Valberedningens förslag till styrelse

1(3)
Valberedningens förslag till årsstämman 2015
Styrelse i Avega Group AB (publ)
Anna Söderblom
Styrelseordförande, nuvarande.
Född 1963. Styrelseledamot sedan augusti 2007 och styrelseordförande sedan maj 2012.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Ortivus AB (publ.), Poolia AB (publ.), Advenica AB
(publ.), Excanto AB samt Almi Företagspartner AB.
Utbildning: Universitetsexamen i matematik från Lunds universitet. Ekon Dr från
Handelshögskolan i Stockholm.
Anna Söderblom är idag verksam som lärare och forskare vid Handelshögskolan i Stockholm.
Tidigare befattningar inkluderar teknisk supportchef och marknadsdirektör Microsoft Norden,
marknadsdirektör Posten Brev samt investeringsansvarig Industrifonden.
Aktieinnehav: 47 000 B-aktier.
Jan Rosenholm
Styrelseledamot, nuvarande.
Född 1961. Grundare av Avega Group, VD 2000-2014 samt styrelseledamot sedan december
2000.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Rosek Invest AB, Rosenholm Invest AB, Creative
Roses AB samt Beatcan International Sound Solutions AB.
Utbildning: Marknadsekonom och studier vid Tekniska Högskolan i Vasa.
Aktieinnehav: 1 450 000 A-aktier och 1 812 500 B-aktier genom Rosek Invest AB (ledamotens
ägarandel är 50%), 120 000 B-aktier genom Creative Roses AB samt 3 900 B-aktier genom
närståendes innehav.
Avega Group
www.avegagroup.se
Grev Turegatan 11A, 114 46
Stockholm, tel 08-407 65 00
Gustav Adolfs Torg 45, 211 39
Malmö, tel 040-10 51 00
Kungstorget 5, 411 17
Göteborg, tel 031-10 75 00
Filipstad Brygge 1, 0250
Oslo, tel +47 21 06 24 10
2(3)
Lars-Erik Eriksson
Styrelseledamot, nuvarande.
Född 1965. Grundare av Avega Group, styrelseordförande december 2000-april 2012 och
styrelseledamot sedan maj 2012.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Viaduct AB, AddQ Consulting AB och Österby
Invest AB. Styrelsesuppleant i Rosek Invest AB.
Utbildning: Civilingenjör, industriell ekonomi, från Tekniska Högskolan i Linköping.
Aktieinnehav: 1 450 000 A-aktier och 1 812 500 B-aktier genom Rosek Invest AB (ledamotens
ägarandel är 50%).
Katarina G Bonde
Styrelseledamot, nuvarande.
Född 1958. Styrelseledamot sedan maj 2014.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Propellerhead Software AB. Styrelseledamot i
Mycronic AB (publ.), Micro Systemation AB (publ.), Aptilo Networks AB, Image Systems AB
(publ.) samt Sjätte AP-fonden.
Utbildning: Civilingenjör, teknisk fysik, från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
Katarina Bonde har bland annat varit VD för UniSite Software Inc., Captura International Ltd och
Programator Industri AB samt har haft en rad positioner inom försäljning och marknadsföring på
Digital Equipment AB.
Aktieinnehav: 2 000 B-aktier.
Avega Group
www.avegagroup.se
Grev Turegatan 11A, 114 46
Stockholm, tel 08-407 65 00
Gustav Adolfs Torg 45, 211 39
Malmö, tel 040-10 51 00
Kungstorget 5, 411 17
Göteborg, tel 031-10 75 00
Filipstad Brygge 1, 0250
Oslo, tel +47 21 06 24 10
3(3)
Lennart Pihl
Styrelseledamot, nyval.
Född 1950.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Kinnarps AB, Green Cargo AB, Heatex AB, NRI
AB och Ingape AB. Styrelseledamot i Poolia AB (publ.).
Utbildning: Civilekonom från Lunds Universitet.
Lennart Pihl driver sedan 2004 konsultverksamhet i eget bolag. Han har tidigare varit VD för
Bong Ljungdahl AB och Acrimo AB. I sin konsultroll har Lennart Pihl arbetat som interim-VD
bland annat för Green Cargo, Konstruktions-Bakelit, Brio Lek & Lär och AuraLight.
Aktieinnehav: 0.
Johan Ekesiöö
Styrelseledamot, nyval.
Född 1954.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Trivec Systems AB och IBM Svenska AB,
Styrelseledamot i BabyBjörn AB och TIA Technology A/S.
Utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm, Master of Science Sloan School at
MIT.
Johan Ekesiöö är idag verksam via eget AB som aktiv styrelseledamot/rådgivare. Tidigare har
Johan varit VD för IBM Sverige samt innehaft ett flertal ledande befattningar inom IBM Sverige,
Norden och US. Han har även varit MD antfactory Sverige, ansvarat för omstruktureringen av
Framfab samt varit partner i Inveritas. Fram till maj 2015 var Johan ordförande i Teknikföretagen
och vice ordf i Svenskt Näringsliv
Aktieinnehav: 10 000 B-aktier
Avega Group
www.avegagroup.se
Grev Turegatan 11A, 114 46
Stockholm, tel 08-407 65 00
Gustav Adolfs Torg 45, 211 39
Malmö, tel 040-10 51 00
Kungstorget 5, 411 17
Göteborg, tel 031-10 75 00
Filipstad Brygge 1, 0250
Oslo, tel +47 21 06 24 10