Arbetsmaterial för pedagogen

SIDAN
Lärarmaterial
1
Författare: Per Østergaard
Vad handlar boken om?
Boken handlar om Maja som ska sova i tält, tillsammans med sin hund Bella. Maja läser en bok och
hon och Bella har det mysigt. När det är dags att sova ser de plötsligt ett ljus som lyser på tältet. Finns
det en tjuv utanför tältet?
Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:
Lässtrategier för att förstå och tolka texter, samt för att anpassa läsningen efter textens form och •
innehåll. (SV åk 1-3)
Strategier för att skriva olika typer av texter, med anpassning till deras typiska uppbyggnad och •
språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar. (SV åk 1-3)
Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder. (BD åk 1-3)
•
Eleverna tränar följande förmågor:
Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
•
Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
•
Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.
•
– en möjlighet för alla
www.nyponforlag.se
SIDAN
Lärarmaterial
2
Lgrs 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:
Lässtrategier för att avkoda och förstå texter. (SV åk 1-6)
•
Beskrivande och förklarande texter för barn, till exempel faktatexter, och hur deras innehåll kan •
organiseras. (SV åk 1-6)
Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder. (BD åk 1-6)
•
Eleverna tränar följande förmågor:
Läsa, förstå och reflektera över olika texter.
•
Jämföra och reflektera över bilder.
•
– en möjlighet för alla
www.nyponforlag.se
SIDAN
Lärarmaterial
3
Att förutspå vad som kommer att hända – Spådamen
Läs en bit ur boken för eleverna. Stanna upp när det börjar bli spännande och låt sedan eleverna fylla
i de två första spalterna, i schemat nedan. Därefter ska de delge varandra vad de har skrivit. Läs sedan
vidare. När boken är slut, fyller de i den tredje spalten, och sedan diskuterar ni om det de förutspådde
stämde överens med vad som verkligen hände.
Vad har hänt i boken?
Vad tror du kommer att
hända, och varför?
Vad hände?
– en möjlighet för alla
www.nyponforlag.se
SIDAN
Lärarmaterial
4
Läsflyt
Läsning med flyt innebär en läsning med pauseringar, intonation, satsmelodi och engagemang. En elev
som läser med flyt identifierar ord och förstår samtidigt vad hon/han har läst.
Låt eleverna träna på att läsa högt för varandra.
Uppgift:
Du, som pedagog, väljer ett stycke ur boken som du först läser utan inlevelse, och sedan med inlevelse.
Diskutera med eleverna vilket som känns trevligast att lyssna på. Dela in eleverna i grupper. Låt dem
välja var sitt stycke. De ska sedan träna på att läsa högt med inlevelse, intonation och satsmelodi. Betona
att de ska ge berättelsen/stycket liv när de läser. Låt eleverna läsa för varandra i sin grupp.
Rädslor
I boken blir Maja och Bella rädda, för de tror att det kommer en tjuv.
Låt alla elever i klassen rita en bild på något de är rädda för, eller någon gång då de har blivit rädda.
När de är klara med bilden, skriver de en kort text som förklarar vad de har ritat. Därefter klistrar de in
texten längst ner på bilden. Låt sedan eleverna byta bild med någon annan i klassen. Låt klasskompisen
skriva ett förslag på hur man skulle kunna bli mindre rädd för det som ritats. Låt eleven läsa kompisens
tips. Om eleverna vill, kan de läsa upp några rädslor och tips och sedan diskutera. Spara bilderna och ta
fram dem efter ett år, eller kanske ännu längre tid. Är de fortfarande rädda för samma sak?
Snurra flaskan
Läraren skriver olika känslor på papperslappar. Sätt er i en ring. Lägg en tom flaska i mitten. Snurra
flaskan och låt den elev som öppningen på flaskan pekar mot, ta en lapp. Eleven ska sedan försöka visa
känslan som står på lappen, med enbart kroppsspråk och ansiktsuttryck. De andra i gruppen får gissa.
– en möjlighet för alla
www.nyponforlag.se
SIDAN
Lärarmaterial
5
Vad är andra rädda för?
Låt eleverna fråga andra på skolan, eller kanske på stan. Återvänd till klassrummet, och gör ett
stapeldiagram över olika rädslor.
Påståenden kring Tyst, Bella!
Genomför en tävling där du läser olika påståenden från boken. Eleverna ska ta ställning till påståendena
med hjälp av röda och gröna lappar (grön lapp för rätt och röd för fel). Med lapparna blir samtliga
elever delaktiga i varje påstående. Eleverna kan också göra egna påståenden och testa på sina
klasskamrater.
Förslag på påståenden:
1. Maja är Bellas hund. (Nej)
2. Maja ska sova i tält. (Ja)
3. Maja läser en bok om spökeri. (Ja)
4. Ett spöke kommer in i tältet. (Nej)
5. Maja och Bella somnar efter det att Maja läst en bok. (Nej)
6. Maja har en rosa ficklampa. (Nej)
7. Elsa är Majas bästa kompis. (Nej)
8. Maja har ljust hår. (Nej)
9. Bella skrämmer Elsa. (Ja)
10. Elsa har varm choklad i en termos. (Ja)
– en möjlighet för alla
www.nyponforlag.se
SIDAN
Facit elevmaterial
6
Läsförståelse
Under läsningen
Frågor på raden
(Du kan läsa och hitta svaret i texten. Precis där.)
1. Vem är Elsa?
Elsa är Majas granne.
2. Varför vill Elsa sova i tältet med Maja och Bella?
Elsa har aldrig sovit i tält.
3. Vad har Elsa med sig?
Elsa har med sig varm choklad, och kex till Bella.
4. Varför morrar Bella?
Bella morrar för att hon tror att det är en tjuv utanför tältet.
5. Var ska Maja och Bella tälta?
De ska tälta i trädgården.
Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
6. Vad läser Bella för sorts bok?
Bella läser en spökbok.
7. Vad har Bella i sitt tält? (Läs texten på sidan 3 och titta på bilden på sidan 4.)
Hon har madrass, kuddar, täcke, ficklampa och en bok i sitt tält.
Frågor bortom raderna
(Genom att använda dig av vad du själv har varit med om och sett, hört eller läst förut, kan du tänka ut
ett svar på frågan.)
8. Hur gammal tror du att Elsa är?
Eget svar
9. Varför tror du att Bella rusar fram mot den hon tror är en tjuv?
Eget svar
10. Vilken tid tror du att det är, när Maja tror att det kommer en tjuv?
Det är kväll, för det är mörkt ute.
– en möjlighet för alla
www.nyponforlag.se
SIDAN
Facit elevmaterial
7
Ordna bilderna
Sätt ut siffrorna 1-8 på strecket under rätt bild. Börja med att sätta ut siffran 1 på den bild som kommer
först i boken.
Skriv en mening till varje bild.
2.
6.
5.
3.
1.
8.
7.
4.
– en möjlighet för alla
www.nyponforlag.se