Höstens alla föreläsningar och utbildningstillfällen finns här.

HLR och Brand
Grundläggande utbildning i brandskydd samt Hjärt- och lungräddning
Innehåll:
Grundläggande brandskydd: Var uppstår brand?
Brandförloppet. Vad händer? Val av släckutrustning.
Hur kan man förebygga? Praktiskt handhavande av
släckredskap. Att släcka brand i kläder.
Hjärt- och lungräddning
Att använda hjärtstartare
Första hjälpen
Praktiska övningar
Utbildare
Brand: Räddningstjänsten i Kristianstad
HLR: Furuboda,
Glenn Johansson,badmästare
Datum: 23 september och 6 oktober 2015
Plats: Aulan på Furuboda, Yngsjö
Tid:
09.00 - 16.00
Pris:
1 900 kronor, lunch samt för- och eftermiddagsfika ingår. Ange specialkost vid bokning
Anmälan:
[email protected]
Glenn Johansson,
badmästare på Furuboda
med mångårig erfarenhet av
utbildning i HLR och Hjärtstartare.
tel: 044 78 14 610
Sista anmälningsdag:
15 september respektive 21 september
Furuboda Kompetens
Postadress: 296 86 Åhus, Besöksadress: Furubodavägen 247, Yngsjö
Telefon: 044-781 46 00
E-post: [email protected]
Hemsida: furuboda.org
AKK
Grundläggande kunskap om alternativa kommunikationssätt
Innehåll:
Vad är AKK – för vem eller vilka? Hur använda AKK och
varför? Visning av manuella och digitala system, tecken,
bild och symbolkommunikation.
Medverkande:
Leg Logoped Håkan Larsson har arbetat med AKK i
mer än 30 år och har stor kunskap om den tekniska
utveckling som pågår inom AKK-området.
Leg arbetsterapeut Ulla Ekeberg har lång erfarenhet
av AKK-arbete från habiliteringsverksamhet. Ulla och
Håkan arbetar på Furuboda med att utveckla kommunikationen för personer som har medfödda och
förvärvade skador.
Håkan Larsson och Ulla Ekeberg
Mathilda Ekstrand
Mathilda Ekstrand, AKK-användare
Philip Fransson, AKK-användare
Dagen vänder sig till assistenter, pedagoger, AKKanvändare, närstående och andra som möter
personer med kommunikationssvårigheter.
Datum: 2 oktober
Plats:
Aulan på Furuboda, Yngsjö
Philip Fransson
Tid:
9.00 - 16.00
Kostnad: 1 900:- i priset ingår lunch samt för- och eftemiddagsfika.
Ange specialkost vid bokning.
Anmälan: [email protected] tel: 044 78 14 610
Sista anmälningsdag: 21 september
Furuboda Kompetens
Postadress: 296 86 Åhus, Besöksadress: Furubodavägen 247, Yngsjö
Telefon: 044-781 46 00
E-post: [email protected]
Hemsida: furuboda.org
Ergonomi och förflyttningsteknik
Innehåll:
Presentation av olika hjälpmedel.
Genomgång av ryggens anatomi (grund).
Hur man använder sin kropp på rätt sätt för att undvika
belastningsskador.
Under utbildningsdagen arbetar vi i mindre grupper.
Jenny Bladh Karlsson
Utbildare
Jenny Bladh Karlsson, leg. sjukgymnast
Christer Andersson, behandlingsassistent, Furuboda
Dagen ger en grundutbildning i ergonomi för
personliga assistenter.
Christer Andersson
Datum: Utbildningen ges både 14 och 15 oktober
Plats:
Aulan på Furuboda, Yngsjö
Tid:
09.00 - 16.00
Kostnad: 1 900 kronor, lunch samt för- och eftermiddagsfika ingår. Ange specialkost vid bokning
Anmälan:
[email protected]
tel: 044 78 14 610
Sista anmälningsdag: 28 september
Furuboda Kompetens
Postadress: 296 86 Åhus, Besöksadress: Furubodavägen 247, Yngsjö
Telefon: 044-781 46 00
E-post: [email protected]
Hemsida: furuboda.org
Kommunikation och Bemötande
Under utbildningsdagen får du:
Reflektera kring vad bemötande innebär i din
arbetssituation. Teori och modeller kring bemötande.
