liproca depot

EN INTRODUKTION TILL LIDDS
Monica Wallter, VD
Erik Pensers Bolagsdag
Stockholm, 21 maj 2015
LIDDS I KORTHET
LIDDS in brief
•
LIDDS AB (publ) – Local Intelligent
Drug Delivery System – listat på
Nasdaq First North
•
LIDDS mål är att utveckla lokala och
mindre biverkningstyngda läkemedel
mot olika typer av cancer
•
Företaget startades av forskare
och entreprenörer på Uppsala
universitet, Göteborgs universitet
och P.U.L.S. AB
(www.pulsinvest.se)
•
Målsättningen är att efter ytterligare
fas II-studier attrahera
läkemedelsbolag att licensiera
teknologin
LIDDS har slutfört två fas IIa-studier med Liproca® Depot på
patienter med prostatacancer som visar en antiandrogen effekt
med sänkt PSA och minskad prostatavolym samt få biverkningar
2
LIDDS´ VISION AND BUSINESS IDEA
VISION OCH AFFÄRSIDE´
LIDDS´ vision är att vara läkemedelsbolaget
som utvecklar cancerbehandling med
patientens livskvalitet i fokus
LIDDS ska utveckla läkemedel baserade på
bolagets drug-delivery plattform med
applicering lokalt för att därmed ge färre
biverkningar
LIDDS DRUG DELIVERY PLATTFORM
MEDICINSKA
BEHOV
BEPRÖVADE
SUBSTANSER
LIDDS DRUG
DELIVERYPLATTFORM
Behandling av
lokaliserade
cancertumörer:
Prostata,
äggstockar, lever,
hjärna, bukhålan,
skelett
Andra aktiva
substanser:
doxorubicin,
paclitaxel och
cisplatin
Möjliggör
optimal
medicinsk
produktdesign
och förlängt
patentskydd
PRODUKT
Nya produkter
4
PATIENTER MED PROSTATACANCER
FÖRTJÄNAR EN BÄTTRE BEHANDLING
1 000 000
män drabbas årligen 1
var femte man
bedöms ha fått diagnosen år 2030 2
250 000
46
Avancerad sjukdom (10%)
miljarder kronor
spenderas årligen på
läkemedel 1
dör varje år 3
1
2
3
World Cancer Research Fund, 2012
Cancer Research UK
Prostate Smart
5
DAGENS BEHANDLINGSALTERNATIV
VID PROSTATACANCER
• Behandlingsalternativ väljs utifrån
•
•
•
sjukdomens stadium, patientens
allmäntillstånd och ålder
Patienter med lång förväntad livslängd
behandlas oftast med strålbehandling
eller operation
Andra patienter med lokaliserad
sjukdom erbjuds aktiv övervakning
eller hormonmotverkande behandling
Nuvarande behandlingar orsakar ofta
allvarliga biverkningar
Extern & lokal
strålbehandling
Operation
Aktiv
övervakning
(ingen
behandling)
Hormonmotverkande
behandling
6
VANLIGA BIVERKNINGAR EFTER
OPERATON ELLER STRÅLNING
50
Frequency (&)
40
30
20
10
0
1
Impotence
2
3
Incontinence Rectal toxicity
BIVERKNINGAR AV HORMONTERAPI
Kemisk kastration (depotinjektioner)
•
•
•
•
•
•
•
•
Minskad sexuell lust och erektionsförmåga
Värmevallningar (55–80% av patienterna)
Bröstförstoring och smärta
Kroppsfett ökar
Minskad muskelmassa
Anemi
Skelettförsvagning
Kognitiva effekter
Antiandrogener (tabletter – bicalutamide, flutamide, nilutamide)
• Bröstförstoring (49–66%), smärta (40–72%), värmevallning (9–13%),
• Minskad sexuell lust och erektionsförmåga samt biverkningar som är specifika för respektive läkemedel
LIDDS SER TILL SÅ ATT CANCERLÄKEMEDEL
HAMNAR PÅ RÄTT PLATS I KROPPEN
Med tabletter och injektioner
exponeras hela kroppen
LIDDS teknologi gör det möjligt
att enbart exponera tumören
9
EN NY BEHANDLING FÖR BÄTTRE
LIVSKVALITET
10
Liproca® Depot – based on a novel technology platform
Liproca® Depot
TRANSRECTAL INJECTION WITH ULTRASOUND GUIDANCE
 Lokal, transrektal injektion i prostatakörteln
 Behandling sker på samma sätt som vid biopsi av prostata
 Dosering kan anpassas till prostatakörtelns storlek
