Gothia Science Park 2015-06-15

Gothia Science Park 2015-06-15
Ta nya kliv inom projektledning
Elisabeth Kamel senior certifierad projektledare,
författare till ”Årets Projektledarbok”
Projekt – allt möjligt?
Skillnader mellan projekt
• Komplexitet
- Antal personer i projektet?
- Antal intressenter?
- Hel- eller deltid?
- Enkel lösning?
- Likartad kompetens i teamet?
- Liten investering?
• Budgeten är fast?
•Tidsfönster för leveransen?
•Funktionaliteten måste hålla en tydlig nivå?
•Risker
- Ekonomisk risk?
Elisabeth Kamél
•Projektledare i 18 år
•Författare
• Driver Projektkliniken AB
• Projektledningslärare
•IPMA B-certifierad
• Assessor inom IPMA
• Redaktör/skribent för
Bonniers PL-handbok
”Med sin passion för projektledning går Elisabeth före och
visar vad som är möjligt för att få fram det allra bästa
ur en organisationen ”
Lite stressad?
Vad händer i kroppen?
• sover dåligt
• känner en stor trötthet
• lätt irriterad
• rastlös
• svårt att koppla av och varva ner
• olustkänslor, oro, rädsla och ångest
• Svårigheter att koncentrera sig
• problem med magen
• huvudvärk eller stelhet och värk
Vad behövs för att vända uppåt?
VILA! RENSA!
Stresshanteringsförmågor
• Perspektivförmåga
• Autonomi
• Samhörighet
• Mental reglering
• Aktiv kroppskännedom
• Aktiv vila
• Fysisk energihantering
Hur undviker du väggen?
• Prioritera det som är viktigt
• Lär dig säga nej
• Fokusera på en sak i taget
• Jobba med stresshantering
Nätverka
Syfte och nytta
• Utveckling
• Kontakter
•Praktisk nytta
• Bollplank
-Sätta ord på det som händer
-Få distans till det som händer
• Se flera perspektiv
• Kan bidra, stötta med lösningar, nya idéer
James Humes
”The art of communication is the language of
leadership”
Årets Projektledarbok
Juryns motivering:
"En lättläst och engagerande bok om ett mycket viktigt ämne som många gånger fått
stå tillbaka i projektlitteraturen där istället ganttscheman och kostnadsberäkningar
lyfts fram. Elisabeth Kamél har bytt perspektiv och går igenom den kommunikation
som behövs när man som projektledare planerar, organiserar, styr, följer upp och
rapporterar allt som berör projektet. Hon exemplifierar med många personliga
erfarenheter, och lyfter fram forskningsresultat från kommunikationsvetenskapen,
vilket sammantaget bidrar till att göra bokens innehåll både läsvärt och lärorikt. Det
här är en bok om kommunikation mellan människor som håller, på riktigt!"
Multi-tasking?
Vad händer i hjärnan?
Vad borde du göra i stället?
• Lagra och automatisera mer
• Prioritera och gör saker i rätt ordning
•Variera din uppmärksamhet
Du mår som du tänker…
”Du mår som du tänker. Det är bevisat. I början av 2000-talet gjorde en
rad internationellt erkända hjärnforskare ett banbrytande avslöjande:
Hjärnan är formbar och kan bilda nya celler – och är därmed
förändringsbenägen.
Alltså: Är du psykiskt stabil så kan själv styra din hjärna. Tänker du positiva
tankar så blir du glad. Svårare än så är det inte.
Att välja glädje kan göra dig till en vinnare på många sätt.”
Effekter av gott tillstånd
• Fattar bättre beslut
• Löser problem bättre
• Bättre relationer
•…
• Lever längre, uppemot 7 år längre
Hur man tar sig dit
• Bestäm dig för vilket fokus du vill ha
• Bestäm dig för vad som är viktigt för dig
•Träna, och träna lite till
•Förstå mer om hur hjärnan fungerar
1. Fokus på en sak i taget
2. Hamnar du i dödläge – hitta din speciella
väg för att bryta det
3. Schemalägg din dag
4. Koppla bort ”allt plingande”
5. Sätt ord på det som händer dig
Mitt dagsschema – exempel
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Speca grundstenarna i det nya temat
Utveckla den mest komplexa grundstenen
Läs och hantera mejl
Plocka fram det jag behöver till mötet
Gå på planerat möte
Skriva in uppgifter som jag fått på mötet
Ta lunchpaus
Utveckla den lättaste av grundstenarna från morgonen
Gå på djupet i den mest komplexa (tillbaka till punkt 2)
Ta en paus
Fördjupa den lättaste
Lös uppgifterna från mötet
Läs och hantera mejl
Avsluta med att titta igenom dagens resultat, och känn dig nöjd
med det du presterat!
Dagsschema – energiåtgång
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Speca grundstenarna i det nya temat
- HÖG
Utveckla den mest komplexa grundstenen
- HÖG
Läs och hantera mejl
- LÅG
Plocka fram det jag behöver till mötet
- LÅG
Delta i planerat möte
– MELLAN - HÖG
Skriva in uppgifter som jag fått på mötet
- LÅG
Ta lunchpaus
- LÅG
Utveckla den lättaste av grundstenarna från morgonen - MELLAN
Gå på djupet i den mest komplexa (tillbaka till punkt 2) - HÖG
Ta en paus
- LÅG
Fördjupa den lättaste
- MELLAN
Lös uppgifterna från mötet
– MELLAN-HÖG
Läs och hantera mejl
- LÅG
Avsluta med att titta igenom dagens resultat, och känn dig nöjd med
det du presterat!