Onkologi

Onkologi
Sjukhus
Klinik/mottagnin Område
E-post
g
Telefo
n
Linköping, US
Cecilia Bystedt
vårdplanerare
bröst, hjärna, sarkom,
carcinoid,
neuroendokrin, cup
Lena Granath
vårdplanerare
mag-tarm, urologi,
njure, hud
[email protected]
Anne-Christine
Andersson
vårdplanerare
mag-tarm, urologi,
njure, bröst, hjärna,
sarkom, carcinoid,
neuroendokrin, cup
[email protected]
.se
Pia Svensson
vårdplanerare
gyn
[email protected]
behmott
bröstsköterskemottagni
ng
[email protected]
Elisabeth Persson
behmott
bröst, carcinoid, cup,
hjärna, neuroendokrin,
sarkom
[email protected]
e
Kerstin
Hermansson
behmott
bröst, carcinoid, cup,
hjärna, neuroendokrin,
sarkom
[email protected]
d.se
Yvonne Keller
behmott
bröst, carcinoid, cup,
hjärna, neuroendokrin,
sarkom
[email protected]
Susanne Borén
behmott
bröst, carcinoid, cup,
hjärna, neuroendokrin,
sarkom
[email protected]
Linda Viborg
behmott
bröst, carcinoid, cup,
hjärna, neuroendokrin,
sarkom
[email protected]
Britt Wallin
behmott
gyn
[email protected]
Anna C Eriksson
behmott
gyn
[email protected]
Mirjam Ydreborn
behmott
gyn
[email protected]
e
behmott
hud, mag-tarm, njure,
urologi
[email protected]
behmott
hud, mag-tarm, njure,
urologi
[email protected]
e
Caroline Grönberg behmott
hud, mag-tarm, njure,
urologi
[email protected]
Sandra Sjöstrand
behmott
hud, mag-tarm, njure,
urologi
[email protected]
e
Gunborg Berggren behmott
hud, mag-tarm, njure,
urologi
[email protected]
se
Susanne Albin
behmott
hud, mag-tarm, njure,
urologi
[email protected]
Magdalena Hilding behmott
hud, mag-tarm, njure,
urologi
[email protected]
se
Birgitta Cashion
Helena Hansson
Monica Olofsgård
[email protected]
010103 84
27
Sofia Källenius
behmott
hud, mag-tarm, njure,
urologi
[email protected]
dagvården
bröst
036-32
64 39
Madelene
Strömbom
dagvården
bröst
03632 64
34
Matilda Sandén
dagvården
bröst, CNS
036-32
64 32
Annie Sandell
dagvården
bröst
036-32
28 41
Gunlög Joelsson
dagvården
bröst, urologi,
lymfom
036-32
64 33
Charlotte
Andersson
dagvården
bröst
[email protected]
036-32
64 39
Linda Dahlqvist
dagvården
nedre GI, övre GI
[email protected]
036-32
64 37
Linda Jakobsson
dagvården
nedre GI, övre GI
[email protected]
036-32
59 26
Anki Hultman
dagvården
nedre GI, övre GI
[email protected]
036-32
64 36
Sara Alpenberg
dagvården
nedre GI, övre GI
[email protected]
036-32
28 41
onk mott
bröst
036-32
29 04
Margareta
Karlsson
onk mott
bröst
036-32
64 38
Sabina Kinander
onk mott
bröst
03632 59
68
Maria Walton
onk mott
head,neck,mal mel,
CNS, neuroendokrin
Delmy Oliva
onk mott
head,neck,mal mel,
CNS, neuroendokrin
Annika Junehed
onk mott
nedre GI
Rose-Marie
Svensson
onk mott
lymfom, urologi, övre GI
Motala, LiM
Se US
Norrköping, ViN
Jönköping,
Ryhov
Gunilla Blad
Eva-Karin
Johansson
Lisbeth Davidsson strålbehandlinge
n
[email protected]
036-32
69 08
036-32
69 09
[email protected]
03632 59
54
036-32
64 31
[email protected]
Eksjö,
Höglandssjukhus
et
Gunnar Svensson
kirmott,
behandling
kolorektal
[email protected]
0381353 43
Värnamo sjukhus
Kalmar,
Länssjukhuset
Susanne Brunby
onkologen
[email protected]
Helen Jung
onkologen
[email protected]
0480486 56
Åsa Wernersson
onkologen
[email protected]
0480816 45
Pernilla Andersson onkologen
[email protected]
0480410 32
7
Anna Askelin
[email protected]
0480410
332
onkologen
Oskarshamns
sjukhus
Västerviks
sjukhus
Senast uppdaterad: 2015-05-22