Filip Larsen Balans mellan låg

BALANS MELLAN LÅG‐ OCH HÖGINTENSIV TRÄNING FÖR OPTIMAL PRESTATION
Filip Larsen, PhD
GIH
Klassisk fråga:
Långt och lugnt eller
kort och hårt?
Hur långt?
Hur hårt?
Torill Fonn
377km på
48h
<5000m
Marathon
Vilken träningsintensitet är effektivast för att öka VO2max?
Helgeruds fyror
Aktiva friska försökspersoner
Träning 3 ggr/vecka, 6 veckor
1)
2)
3)
4)
Ingen träning
1h @ 50% av VO2max
40min @ 75% av VO2max
5x5 min @ 95% av VO2max
Träning 3 ggr/vecka i 8
veckor, vältränade män.
Cormley et al, MSSE, 2008
1)
“Long slow distance” 45
min @ 75% av maxpuls
2)
Tröskel 24 min @ 85% av
maxpuls
3)
47x(15-15) 90-95% av
maxpuls
4)
4x4min, 3 min vila, 90-95%
av maxpuls
Helgerud et al,
2007
Är träning runt mjölksyratröskeln lika effektiv som
högintensiv träning?
Logik bakom tröskelträning:
1) Lång arbetstid (30‐60min totalt) snabbdistans/intervaller
2) Relativt hög belastning
3) Kontrollerade nivåer av mjölksyra/laktat
4) Rimlig återhämtningstid
Tröskelupplägg:
60 % av träningstiden lätt distans, 40% tröskelträning (1h /pass 3 ggr/vecka)
Polariserat upplägg:
80% av träningstiden lätt distans, 20% högintensivt (6x4min nära VO2max, 2 min vila, 3 ggr/vecka).
Cross­over studie
RESULTAT
80/20
Neal et
al, 2013
Högintensiva intervaller
är effektivare än
tröskelträning!
Långtidsuppföljning av de norska roddarnas framgångskoncept
Snittmängd:
206 km/vecka (män)
166 km/vecka
(kvinnor)
Eliten tränar MYCKET!
VARFÖR?
80/20
Fiskerstrand
& Seiler, 2004
VARFÖR BEHÖVS DISTANSTRÄNING??
48 elitidrottare
9 veckors träning
4 olika
träningsupplägg
• Mängdträning
• Tröskelträning
• Polariserad träning
• Högintensiva
intervaller
RESULTAT
Högintensiv träning är effektivt
men för bästa effekt krävs
även en stor mängd
distansträning
Polariserat
HIT
Mängd
Tröskel
Bäst
Sämst
80/20
Stöggl &
Sperlich, FP,
2014
Högintensiva
intervaller
Distans
+
+
+
+
+ Antioxidativt
försvar
+ Kapillärisering
- Stress
Träningseffekt
Träningseffekt
Antioxidativ respons
Träningsrespons
50 Antioxidativ respons Träningsrespons
50
40
40
30
30
20
20
10
10
0
0
-10 50
70
90
-10 50
70
90
-20
-20
-30
-30
Träningsintensitet (%
(% av
av
Träningsintensitet
max)
VO22max)
VO
Stress
Fria radikaler
Signalering
Träningseffekter
Träning jämnt fördelat över veckan eller blockträning?
Hur långa block?
Rönnestad et al
2015
Längdåkare (elit)
5 veckor träning
• Block
• Traditionellt
• 5x6min 2.5min vila, eller 6x5min 3min vila
Vältränade cyklister
12 veckor träning
• Block
• Traditionellt
• 5x6min 2.5min vila, eller 6x5min 3min vila
Rönnestad et al
2012
Distans
Högintensiva
intervaller
14 otränade försökspersoner
7 pass fördelat på 11 dagar
Högre
syreupptag
Bättre
prestation
Lika många
eller fler
mitokondrier
Starkt
försämrad
funktion
8-12x30sek all-out, 3 min vila
Ingen distansträning
Larsen et al 2015
Distans
Distansträningsstudie
Skidåkning 6h per dag, 6 dagar i veckan i 8 veckor
‐Inga förbättringar i prestation eller
VO2max
‐Inga muskulära förbättringar i
lårmusklerna
‐Små ökningar i enzymaktivitet i triceps
Schantz et al 1983
Högintensiva
intervaller
Sammanfattning
‐Balansera distansträning med högintensiv träning: 80/20
‐ Öka mängden distans successivt för att tåla mer högintensiv träning
‐~95% av VO2max (~3‐8 slag under maxpuls) optimalt stimuli
‐ Långa intervaller 4‐8min verkar lite effektivare än kortare (15‐15 eller 70/20)
‐ Kör hellre högintensiv träning i block än jämnt fördelat
‐Optimal längd på block okänt ‐ prova dig fram
‐ För lite högintensiv träning = uteblivna resultat
‐ För mycket högintensiv träning = muskulära missanpassningar