
Tid: Plats: Kostnad: Anmälan: 4
Lördag 28 mars kl 14.00 – 16.30
Sensus, Medborgarplatsen, sal 402 plan 4
100:- (icke medlemmar 150:-). Personer under 26 år gratis.
Ingen förhandsanmälan
Årsmöte
Tid: Lördag 18 april kl 13.00 - 14.00
Plats: Sensus, Medborgarplatsen, sal 402 plan 4
Från Het Passion till Fördjupad Kärlek
Föredrag med Gunilla Midböe, jungiansk analytiker IAAP
Den mytologiska sagan Amor
och Psyche som den berättas av
Apulejus, tolkas av E. Neumann
och som vi kan reflektera över
den idag. En presentation om
det maskulina, det feminina och
hur vi ska få ihop det?
Myter och sagor fungerar som nycklar för att få syn
djupt liggande arketypiska mönster. De gör det till
synes osynliga synligt och de kommer med ett universellt symbolspråk som talar till djupa skikt inom
oss. Den jungianske psykoanalytikern Erich Neumann
(1905-1960) har sett myten om Amor (Eros) och
Psyche som en skildring av kvinnligt hjälteskap och
jag läser den också som ett mönster för hur män och
kvinnor kan skapa en fruktbar kärleksrelation. Vad
jag vill peka på är en tvetydighet, gestaltad i myten
och i hög grad i det verkliga livet. Min presentation utgår från Neumanns text om Amor och Psyche
(1952/1971.) En sammanfattning av den mytologiska
sagan om Amor och Psyche finner du på min hemsida.
på
Referenser:
Apulejus, L (1960) Den Gyllne Åsnan. Stockholm: Tidens Förlag.
Neumann, E. (1952/1971) Amor and Psyche. The psychic development of the feminine. New York: Princeton
University Press.
Gunilla Midbøe är socionom, leg. psykoterapeut och handledare samt jungiansk psykoanalytiker (IAAP, DSAP.)
Hon var anställd vid Landstinget i Värmland och inom S:t Lukas i Värmland under trettio år som familjerådgivare, psykoterapeut, handledare och utbildare. Gunilla arbetar nu i egen privatpraktik i Arvika. www.gunillamidboe.se
Tid: Plats: Kostnad: Anmälan: Lördag 18 april kl 14.00 – 16.30
Sensus, Medborgarplatsen, sal 402 plan 4
100:- (icke medlemmar 150:-). Personer under 26 år gratis.
Ingen förhandsanmälan
5
Tiggaren inom oss och utanför oss
Shared archetypes, personal meaning
Helgseminarium med dr Erel Shalit och dr Nancy Swift Furlotti
på Djurönäsets kursgård i Stockholms skärgård
Friday May 15 – Sunday May 17, 2015
Varje dag möter vi numera tiggare på våra gator.
Ibland ger vi en slant.Ibland tittar vi bort. Men bilden av tiggaren stannar kvar.
Och leder till olika känslor.
Vi har också en inre tiggare inom oss som vädjar om att bli sedd och hörd.
Vad han eller hon tigger om kommer vi att utforska tillsammans med Dr Erel Shalit och
Dr Nancy Furlotti.
During this weekend we will share theoretical and experiential aspects of the collective psyche,
mostly by means of amplification of dreams.
The experiential parts can be held in Swedish (i.e., theoretical aspects most likely delivered in English, but the actual work in Swedish; all sessions combine theory and experiential work, unless stated
‘lecture’)
All dream sessions combine theoretical parts and experiential work (or play).
By means of the participants’ dreams, we shall trace themes and archetypal images that might be
relevant for the temporary community that has come together for the workshop. The dreamer who
shares a dream is a messenger, who brings the dream for the community to explore its images and
significance. While the work is experiential, it is didactic by nature, rather than directly therapeutic
for the dreamer.
Tid:
Plats: Kostnad: Anmälan: 6
Fredag 15 maj - söndag 17 maj
Djurönäsets kursgård www.djuronaset.com
Dubbelrum 4800:- (icke medlemmar 5300:-).
