Primärvård Bildspel Ebola 150603 [Kompatibilitetsläge]

Viral hemorragisk feber/ Ebola
Instruktion för av- och påklädning av skyddskläder vid
misstänkt ebola.
• Skyddsutrustning.
• Hjälp med påklädning behövs.
• Påklädning inför patientkontakt (steg 1-11).
- Sker utanför patientrum/mottagningsrum.
• Avklädning efter patientkontakt(steg 1-14).
- Avklädning sker i 2 steg i patientrum och utanför eller
angränsande rum.
Skaraborgs Sjukhus
2015-06-03
Komplett skyddsutrustning
Hjälp med påklädning behövs.
• Sterila handskar (inre).
• Vätsketät operationsrock av
engångstyp.
• Andningsskydd, FFP3 IIR.
• Täckande operationshuvor.
• Visir.
• Skyddshandskar (mellan).
• Stövlar.
• Plastförkläde (långärmat).
• Skyddshandskar (yttre, utanpå
långärmat plastförkläde).
Skaraborgs Sjukhus
Påklädning
Steg 1och 2
1. Arbetskläder,
rekommenderar bussarong,
långbyxor och strumpor.
2. Töm arbetsklädernas fickor.
• Handdesinfektion innan
påklädning.
Skaraborgs Sjukhus
Påklädning
Steg 3
3. Steril handske (inre handske).
• Steril handske för god passform
och långt skaft.
Skaraborgs Sjukhus
Påklädning
Steg 4.
4. Vätsketät operationsrock
av engångstyp.
•
Skaraborgs Sjukhus
Knyt inte inre bandet.
Påklädning
Steg 5.
5. Andningsskydd,
skyddsklass FFP3 IIR
• Andningsskydd utan ventil alt.
övertäckt ventil.
• Ska sluta tätt runt näsa och
mun. Inget sidoläckage vid
utandning.
• Skägg kan medföra läckage
mellan andningsskydd och
ansikte och ger då inte ett
tillräckligt skydd.
Skaraborgs Sjukhus
Påklädning
Steg 6.
6. Dubbla operationshuvor med dok.
(Ska hänga fritt utanpå
operationsrocken).
- Blå huva, normal.
- Grön huva, upplevs mindre.
• Andningsskyddet FPP3 IIR.
(innanför operationshuvan).
Skaraborgs Sjukhus
Påklädning
Steg 7.
7. Visir (engångs).
• Täckande för hela ansiktet.
• Observera att visiret dras åt
och lås för bättre passform.
• Egna glasögon bör sitta
stadigt och säkrade med
snodd som förbinder
glasögonskalmarna.
Skaraborgs Sjukhus
Påklädning
Steg 8.
8. Skyddshandske med långt skaft
(mellersta handsken).
• Undersöknings-/arbetshandske
med långt skaft (nitrilhandske).
• Handskkragen ska vara ovanpå
operationsrockens ärm.
Skaraborgs Sjukhus
Påklädning
Steg 9.
9. Stövlar alt skoskydd.
• Tänk på väl tilltaget utrymme
för fötterna.
• Rekommenderar ca två
storlekar större än ordinarie
skostorlek.(stövlar)
Skaraborgs Sjukhus
Påklädning
Steg 10.
10. Plastförkläde (långärmat).
• Plastförklädet ska vara utanpå den
mellersta handsken.
• Skriv namn.
- Vårdarens namn bör vara väl synligt
någonstans på skyddsutrustningen.
Skaraborgs Sjukhus
Påklädning
Steg 11.
11. Yttre handske med långt skaft
(3:e handsken).
- Undersöknings-/ arbetshandske
med långt skaft (nitrilhandske).
• Handskkragen ska vara ovanpå
plastförklädets ärm.
• Välj rätt storlek på handsken för
bra passform.
Skaraborgs Sjukhus
Avklädning, utförs helt själv men
sker under visuell övervakning.
1. Patientrum
2. Utanför patientrum.
Avklädning sker i två steg.
1. I patientrummet.
2. Fortsatt avklädning utanför
patientrum alt. angränsande
rum.
Godkänt avfallskärl för
smittförande avfall. Vid användning
av gult avfallskärl för smittförande
avfall skall kärlet förberedas med
sopsäck och absorbent i botten på
kärlet.
