Presentation Mårten Johansson

TANKTRANSPORTDAGEN 2015
16-17 april
1
Dokumentnamn som kanske är ganska långt
2014-09-22
Moderator
Mårten Johansson
Teknikchef i Sveriges Åkeriföretag
Handlägger rådsforum Tank & Bulk
2
ADR NÄTVERK
Rådsforum Tank & Bulk
ADR-gruppen i Sveriges Åkeriföretag,
Säkerhetsrådgivare
MSB
IRU
NVF
SPBI
TYA
3
RÅDSFORUM TANK & BULK
• Sven-Åke Sleth, Haanpaa AB, Helsingborg, ordförande
• Mårten Johansson, Sveriges Åkeriföretag, handläggare
• Jan Larsson, JAMO Transport AB, Ätran
• Hans Nilsson, Hans Nilsson Transport AB, Ljusdal
• Robert Norrsjö, Norrsjö Åkeri AB, Köping, Köping
• Daniel Rodhe, Rodhe Tankrengöring AB, Göteborg
• Dan Sjöstedt, Kongens Åkeri AB, Forshaga
• Thomas Björklund, Simeon Logistics AB, Stockholm
• Kjell Lindqvist, Burlink, Piteå (ny nominering 2015)
4
A D R - G R U P P E N I S V E R I G E S Å K E R I F Ö R E TA G
För info:
ADR-Gruppen 010-51 00 305
SÅ Utbildning 010-51 00 400
Mårten Johansson – Hk
Johan Gustavsson – Öst
Mats Andersson – Norr
Carl-Johan Johannesson – V.Götaland
Lars Runesson - Halland
Medlemsservice om farligt gods, ADR
Har ADR kompetens inom alla de fyra transportslagen väg, järnväg, sjö
och flyg
Vi erbjuder säkerhetsrådgivning och ADR-utbildning
TORSDAG 16 APRIL
16.45
Inledning. Mårten Johansson, Sveriges Åkeriföretag.
16.55
Vägegenskapers betydelse för trafikolyckor med lastbil.
Johan Granlund, WSP group.
17.35
Aktuellt i åkerinäringen.
Rickard Gegö, Sveriges Åkeriföretag.
6
18.00
Cinderella avgår från Stockholm, Hytter blir tillgängliga.
18.30
Buffémiddag, däck 8, reserverade bord, visa din namnskylt.
Kväll:
Martin Stenmark Nattklubben Etage
FREDAG 17 APRIL
7
07.30
Sjöfrukost, däck 8.
09.00
Konferens, däck 9, Auditoriet
13.00
Konferensen avslutas
13.00
Buffélunch, däck 8, reserverade bord, Namnskylt
15.30
Cinderella anländer till Stockholm, Stadsgårdskajen
TANKTRANSPORTDAGEN 2015
16-17 april
8
Dokumentnamn som kanske är ganska långt
2014-09-22
FREDAG 17 APRIL
9
09.00
Konferens, däck 9, Auditoriet
13.00
Konferensen avslutas
13.00
Buffélunch, däck 8, reserverade bord, Namnskylt
15.30
Cinderella anländer till Stockholm, Stadsgårdskajen
FREDAG 17 APRIL
09.00
Nya ADR-regler 2015, Björn Antonsson, MSB.
09.40
Petroleum- eller kemitransport, vad är skillnaden?
Sven Åke Sleth, Haanpaa.
09.55
Ombyggnad av tankfordon och depåer ,10 polig kontakt.
Per Brännström SPBI, Joakim Ådin Statoil.
10.15
Paus, kaffe, frukt.
10.35
Fixa 1.3 utbildning via nätet,
Johan Gustafsson, Sveriges Åkeriföretag.
10
FREDAG 17 APRIL
10.50
Effektiva Fossilfria Tunga Godstransporter.
Urban Wästljung, Scania
11.10
Bulkfordon med 30 % mer last till 90 % mindre koldioxid.
Anton Aarsrud, Evald Lugn, A. Andersson Milktrans
11.25
Paus, kaffe, frukt
11.45
Infrastruktur för 64 och 74 ton. Trafikverket.
Mårten Johansson Sveriges Åkeriföretag
11
FREDAG 17 APRIL
12.05
Väg(slitage)skatt, drivmedel, infrastrukturbrister, samt tyngre och
längre fordon, 74 ton och 34 m.
Suzanne Svensson (S), Riksdagen, Trafikutskottet
12
13.00
Konferensen avslutas
13.00
Buffélunch, däck 8, reserverade bord
15.30
Cinderella anländer till Stockholm, Stadsgårdskajen
TANKTRANSPORTDAGEN 2015
16-17 april
13
Dokumentnamn som kanske är ganska långt
2014-09-22