Information om fiber

INFORMATION FRÅN FIBERFÖRENINGEN
WAN-LAMPA
Nu är det snart en månad sedan vi fick ljus i vår fiber och förhoppningsvis ska väl de flesta hunnit få
igång sina tjänster. Vi har fått in några felanmälningar där problemet är att WAN-lampan inte lyser
grön på mediaomvandlaren. Detta innebär att något är fel någonstans mellan noden och
mediaomvandlaren. Vi har åtgärdat de felanmälningar vi fått. Vi vet att vi har ett par kvar att åtgärda
där felanmälan kommit in under vecka 16 (13-19/4). För att inte dra på oss onödiga kostnader vill vi
att alla som inte kollat att WAN-lampan lyser nu gör det. SÄTT I FIBERKABELN I ER
MEDIAOMVANDLARE OCH SÄTT DÄREFTER I ELKABELN TILL MEDIAOMVANDLAREN. Lampan PWR
och lampan WAN ska då lysa med grönt sken. Gör den inte det ska ni felanmäla det senast den 30
april till [email protected] Ni kan också ringa till vår servicetelefon, 072-7024570
NYANSLUTNINGAR GRUPPAVTAL
Har ni valt öppen fiber men känner att ni vill vara med i gruppavtalet? Nästa tillfälle att gå med i
gruppavtalet hos Comhem är from 1 juli. Anmäl er till Agneta på 070-2546633 eller på
[email protected] senast den 15 juni.
ÖPPNINGSAVGIFT FRÅN COMHEM
Om ni fått 49 kr i öppningsavgift på telefonin från Comhem så är detta felaktigt. Ring Comhem och be
dem ta bort avgiften.
ÄR UTRUSTNINGEN ÅSKKÄNSLIG?
Ja, utrustningen är åskkänslig. Vid risk för åska dra ur elkontakterna till medieomvandlaren, routern
och TIVO-boxen. När ni sedan ska dra igång fibern efter åskan är det viktigt att ni gör det i rätt
ordning.
1. Anslut medieomvandlaren. När lampan för PWR och lampan för WAN lyser med grönt kan ni
2. Ansluta routern. När powerlampan på routern lyser med grönt sken kan ni
3. Ansluta TIVO-boxen.
MARKÄGARE/ARRENDATORER
Innan ni släpper ut era djur på bete måste kopplingsskåpen stängslas in för att undvika att djuren
förorsakar skador på skåpen. För att ni ska vara säkra på att ni inte sätter stolparna i kabeln ska
inmätning av kablarna ske. Ta kontakt med Jörgen Carlsson för inmätning av kabeln, 070-6628020.
FELANMÄLAN
Felanmälan för gruppavtal: Comhem 90222
Felanmälan för öppen fiber: IP-Only, 018-8432727 eller till den tjänsteoperatör ni valt
Övriga felanmälningar: Odensvi Fiber 072-7024570