Enkelrum 5200:- (icke medlemmar 5700:-)
Anmälan skickas till [email protected] eller per telefon 0708-961858. Det går också bra att anmäla sig via vår hemsida www.jungstiftelsen.se. Anmälningsavgift (ej återbetal
ningsbar) 1000:- betalas via hemsidan eller till plusgiro 831 13 52-2
Dr. Erel Shalit Dr. Erel Shalit was born and raised in Sweden. He is a Jungian
psychoanalyst in Tel Aviv, past President of the Israel Society of Analytical Psychology, and founding Director of the Jungian Analytical Psychotherapy Program
at Bar Ilan University. He is a past Director of the Shamai Davidson Community
Mental Health Clinic, at the Shalvata Psychiatric Centre in Israel.
He is chair of the forthcoming Jung Neumann Letters Conference, April 24-26,
2015.
He is the author of several books, among them The Cycle of Life: Themes and
Tales of the Journey; Enemy, Cripple & Beggar: Shadows in the Hero’s Path; The
Complex: Path of Transformation from Archetype to Ego (which has also been
published in Swedish); and the novella Requiem: A Tale of Exile and Return; and
with Nancy Swift Furlotti, he has edited The Dream and its Amplification.
He is the editor of a forthcoming, previously unpublished book by Erich Neumann, Jacob and Esau: On
the Collective Symbolism of the Brother Motif, and a volume to be co-edited with Murray Stein, as well as
the author of a forthcoming book on The Human Soul: Lost in Transition at the Dawn of a New Era.
Nancy Swift Furlotti, Ph. D. is a Jungian Analyst in private practice in Los
Angeles and Carpinteria, CA.
She is past president of the Philemon Foundation and the C.G. Jung Institute
of Los Angeles, where she trained. She has numerous publications and lectures
internationally on Jungian topics, mythology, and the environment. Dr. Swift
Furlotti established the Carl Jung Professorial Endowment in Analytical Psychology at the Semel Institute for Neuroscience and Human Behavior at UCLA. She
is also on the board of the Foundation for Anthropological Research & Environmental Studies (FARES) and has recently joined the Pacifica Graduate Institute
Board of Trustees.
Program
Fredag
11.00 - 12.00 ankomst och incheckning
12.00 - 13.00 lunch
13.00 - 17.00 Dream session I.
Introduction and beginning of the dream work
18.00 - 20.00 middag
20.00 - 21.00 Evening Lecture: The Beggar at the Gates of the Self
(or in free Swedish translation: “Tiggaren inom oss och utanför oss”)
Lördag
7.00 - 9.00 Frukost
9.00 - 12.00 Dream session II.
12.00 - 13.30 Lunch
13.30 - 14.30 Lecture: The Red Thread – Nancy Swift Furlotti on the Red Book
14.30 - 17.00 Dream session III.
18.00 - 20.00 Middag
Sunday:
7.00 - 9.00 Frukost
9.00 - 12.00 Dream session IV.
12.00 - 13.00 Lunch
13.00 - 16.00 Shared myth, personal meaning – sharing and conclusion
7
Vägbeskrivning
Följ väg 222 från Stockholm ut på Värmdö till Djurönäset på Djurö, 42 km från Stockholm och 82
km från Arlanda.
Besöksadressen är Seregårdsvägen 1, Djurhamn. Vägen som passerar Djurönäset heter Sollenkrokavägen. För din GPS är positionen lat.59,2985 long.18,6740
Med buss.
Ta SL-buss, linje 433 eller 434 från Slussen. Restiden är ca 50 minuter och hållplatsen heter
”Djurönäset”. För busstider gå in på www.sl.se och använd färdplaneraren där.
‘This is an optimistic book by an original new voice on the psychoanalytic scene.
Giorgio Tricarico adds his voice to those of us who, like Jung, emphasise the
prospective, teleological elements in the human psyche, our inherent longings for
a full realisation of the potentials latent in the self, emergent around the constellating
impact of important relationships in the interpersonal environment. By embracing
the psyche’s potential for self-realisation and the life-quickening effect of
relationship on the activation of our full possibilities as humans, Giorgio Tricarico
places himself squarely in the tradition of some of my favourite writers and
mentors, including Jung.’
