Med barnets utveckling i fokus

Sortimentsöversikt
WHO rekommenderar exklusiv amning de första sex
månaderna och fortsatt amning under introduktion av
föda. I de fall barnet inte får bröstmjölk eller amningen
inte räcker till, erbjuder Semper modersmjölksersättningar.
Bröstmjölkens näringsinnehåll7
Lika utveckling för alla barn
Hjärnan och immunförsvarets utveckling
I nya BabySemp har en stor del av det vegetabiliska
fettet ersatts med mjölkfett och dessutom berikats med
MFGM. MFGM är betydelsefullt för god utveckling av
hjärnan och immunförsvaret. Du kan du läsa mer på
föregående sida.
Normal tillväxt med låg proteinnivå
BabySemp har ett lågt innehåll av protein för normal
tillväxt. Proteinnivån kan hållas låg genom en berikning
av alfa-laktalbumin och nivån följer EFSAs rekommendationer8. Tumme-studien visade att barnen på ett naturligt
sätt reglerade sitt energiintag vid olika energitäthet och
proteinnivå, något man tidigare inte påvisat hos barn
som får modersmjölksersättning.
Uppstötningar och lättare
matsmältningsbesvär
BabySemp 1
BabySemp 1 Lemolac
BabySemp 1 Lemolac SensiPro
Komplett modersmjölksersättning.
Ett sänkt pH gör den mer l­ättsmält för
barn med lättare mat­smältningsbesvär,
magknip eller små uppstötningar.
Berikad med Lactobacillus reuteri
­Protectis®. Passar till barn med
kolik­symtom, så som trög mage,
gas­bildning och kräkningar. Kan
förebygga förstoppning.
•
•
•
•
M
jölkfett och MFGM
Omega 3 & 6
GOS
Låg proteinnivå
Koliksymptom,
uppstötningar och
matsmältningsbesvär
Med barnets
utveckling
i fokus
BabySemp 1
finns även
som drickfärdig.
BabySemp 2
BabySemp 2 Lemolac
BabySemp 2 Lemolac SensiPro
Tillskotts­näring. Innehåller mer ­energi,­­
protein och järn än modersmjölks­­­
ersättning.
Ett sänkt pH gör den mer lättsmält för
barn med lättare matsmältningsbesvär.
Berikad med Lactobacillus reuteri
­Protectis®.. Extra lättsmält för barn
med matsmältingsbesvär. Kan förebygga förstoppning.
• Mjölkfett
• Omega 3 & 6
• GOS
BabySemp 2
finns även
som drickfärdig.
Den enda
modersmjölksersättningen
med MFGM*
* Mjölkfettkulemembran.
BabySemp 3
Tillskottsnäring. Kan ges som alternativ/
komplement till amning och komjölk.
BabySemp 3
finns även
som drickfärdig.
Droppen illustrerar ­den nya
­fettsammansättningen i BabySemp.
En mage i balans
Det energigivande näringsämne det finns mest av i
bröstmjölk är kolhydraten laktos, dvs mjölksocker. Nya
BabySemp har endast laktos som kolhydratkälla. Laktos
anses bland annat ha gynnsamma effekter på tarmfysiologi och uppmjukning av faeces9. Det tredje största
näringsämnet är oligosackarider, som är prebiotiska
fibrer. Genom att berika BabySemp med galaktooliogosackarider, GOS, kan vi naturligt efterlikna de bröstmjölksuppfödda barnens tarmfunktion och mikroflora10.
Även det värdefulla proteinet alfa-laktalbumin har i
studier visat en gynnsam inverkan på tarmens funktion11.
Med nya BabySemp har vi kommit ännu ett steg
närmare vår vision: Lika utveckling för alla barn.
BabySemp 4
En anpassad mjölkdryck för barn.
Den innehåller mindre salt och protein
jämfört med vanlig komjölk samt är
berikad med vitamin D och järn.
Modersmjölksersättning och tillskottsnäring används som tillägg eller ersättning för bröstmjölk enligt rekommendation från hälso- och sjukvårdspersonal.
Har du frågor, kontakta gärna någon av våra produktspecialister. Hitta din
produktspecialist på www.semperbarnmat/nutrition/kontakt
Semper AB, Box 1101, 172 22 Sundbyberg
2015 09
Den näringsmässiga sammansättningen i bröstmjölk är
unik och motsvarar behoven hos det snabbväxande
barnet perfekt. Därför blir bröstmjölk den naturliga förebilden när modersmjölksersättningen utvecklas. När det
gäller innehåll, men också när det gäller effekter, är den
nya BabySemp närmare bröstmjölk än vi någonsin varit.
FRÅN 6 MÅN
Mjölkfett
FRÅN 9 MÅN
Kolhydrater
– Laktos
FRÅN FÖDSELN 0+
Oligosackarider
FRÅN 1 ÅR
Protein
För normal tillväxt och
utveckling av benstomme,
hjärna, immunförsvar och
mag-tarmfunktion
Informationen är endast avsedd för vårdpersonal