Svaren får du på hälsokonferensen Folk i Rörelse

Hur får du
hållbara
medarbetare?
Hur påverkar
motion
prestationsförmågan?
Vilka effekter
har fysisk
aktivitet på
hjärnan?
Är motion lika
effektivt som
medicin?
Kan pulsträning
öka inlärningsförmågan?
Svaren får du på hälsokonferensen Folk i Rörelse,
Bosön, Lidingö, 24 september 2015
”Ingenting är
omöjligt.”
Delta i en rullstolsövning med
”den hjulbente äventyraren”
Aron Andersson, mannen som förra
året genomförde Superklassikern!
Välkommen till en inspirerande dag!
Motion för hjärta och hjärna
- Öka medarbetarnas prestation, sänk sjukfrånvaron
Kom
o
de se ch inspire
naste
ras a
v
expe
rtern trenderna
as ku
nska och
p!
Genom att röra på oss kan vi förebygga, behandla och till och med bota sjukdomar. Men motion har också många andra positiva effekter, till exempel ökad
prestationsförmåga och bättre sömn. Motion ger helt enkelt bättre livskvalitet.
Att allt fler företag och organisationer inför fysisk aktivitet på arbetsschemat
är därför inte så konstigt. Det är en ren och skär investering.
Vad? Hälsokonferensen Folk i Rörelse
När? Torsdagen den 24 september 2015
Var? Bosön Lidingö, Stockholm
Pris? 1 450 kr exkl moms/person. Erbjudande: 5 deltagare från samma företag 1 000 kr exkl moms/person
PROGRAM
11.00–11.30 Rullstolsövningar med
”den hjulbente äventyraren”
Aron Andersson
11.30–12.00 Lättare lunch, moderator
Thabo Motsieloa intervjuar
Aron Andersson
12.15–12.30 Lidingöloppet och Lidingö Stad hälsar välkomna
12.30–13.30 Vilka effekter har motion på
hjärnan? Anders Hansen,
läkare KI och Örjan Ekblom,
docent GIH
13.50–14.30 Hållbara medarbetare. Kjell Pettersson, gruppchef för hälsoteam Powertrain, och Carina Allstrin, hälsopedagog i
hälsoteam Assembly, Scania
14.30–15.15 Pulsträning på schemat leder till ökad inlärning. Mats Nahlbom, matematik- och NO-lärare Vammarskolan
15.15–15.30 Kaffe och tid för reflektion
15.30–16.15 Träningsbonus på lönen. Eric Chouhmat, Polar och Jonas Fornstedt, CardiMo
16.30 – Avslutning
13.30–13.50 Kaffe och tid för reflektion
Läs mer och anmäl dig på lidingoloppet.se/Folk-i-rorelse
gracemill.se
Motion för hjärta och hjärna
Välkommen till en inspirerande dag!
Folk i Rörelse, Bosön, Lidingö, 24 september 2015
Läs mer och anmäl dig på lidingoloppet.se/Folk-i-rorelse
ARRANGÖRER
I SAMARBETE MED