6FMV SPL M presentation - Internationellt

Internationellt
Håkan Söderstedt
Gunnar Hansen
Försvarets Materielverk (FMV)
Februari 2015
Internationella samarbeten – Operativ effekt
Viktigt men svårt
Kostnadsdelning
2 |
2015-02-06
Interoperabilitet
Kunskaper
Strategi för att hantera minskad nationell
verksamhetsomfattning genom strategiska partnerskap
Dåtid Självförsörjande
> 12 ubåtar
Balanserad verksamhet för
myndigheter och industri
genom nationell
verksamhet
FM
- Studier
- Nyttjande
FMV
- Teknikutv.
- Anskaffning
12
UBÅTAR
FOI
- Forskning
3
Framtid Partnerskap
4 ubåtar
Balanserad verksamhet för
myndigheter och industri
genom nationell verksamhet
och internationellt
samarbete och export
INDUSTRI
- Design
- Produktion
- VMH
JOINT STUDIES
FMV
Teknikutveckling
FM
studier
JOINT
DEVELOPMENT
4 UBÅTAR
INT COOP
4
UBÅTAR
FOI
Forskning
INDUSTRI
Produktion
JOINT RESEARCH
INDUSTRY
Produktion
NORDIC DEFENCE COOPERATION NORDEFCO
• FM sammanhåller
• CHOD- och NAD-möten
• Årliga SNR Navy möten
– Syfte att informera varandra och finna samarbetsområden
4 | 2015-02-06
EUROPEAN DEFENCE AGENCY - EDA
• EDA Capability, Armament and Technology (CAT)
• Unmanned Maritime Systems (UMS)
• Maritime Mine Counter Measures Next Generation (MMCM-NG)
5 | 2015-02-06
NATO NAVAL ARMAMENT GROUP (NNAG)
NNAG
Above
Water
Warfare
Capability
Group
(AWWCG)
6 | 2015-02-06
Under
Water
Warfare
Capability
Group
(UWWCG)
Ship
Design
Capability
Group
(SDCG)
Joint
Capability
Group
Command &
Control
(JCGC2)
Joint
Capability
Group
Unmanned
Aircraft
Systems
(JCGUAS)
FINLAND
• Plan för fördjupat försvarssamarbete med Finland inom
logistik och materielanskaffning
−
−
−
−
Ytstridsfartyg
Torpedsystem
57 mm artillerisystem
Sjömålsrobotsystem
• Samarbete med Nylands brigad, SUCFIS m.m.
7 | 2015-02-06
Nederländerna
• Årliga SNR Navy möten
– Syfte att informera varandra och finna samarbetsområden
• Gemensam anskaffning av bogserbåtar
• Projektavtal Ship Design
– Informationsutbyte inom fartygs- och ubåtsdesign
– Support ubåtsdesign
– Kompositutveckling
8 | 2015-02-06
USA
• Årliga SNR Navy möten
– Syfte att informera varandra och följa upp
informationsutbytesavtalen
• Informationsutbytesavtal inom forskning- och teknikutveckling
–
–
–
–
–
–
Fartygsdesign
Ytfartygssystem
Ubåtssystem
Sjöminröjning och EOD
Amfibiesystem
Ledningssystem
9 | 2015-02-06