Skaraborgs Sjukhus
Avklädning på patientrummet
Steg 1.
1. Yttre paret skyddshandskar
tas av och kastas i avfallskärl.
• Obs! Absorbent i botten av
kärlet därefter sopsäck i
avfallskärl innan användning.
Skaraborgs Sjukhus
Avklädning på patientrummet
Steg 2
2. Plastförklädet dras av och
kastas i avfallskärl.
Skaraborgs Sjukhus
Avklädning på patientrummet
Steg 3.
3.Öppna dörren ut.
• Ta av skoskyddet alt kliv ur
stöveln till den rena sidan
utanför rummet.
• Upprepa med andra foten.
Släng skoskydd alt stövlar i
avfallskärlet inne i
patientrummet.
• Mellersta paret
skyddshandskar tas av och
kastas i avfallskärl.
Skaraborgs Sjukhus
Avklädning utanför patientsrum
alternativt angränsande rum.
Steg 4.
4. Behåll det inre paret
handskar på.
• Använd nytt avfallskärl.
Skaraborgs Sjukhus
Avklädning utanför patientsrum
alternativt angränsande rum
Steg 5.
5. Ta av visiret bakifrån och
kasta i avfallskärl.
Skaraborgs Sjukhus
Avklädning utanför patientrum
alternativt angränsande rum.
Steg 6.
6. Ta av operationshuvorna och
kasta i avfallskärl.
• Dra huvorna uppåt och
framåt.
• Blunda när huvan tas av.
Skaraborgs Sjukhus
Avklädning utanför patientrum
alternativt angränsande rum.
Steg 7.
7. Lossa operationsrockens
sidosnörning.
Skaraborgs Sjukhus
Avklädning utanför patientrum
alternativt angränsande rum.
Steg 8 och 9.
8. Ta tag i främre delen av
rocken med båda händerna
och dra framåt.
9. Dra av operationsrocken
så att den hamnar ut och in
och kasta i avfallskärl.
Skaraborgs Sjukhus
Avklädning utanför patientrum
alternativt angränsande rum.
Steg 10.
10. Ta av det inre paret
skyddshandskar och kasta i
avfallskärl.
• Markering oren och ren
sida. Används när yttre
sluss finns tillgänglig.
Skaraborgs Sjukhus
Avklädning utanför patientrum
alternativt angränsande rum
Steg 11.
11. Desinfektera händerna.
Skaraborgs Sjukhus
Avklädning utanför patientrum
alternativt angränsande rum.
Steg 12.
12. Ta av andningsskydd FFP3 IIR
och kasta i avfallskärl.
• Ta av andningsskyddet bakifrån,
ta tag i banden nerifrån och upp.
Skaraborgs Sjukhus
Avklädning utanför patientrum
alternativt angränsande rum
Steg 13.
13. Ny handdesinfektion.
Skaraborgs Sjukhus
Avklädning utanför patientrum
alternativt angränsande rum.
Steg 14.
14. Byt arbetskläder.
• Vid accidentell kontamination av
arbetskläderna kasseras dessa i
avfallskärl.
• Förvara förslutna avfallskärl i
vårdrummet som förseglas i
väntan på provsvar.
Skaraborgs Sjukhus
Komplett skyddsutrustningArtikelnummer.
•
•
•
Vätsketät operationsrock av engångstyp xxl lång: 106110943
Vätskeresistent operationsrock av engångstyp xxstor 170 cm: 104606744
Vätskeresistent operationsrock av engångstyp xstor: 104606694
•
•
•
•
Andningsskydd, FFP3, IIR med övertäckt ventil: 104606454
Andningsskydd,FFP3, IIR utan ventil: 104606439
Täckande operationshuva blå(hjälm): 104103999
Täckande operationshuva grön(hjälm): 102756723
•
•
•
•
•
Visir, engångs- hel: 104606611
Sterila handskar (inre): ordinarie sterila handskar
Skyddshandskar (mellan och yttre) med långt skaft. Artikel nr: se nästa bild
Stövlar: strl 38, 104411897, strl 42, 104414412, strl 46, 104413463
Plastförkläde (långärmat): 105249262
Skaraborgs Sjukhus
Komplett skyddsutrustningArtikelnummer. Fortsättning
Vid frågor kontakta vårdhygien 0500-432084
Skaraborgs Sjukhus