Reglerspelare 10-14_extern.docx - J

Ansvarig Akademigruppen, reviderad 140812, kontaktperson ​
Mikael Johansson
Normer och regler F/P10-P13
Nyckelord
De fyra nyckelord som är vägledande för varje spelare är följande:
-
Lojalitet
-
Karaktär
-
Glädje
-
Ärlighet
Lojalitet
En J-Södraspelare är lojal mot föreningen och dess ansvariga, tränare samt sina lagkamrater. Lojalitet
innebär att du respekterar föreningens och tränarens beslut, dina lagkamrater och ser dig själv som en
del av ett lag. Föreningen är större än oss som arbetar i klubben just nu.
Karaktär
Hårt arbete kommer först. En J-Södraspelare har bra karaktär och viker inte ner sig i motgång, varken i
klubben eller utanför. Om du ska nå toppen måste du tro på dig själv och uppträda som en vinnare i alla
lägen, både genom ödmjukhet och hårt jobb. Du skyller inte ifrån dig utan tar ditt eget ansvar i alla
lägen. Om man inte biter ihop och antar utmaningen har man inte i J-Södra att göra.
Glädje
Att ha roligt tillsammans och bjuda på sig själv är viktigt för klimatet och lagkänslan. Det hårda jobbet
på plan förutsätter att vi kan skratta ihop och trivas vid sidan om planen. Även spelglädjen på plan ska
känneteckna J-Södras spelare. Lusten och kreativiteten ska synas på träningar och matcher.
Ärlighet
För att skapa förtroende är det viktigt att du som spelare är ärlig. Tala sanning och säg som det är istället
för att ljuga och hitta på saker. Föreningen och din tränare har lättare att acceptera spelare som direkt
erkänner sina misstag, än spelare vars felaktiga agerande kommer fram i efterhand. Ärlighet är också att
vara rak och säga vad man tycker.
Kom ihåg: den enda stjärnan är laget!
Regler
Allmänt
● Vi gör alltid vårt bästa på träning och match.
● Vi betalar tränings- och medlemsavgift.
Gruppen
●
●
●
●
Vi ser till så att alla har en plats i gruppen.
Vi lyssnar på den som pratar.
Vi säger vad vi tycker.
Vi stöttar varandra istället för att kritisera varandra.
Frånvaro
● Är man med som spelare i J-Södras ungdomsakademi så är man det fullt ut. Att komma
och gå som man vill är inte ok.
● Frånvaro ska alltid meddelas av spelare eller föräldrar senast dagen innan träning.
● Om en spelare uteblir från många träningar kan det innebära mindre speltid under match
eller att man får stå över match.
● Om man endast närvarar vid 50 procent av träningarna sommartid kan man förlora sin
plats i truppen.
● Om man håller på med en vinteridrott vid sidan om fotbollen så spelar man klart
fotbollssäsongen innan man börjar med nästa idrott. Det innebär att man inte får missa
fotbollsträningar eller matcher pga annan idrott.
● Skadade spelare (ont i foten, knät eller liknande) kan komma ner och titta på eller hjälpa
till på träningen samt genomföra den typ av träning de kan. Spelare som är sjuka (t.ex.
förkylda eller har ont i halsen) stannar hemma.
Skola
● Skolan går alltid först.
● Planera dina läxor så du hinner med både skolan och fotbollen.
● Samma uppförande som gäller på träningar och matcher gäller också i skolan.
Träning/match
● Det är viktigt att komma i tid och vara väl förberedd.
● Spelarna byter om och duschar med sina lagkamrater på plats och har rätt utrustning.
Annars deltar man inte på träningen.
● Varje lag har ansvar för att städa omklädningsrummet efter träning och match.
Förberedelser
● Planera din kost både före och efter träning och drick vatten. Ta med något att äta direkt
efter träningen och ät lagad mat senast en timme efter träningen.
● Du som spelare förväntas sova mellan 7-9 timmar för att kunna prestera på träning och
match.
● En spelare som vill nå elitfotbollen varken dricker, röker eller snusar.
Uppförande
● Spelarna ska ta i hand med ledare samt andra ansvariga och varandra.
● Mobiler används ej i eller i anslutning till omklädningsrummet. Då får du inte delta på
träningen.
● Vi varken klagar på eller ifrågasätter domare eller motståndare utan verkar för att skapa
goda relationer.
● Vi tackar alltid för god match.
● Vi vårdar vårt språk och använder inga svordomar eller könsord.
● Använd gärna sociala medier till att skriva positivt om träningar, matcher och övrig
verksamhet. Använd inte sociala medier till att skriva negativt om medspelare,
motståndare, eller domare.
Konsekvenser vid ej uppfyllda normer och värderingar
● Spelare som ej uppfyller klubbens normer och värderingar kan uteslutas från
verksamheten.
● Oftast föregås en uteslutning av samtal med förälder, muntlig och skriftlig varning men
kan också ske med omedelbar verkan beroende på förseelse.
● Spelare kan också i särskilda fall stängas av från träning och/eller match en viss period.