Oscar Brandin Partner / Advokat Oscar Brandin har varit

CURRICULUM VITAE
KONTOR: Linköping
KOMPETENSOMRÅDEN
Direkttelefon: +46 13 35 62 21
Mobiltelefon: +46 709 25 26 33
[email protected]
Insolvens och rekonstruktion
Tvistelösning
SPRÅK: Engelska
Oscar Brandin
Partner / Advokat
Oscar Brandin har varit verksam med obeståndsfrågor sedan 2000 och som
konkursförvaltare sedan 2003. Oscar har därvid handlagt ett stort antal konkurser och
även i övrigt medverkat vid såväl formella företagsrekonstruktioner som vid
genomförande av informella underhandsackord. Därutöver har Oscar biträtt en mängd
företag vid rådgivning i allehanda obeståndsrättsliga frågor.
Oscar Brandin har i över tio års tid biträtt en lång rad företag och myndigheter vid
domstol i skadestånds- och övriga tvister samt i skiljeförfarande. Oscar har också företrätt
företag och myndigheter vid tvisteförhandlingar utom rätta.
ERFARENHET
Partner, Advokatfirman Delphi 2007Associate, Advokatfirman Delphi 1999-2006
Tingsnotarie, Linköpings tingsrätt 1997-1999
UTBILDNING
Jur.kand., Lunds universitet 1997
MEDLEMSKAP
Sveriges Advokatsamfund
REKON, Rekonstruktör- & konkursförvaltarkollegiet
1/1