 Ultraljud används för korrekt applicering
 Varje behandling förväntas ge effekt i sex månader
 Behandlingen kan ges vid flera tillfällen
11
LIDDS KONCEPT
beprövat läkemedel
ny
läkemedels
-produkt
specifik och
långverkande
effekt i
tumörområdet
utan allvarliga
biverkningar
LIDDS bärarsubstans
12
LIPROCA DEPOT – ETT NYTT SÄTT
ATT BEHANDLA PROSTATACANCER
aktiv metabolit av flutamid
Avancerad sjukdom (10%)
injiceras direkt i tumörområdet
6 månader
stannar substansen i kroppen
enkel och välkänd
metod för injicering
13
LIDDS HAR EN TEKNOLOGIPLATTFORM
MED PATENTSKYDD
5 patentfamiljer
skyddar teknologin
28 nationella godkännanden
varav elva under de två senaste åren
patentskydd till 2024-2029
beroende på inlämningsdatum
det viktigaste patentet godkänt
i både EU och USA (patentfamilj III)
14
LIPROCA DEPOT –
UTVECKLINGSSTATUS
2005
PREKLINISKT UTVECKLINGSPROGRAM
2006
TOLERANSSTUDIE
20072010
EFFEKT- OCH SÄKERHETSSTUDIE
20112013
TUMÖREFFEKTSTUDIE – LÅG DOS
20142015
TUMÖREFFEKTSTUDIE – HÖGRE DOS
(6 VECKOR)
(6-12 MÅNADER)
(6 VECKOR)
(6 VECKOR)
15
KLINISKA RESULTAT –
EFFEKT PÅ PSA och prostatavolym
Liproca Depot sänker PSA och minskar prostatavolymen
PSA är en
markör för
tumöraktivitet
• Dos/effekt-samband
• Få biverkningar
16
VÄGEN FRAMÅT
17
NY LEDNING
•
•
•
•
•
•
Monica Wallter, CEO
Bengt Norvik, CFO
Carl Gustaf Gölander, ansvarig för klinisk forskning och utveckling
Stefan Grudén, ansvarig för farmaceutisk FoU
Niklas Axén, ansvarig för material & devices
Konsulter inom en rad områden med spetskompetens
18
LIPROCA DEPOT –
OPTIMERA TIME TO MARKET
utvidga användningen till
bland annat patienter som
erbjuds aktiv övervakning
eller symptomstyrd
behandling
Utveckla
kommersiell
tillverkningsprocess
dose finding-studie
(Fas IIb)
utvidgad klinisk
studie med förhöjd
dos
dokumentera förbehandling
av patienter som ska
strålbehandlas (Fas III)
Kommersiellt
samarbetsavtal inför
fas III-prövningar
19
LIPROCA DEPOT –
TILLVERKNINGSPROCESSEN
Feasabilitystudie
framgångsrikt
genomförd
Förhandlingar
om samarbete
kring Liproca
Depot
Möjlig
utvidgning till
andra
produkter
20
LIDDS TEKNOLOGI KAN GENERERA FLER
PROJEKT MED BEGRÄNSAD RISK
beprövade läkemedel
som hamnar på rätt plats i kroppen
lindrigare biverkningar
än med systemisk behandling
lägre utvecklingsrisk
och enklare registrering
kortare utvecklingstid
snabbare till marknaden
21
LIDDS INITIERAR YTTERLIGARE
ETT LÄKEMEDELSPROJEKT
Doxorubicin
ett av de mest använda cellgifterna
potential för lokalbehandling av en rad tumörsjukdomar
formuleringsarbete pågår
22
FRAMTIDA TILLÄMPNINGAR AV LIDDS
DRUG DELIVERY-PLATTFORM
MEDICINSKA
BEHOV
BEPRÖVADE
SUBSTANSER
LIDDS DRUG
DELIVERYPLATTFORM
Behandling av
andra lokaliserade
cancertumörer:
äggstockar, lever,
hjärna, bukhålan,
skelett
Andra aktiva
substanser:
doxorubicin,
paclitaxel och
cisplatin
Möjliggör
optimal
medicinsk
produktdesign
och förlängt
patentskydd
PRODUKT
Nya produkter
23
FOKUSOMRÅDEN 2015
•
Slutförande och rapportering av den utvidgade delen av en fas IIprövning med Liproca Depot
•
Förberedelser inför en kommande fas IIb-studie med Liproca Depot vid
prostatacancer
Farmacevtisk utveckling och planering för prekliniska studier av Lidox –
en kombination av LIDDS unika bärarsubstans och cancerläkemedlet
doxorubicin
Fortsatta förberedelser inför storskalig tillverkning av Liproca Depot
Öka kännedomen om LIDDS bland potentiella licenspartners och på
kapitalmarknaden
•
•
•
24
TACK!
25