Cisternspecialister på bensinstationer sedan 1974

Cisternspecialister på
bensinstationer sedan 1974
• Cisternkontroller
(Återkommande-, revisions- samt installationskontroll)
• Cisternrenoveringar
(Flera typgodkända metoder för invändig behandling, bl a för E85)
• Dubbelmantling av cisterner
(T ex för cisterner inom skyddsområde för vattentäkt)
• Sanering av cisterner före
uppgrävning och skrotning
Behöver ni hjälp med att kontrollera era cisterner eller har ni fått
anmärkningar på tankarna vid den förra kontrollen? Kontakta oss
gärna för råd samt kostnadsfri offert!
Ackrediterat kontrollorgan, Swedac
Tel 023-220 95 | [email protected] | www.falutank.se