Genomlysa svåra bemötandesituationer.
Teori kring röd zon, försvar samt att identifiera ditt
försvarsbeteende och hur det påverkar ditt bemötande.
Föreläsare: Måns Lindblom, legitimerad psykolog
och licensierad handledare i The Human Element
(LHEP)
Dagen vänder sig till alla assistenter som vill utveckla
sitt professionella förhållningssätt.
Datum: 14 och 15 oktober 2015
Plats:
Hanöbukten på Furuboda, Yngsjö
Tid:
09.00 - 16.00
Kostnad:1 900:- lunch samt för- och eftermiddagsfika ingår. Ange specialkost vid bokning
Anmälan:
[email protected]
Måns Lindblom
”Utbildningen i bemötande syftar
till att skapa insikt kring betydelsen
av bemötandet i den personliga
assistansen.
Genom deltagaraktiva föreläsningar,
rollspel och upplevelseövningar är
målet att du får en professionell och
personlig grund att stå på i ditt
dagliga bemötande.”
tel: 044 78 14 610
Sista anmälningsdag: 28 september
Furuboda Kompetens
Postadress: 296 86 Åhus, Besöksadress: Furubodavägen 247, Yngsjö
Telefon: 044-781 46 00
E-post: [email protected]
Hemsida: furuboda.org
Brottsutsatthet och funktionsnedsättning
Fokus våld mot kvinnor med funktionsnedsättning
Innehåll:
Vad är våld i nära relation? Hur kan våldet se ut?
Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning.
Våga fråga om misstanke finns.
Vad säger lagen? Under dagen varvas teori med tid
för bikupor, frågor och praktiska exempel.
Medverkande: Denise Cresso, socionom och utbildningsledare för Kvinnofridsakademin
Hon är en av initiativtagarna till och informationsansvarig inom projektet Utvecklingscentrum Dubbelt
Utsatt vars syfte var att lyfta frågor kring våld mot
kvinnor med funktionsnedsättning.
Denise Cresso
Brottsofferjouren i Nordöstra Skåne.
Dagen är öppen för alla intresserade.
Datum: 27 oktober 2015
Plats:
Aulan på Furuboda, Yngsjö
Tid:
09.00 - 16.00
Kostnad:1 900:- lunch samt för- och eftermiddagsfika ingår. Ange specialkost vid bokning
Anmälan:
[email protected]
tel: 044 78 14 610
Sista anmälningsdag: 12 oktober
Furuboda Kompetens
Postadress: 296 86 Åhus, Besöksadress: Furubodavägen 247, Yngsjö
Telefon: 044-781 46 00
E-post: [email protected]
Hemsida: furuboda.org
Hjärna och beteende
Innehåll:
Vad vet vi om hjärnans roll vid beteenden och känslor,
minnen, tankar, utveckling och personlighet? Vad händer
när något inte fungerar?
Utbildare
Åke Pålshammar är sedan många år universitetslektor vid Uppsala universitet, där han arbetar på Institutionen för psykologi. Han har doktorerat om barn
med koncentrationsproblem.
Åke Pålshammar samarbetar ofta med Utbildnings
-radion samt skriver och föreläser för Hjärnfonden.
Han försöker popularisera vetenskap, speciellt
neuropsykologi - om hur hjärnan utvecklas och kan
få problem.
Dagen vänder sig till alla som är intresserade av hur
vi fungerar och vad som styr vårt beteende.
Datum:
Plats:
Tid:
Kostnad:
Åke Pålshammar
16 november 2015
Aulan på Furuboda, Yngsjö
14.00 - 16.00
600 kronor, eftermiddagsfika ingår.
Ange specialkost vid bokning
Anmälan: [email protected]
tel: 044 78 14 610
Sista anmälningsdag: 2 november
Furuboda Kompetens
Postadress: 296 86 Åhus, Besöksadress: Furubodavägen 247, Yngsjö
Telefon: 044-781 46 00
E-post: [email protected]
Hemsida: furuboda.org