Information och villkor för tävlingen Spinna långt 16 augusti 2015

Information och villkor för tävlingen Spinna långt 16 augusti 2015
Tävlingen går av stapeln på Stallbacken vid Österbybruks
herrgård under Ullmarknaden, som pågår 15-16 augusti kl.
12- 16. Du ”checkar in” från kl. 13.30 då vi kollar redskap och
material. Startskottet för samtliga tävlande går kl. 14.00.
Anmälan – se nedan. Vi maximerar antalet deltagare till 20.
Vi vill erbjuda en spännande och publik tävling som avgör
vem som spinner den längsta tråden under en timme.
Villkoren för att delta är följande:




Du tar med egen ull från svenska lantraser. Ullen ska
vara handkardad med kardor. Tops och
maskinkardade kardflor godkänns inte.
Detta för att ge fler möjlighet att delta i tävlingen på samma villkor.
Du tar med egen slända eller spinnrock.
Tävlingen blåses av efter en timme. Då knyts änden på garnet fast vid en ställning och garnet
rullas av längs en bana. Om garnet går av, knyts det ihop och man fortsätter att rulla av tills
garnet är slut. Den som har den längsta tråden (liggande på marken), vinner tävlingen.
Du ansvarar själv för din spinnrock/slända, dess tillbehör och utrustning. Vi har inte verktyg/
spolar eller liknande, till hands.
Bra att veta:





Tävlingen går av stapeln under tak i ett tält.
Ta med egen stol
Markytan är hårt gräs, ta gärna med en matta att ställa spinnrocken på.
Tävlingen kommenteras av en speaker.
Publiken hänvisas till området utanför tältet
Vi delar ut tre priser, skänkta av utställarna:
1:a pris – En trådhink med materialsats samt 0,5 kg gotlandsull mm. Värde ca 1000 kr.
2:a pris – Tvåändsstickade vantar. Värde ca 500 kr
3.e pris – Materialsats till ett par vantar. Värde ca 350 kr
Anmälan via epost:
[email protected] senast 10 augusti.
I mån av plats – anmäl dig samma dag via telefon eller i tävlingstältet.
Väl mött på tävlingsbanan!
Annkristin Hult, hemslöjdskonsulent på Upplandsmuseet
Fyristorg 2, 753 10 Uppsala
018-16 91 70