Veckodagssången.

Veckodagarna
Dagarna de går och går efter varandra.
Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag,
lördag, söndag.
Dagarna de går och går efter varandra
Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag,
lördag, söndag.
En vecka det är.