—Donald E. Kalsched, from the Foreword
THE LABYRINTH
OF POSSIBILITY
A THERAPEUTIC FACTOR IN ANALYTICAL PRACTICE
THE LABYRINTH OF POSSIBILITY
What exactly happens between the patient and the analyst when therapy is
effective? Profoundly unsatisfied by the orthodox but vague explanation that “the
therapeutic factor is the relationship”, Giorgio Tricarico explores a hypothesis that
is able to comprehend many different methods of both therapy and analysis.
Starting from his own clinical experience, Tricarico runs into the image of the
classical labyrinth (Daidalon) and a deeper analysis of what this symbol implies,
revealing it as a symbol of “Possibility”. The worldwide presence in different
cultures and ages of the labyrinth as such a symbol may indeed point to the
existence of an element beyond it, whose activation in the relationship between
patient and analyst could be a fundamental factor for psychic change. Different
methods of cure, seen through the lenses of the hypothesis expressed, may share
a common factor of transformation. With the help of clinical cases, the concept of
“impossibility” in analysis is also explored. Situations in which every change
seems to be impossible compel us to widen our concept of possibility and to return
to its original meaning, far away from the omnipotent one the Western world
blindly keeps repeating.
TRICARICO
Ni som lyssnade på Giorgio Tricarico i höstas, eller ni som missade hans föreläsning, kan nu läsa hans nyutkomna bok The Labyrinth of Possibility.
”What exactly happens between the patient and the analyst when therapy is
effective? Profoundly unsatisfied by the orthodox but vague explanation that “the
therapeutic factor is the relationship”, Giorgio Tricarico explores a hypothesis
that is able to comprehend many different methods of both therapy and analysis.”
GIORGIO TRICARICO
FOREWORD BY DONALD E. KALSCHED
GIORGIO TRICARICO is a clinical psychologist and a Jungian analyst member
of the International Association for Analytical Psychology.
All Karnac titles are available as eBooks from karnacbooks.com and other eBook vendors
ISBN
KARNAC BOOKS
www.karnacbooks.com
9
978-1-7822017-6-2
781782
201762
Intresserade av en drömgrupp?
Vi planerar att starta en drömgrupp till hösten. Om du är intresserad, kontakta Helena Isaksson
[email protected], tel 0709-223546
I Ching-seminarier
Malena Ivarsson håller tre I Ching-seminarier under våren. Seminarierna äger rum kl 13 - 17 på Birger Jarslgatan 2
söndagarna 1 februari, 5 april och 3 maj. Kostnad 500:-/gång. Anmäl er till [email protected]
Svenska C G Jung Stiftelsens Vänner i Stockholm
Ordf.: Anna-Brita Krakenberger, Kevingeringen 25, 182 50 Danderyd, tel 08-755 06 29, 0708-961858 eller 0734-129375,
E-post [email protected]
Kassör: Tofte Frykman, Mellangatan 3, 571 41 Nässjö, tel: 0380-756 19, 070-732 78 65, E-post [email protected]
Sekreterare: Helena Isaksson, Ribbings Väg 8 B, 192 52 Sollentuna, 08-353964, 0709-223546, [email protected]
Ord ledamöter:
Ulla Olin Stridh, Blomstigen 2, 181 41 Lidingö, tel 08-765 10 72, 073-5008993, E-post [email protected]
Inger Säfvestad, Mottagning: Gräsgatan 8,nb, 118 60 Stockholm, tel 0703 984 186, E-post [email protected]
Suppleanter:
Suzanne Gieser, Timmermansgränd 1, 118 65 Stockholm, tel 08-556 055 25, 070-2361089, E-post [email protected]
Manfred Peters, Pilgatan 13, 112 23 Stockholm, tel 08-400 206 30, 070-676 28 00, E-post [email protected]
Malena Ivarsson, Furusundsgatan 3, 11537 Stockholm, tel 070-4923611, E-post [email protected]
Maria Norberg, Reginavägen 60, 13150 Saltsjö-Duvnäs, tel: 08 - 716 22 74, epost; [email protected]
Medlemsavgift 250:- , studerande och arbetslösa 125:Föreningens pg 831 13 52-2
8