Instuderingsfrågar HJÄRNAN OCH NERVSYSTEMET

Instuderingsfrågar
HJÄRNAN OCH NERVSYSTEMET
1.Hur lång kan en nervcell bli?
- Den kan bli 1 meter lång. Den når då från ryggmärgens nedre del till stortån.
2. Vad menas med det central och det perifera nervsystemet?
- Centrala nervsystemet: Hjärnan och ryggmärgen (”Nervsystemets regering”)
- Perifera nervsystemet: Är alla de nerver som förbinder kroppens alla delar med ryggmärgen
och hjärnan. De har kontakt med muskler, hud, inre organ samt sinnena.
3. Ge exempel på vad som styrs av det självständiga (autonoma) nervsystemet.
- Sköter de inre organen ex. hjärtslag, rörelse i mage och tarm, andning, pupillstorlek,
salivavsöndring.
4. Rita…
5. Vad är en nervimpuls?
Signaler som löper genom nervceller. (”kroppens el-system”) Elektriska impulser skickar
signaler från ett område till hjärnan eller tvärt om.
6. Ungefär hur många nervceller finns i hjärna?
- ca 100 miljarder
7. Hur skyddas hjärnan?
- Skallbenet, hjärnhinnor och vätska. Vätskan fungerar som stötdämpare.
8. Vilken är hjärnbalkens uppgift?
- Fungerar som en bro mellan hjärnhalvorna. Hjälper till så att höger och vänster hjärnhalvor
kan kommunicera.
9. Vilken uppgift har storhjärnan, lillhjärnan och hjärnstammen?
- Storhjärnan: registrera och styra tankar – tänka, minnas, känslomässiga reaktioner,
sexualdrift.
- Lillhjärnan: Balans och rörelse, muskelrörelse ”finmotorik”
- Hjärnstam: Binder samman stora och lilla hjärnan med ryggmärgen. Automatiska
funktioner; andning, blod, temperatur, sömn, vakenhet, hunger, …etc.
10. Vad är ett hjärncentra?
- Ett område i hjärnan som styr en viss funktion. Ex. tal – språkcentra, känsel, lukt, hörsel,
syn, abstrakt tänkande.
11. Hur skyddas ryggmärgen?
- Ryggkotorna. Ryggmärgen ligger i ett rör i ryggkotorna.
12. Vad är en reflex?
- Rörelse som sker oberoende av vilja, utan att hjärnan kopplas in. Detta är möjligt eftersom
det finns kopplingar mellan in och utfående nerver i ryggmärgen. Omedveten handling.
13. – se sid. 319 ”Spektrum”
14. Vilka följder kan skador på ryggmärgen få?
- förlorad känsel och/eller förlorad rörelseförmåga.
15. Vad menas med inlärda reflexer?
- Något man lär sig utföra automatiskt. Ex. gå, cykla, skriva, spela fotboll. När reflexen är
inlärd behöver man inte ödsla viljekraft på muskler.
ÖGAT:
1. Vilken funktion har pupillen?
- Släpper in ljus till ögat.
2. Var bryts ljuset på sin väg genom ögat?
- I linsen i ögat.
3. Vad kallas ögats sinnesceller och vilka uppgifter har de?
- Stavar: registrerar svart/vita nyanser. Vi använder dem speciellt när det är mörkt.
Ljuskänsliga.
- Tappar: registrerar färger. Används när vi har tillräckligt ljust.
4. Redogör för gula fläcken och blinda fläcken.
- Gula fläcken: Det vi ser som hamnar på gula fläcken ser vi skarpt. Många tappar.
- Blinda fläcken: Här går synnerverna ut ur ögat. Där finns därför inga tappar och stavar. Blir
alltså en blindfläck.
5. Vad är orsakerna till närsynthet och översynthet? Hur kan de avhjälpas?
- Närsynthet: Ögat är för långt – bilden när inte till näthinnan.
- Översynthet: Ögat är för kort – fokus av bilden hamnar bakom näthinnan.
- Problemet kan avhjälpas med glasögon eller linser.
6. Varför ser det mesta grått ut på natten?
7. Beskriv vad som händer från det att ljuset träffar hornhinnan till nervimpulserna nått
hjärnarken.
SMAK:
1. Var sitter luktsinnet?
- I näsans övre del.
2. Var finns våra smaklökar?
- På tungans papiller. Tungan har olika smakområden.
3. Vilka olika smaker kan vi uppfatta?
- Salt, sött, surt, beskt
4. Varför verkar maten smaka så lite när vi är förkylda?
- Luktsinne och smaklökar samarbetar för att ge oss smakupplevelse. Vid förkylning når inte
dofterna från maten vårt luktsinne.
HÖRSEL:
1. Vad kallas våra hörselben?
- Hammaren, städet och stigbygeln.
2. Var finns hörselsinnescellerna?
- I snäckan.
3. Beskriv ljudvågornas väg genom örat tills de ger upphov till en nervimpuls.
4. Redogör för vårt balanssinne och ge exempel på hur yrsel kan uppkomma.
5. Varför tror du att det finns tre båggångar som är vinkelräta mot varandra?
Det är för att vi ska känna av rörelser i alla riktningar.